Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


Jednym z wyzwań przed jakimi stoi nauczyciel jest zapewnienie uczniom dobrych warunków do uczenia się. Poza dostarczaniem dzieciom i młodzieży ciekawych dla nich treści, towarzyszeniem im w rozwoju czy wspieraniem w trudnych sytuacjach niezwykle istotne jest, aby lekcje przebiegały w sposób niezakłócony, zgodnie z przyjętym przez nauczyciela planem. Część uczniów jednak ma trochę inny „pomysł” na przebywanie w szkole niż spokojne nabywanie nowej wiedzy i umiejętności. Co z tym zrobić? Podczas szkolenia przedstawiamy techniki adresowane do całej klasy - strategie, które niwelują większość niepożądanych zachowań uczniów. Pokazujemy też jak reagować na uczniów, którzy wymagają silniejszych reakcji i działań – zarówno od strony wygaszania zachowań niepożądanych, jak i wzmacniania tych, które chcemy utrzymać.

 

 

Proponowany program szkolenia (3 godz. zegarowe): 

dyscyplina

 

 

 

1. Profilaktyka zachowań niepożądanych

 • Diagnozowanie motywacji do zachowań niepożądanych
 • Budowanie zaciekawienia u uczniów podczas lekcji
 • Oddawanie uczniom wyboru

 

2. Zasady w klasie - jak przygotować "żywy" kontrakt

 • Wprowadzanie kontraktów klasowych
 • Nauka przestrzegania zasad
 • Wydawanie uczniom poleceń
 • Nagradzanie zachowań konstruktywnych
 • Prawo do błędu – inne metody zachęcania uczniów do stosowania zasad

 

3. Reagowanie na nieprzestrzeganie zasad

 • Gry władzy – nowa pespektywa patrzenia na łamanie dyscypliny
 • Stosowanie paradoksu
 • Stopnie reakcji na łamanie zasad – przykłady

 

 

 

 

Podczas warsztatu skoncentrujemy się na przedstawieniu uczestnikom konkretnych, praktycznych narzędzi, możliwych do zastosowania już kolejnego dnia. Omówienia teoretyczne skracamy do niezbędnego minimum, tak aby wykorzystać dostępny czas na praktykę, szukanie i dostarczanie konkretnych rozwiązań.

 

Proponowany program ramowy możemy dowolnie modyfkować, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie Państwa kadry.