Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


 

Granty planowane na jesień:

 

  • Mediacje rówieśnicze jako metoda przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkole. Umiejętność prowadzenia mediacji z rodzicami. Nauczyciel negocjator w konfliktach szkolnych. Reagowanie na agresję uczniów. Zapobieganie konfliktom.

 

W sytuacji konfliktowej, w której uczestniczą uczniowie lub rodzice, nauczyciel szuka najlepszego rozwiązania - czasem będzie to przeprowadzenie mediacji, czasem - moderowanie negocjacji. Wszystkich zainteresowanym całościowym podejściem do rozwiązywania konfliktów w szkole zapraszamy na weekendowe, bezpłatne szkolenie, które odbędzie się jesienią 2018r.

 

W czasie szkolenia zajmiemy się szeroko tematem konfliktu i strategiami jego rozwiązywania, w zależności od źródeł, możliwości i samodzielności uczniów  czy rodzaju "przewinienia". Wyposażymy nauczycieli w narzędzia i strategie przydatne w:

- rozpoznawaniu rodzaju konfliktu i szybkim reagowaniu w sytuacji kofliktów krótkotrwałych 

- zapobieganiu występowania konfliktów: budowaniu w szkole przyjaznego środowiska do uczenia się

- reagowaniu na agresję/ przemoc/ wykluczenie rówieśnicze

- moderowaniu negocjacji między uczniami oraz uczeniu podopiecznych samodzielnego rozwiązywania sporów

- prowadzeniu mediacji szkolnych i wprowadzaniu ich do szkoły, jako jednej z metod rozwiązywania konfliktów. 

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony www! 

 

Granty zrealizowane:

 

  • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w świetle nowej podstawy programowej, kierunków polityki oświatowej państwa i wymagań wobec szkół i placówek. Proces uczenia się, dialog motywujący, metoda współpracy, komunikacji – jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces. 
  • Alternatywne metody i formy edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Społeczne i emocjonalne uczenie się uczniów (SEL).
  • Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach w związku z nową podstawą programową. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów 
  • Psychologia w pracy nauczyciela
  • Efektywne doradztwo zawodowe w kształtowaniu zawodowych wyborów uczniów. Kompetencje absolwenta szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy
  • Aksjologiczne aspekty nauczania i wychowania 
  • Mediacje rówieśnicze / szkolne jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole
  • Współpraca uczniów, nauczycieli i rodziców jako warunek efektywnej nauki i wychowania
  • Profilaktyka przemocy i cyberprzemocy w szkole