Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI
Profilaktyka pozytywna – kształcenie cyberświadomych

 

Z przyjemnością informujemy, że Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA otrzymał Grant edukacyjny Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na usługi doskonalenia nauczycieli na rok 2017 w zakresie realizacji konferencji Zagrożenia w cyberprzestrzeni.


W związku z tym mieliśmy przyjemność zorganizowac konferencję, w trakcie której przedstawiliśmy zarówno różnorodne zagrożenia, które pojawiają się w świecie wirtualnym, jak i konkretne metody i formy profilaktyki tych zagrożeń. Prelegentami na konferencji byli specjaliści zajmujący się na co dzień tematyką sieci, jej zagrożeń ale też i stwarzanych przez nią możliwości.

 


Konferencja odbyła się 07.06.2017, w godzinach 9.00 – 15.00 w budynku Collegium da Vinci (ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań)

 


Program konferencji:

2017-05-30_11h05_37.png

 

Ramowy plan wykładów:

 

1. Wykład: Pozytywna profilaktyka medialna jako forma ograniczania zachowań ryzykownych młodych ludzi w Internecie

 

 • Skala zagrożeń w cyberprzestrzeni
 • Pozytywne działania w cyberprzestrzeni
 • Portale społecznościowe – zagrożenia i szanse
 • Treści szkodliwe – profilaktyka i ochrona

 

2. Seminarium: Kształcenie cyberświadomych – praktyczne materiały do wykorzystania w pracy z uczniami

 

 • Profilaktyka zagrożeń w sieci – akcje i eventy szkolne
 • Materiały edukacyjne w sieci – wykorzystanie praktyczne
 • Metody rozwijania kompetencji niwelujących zagrożenia w sieci
 • Oswojenie sieci – promowanie pozytywnych postaw

 

3. Wykład: Gry komputerowe – zagrożenia i szanse

 

 • Profil gracza
 • Typy gier
 • Wpływ gier komputerowych
 • Profilaktyka pozytywna - wykorzystanie gier w edukacji

 

4. Wykład: Aspekty prawne zagrożeń w sieci

 

 • Akty prawne dotyczące cyberprzestrzeni
 • Praktyczne wykorzystanie przepisów w sytuacjach szkolnych
 • Procedury szkolne a przepisy prawne

 

 

Prelegenci:

 

plichta_DSC0194.jpg

dr n.hum. Piotr Plichta - pedagog specjalny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych w tym monografii „Wypalenie zawodowe pedagogów specjalnych i poczucie sensu życia”. Współautor "Wychowania i kształcenia w erze cyfrowej" i "Specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami". Członek i kierownik zespołów badawczych dotyczących korzystania z nowych mediów, agresji elektronicznej, niepełnosprawności, stresu i wypalenia zawodowego. Uczestnik międzynarodowych sieci naukowych zajmujących się problemem cyberprzemocy (COST IS801) oraz wpływu wyglądu na funkcjonowanie społeczne młodzieży (COST IS1210). Członek Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

Aleksandra Klupś zdjęcie.jpgAleksandra Klupś - psycholog, absolwentka UAM w Poznaniu (specjalizacja kliniczna), Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów w Pracowni Psychologicznej Spotkanie w Poznaniu rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, zdała egzamin „101” w zakresie Analizy Transakcyjnej oraz uczestniczyła w szkoleniach zaawansowanych „Wzorce w naszym życiu – gry” oraz „Teoria ról społecznych wg Berndta Schmidta” prowadzonych przez PTSTA Ewę Acs . Posiada uprawnienia doradcy zawodowego. Od ponad 6 lat prowadzi szkolenia z kompetencji miękkich, w tym z zakresu Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jej doświadczenie obejmuje ponad 4000 godzin szkoleniowych, głównie z zakresu Profilaktyki agresji, przemocy i cyberprzemocy w szkole, Współpracy z rodzicami, Mediacji rówieśniczych i szkolnych, Komunikacji, Asertywności, Analizy Transakcyjnej, Kreowania wizerunku, Współpracy w grupie i innych. Uczestnikami jej szkoleń są głównie pracownicy firm, klienci indywidualnie szukający możliwości rozwoju, nauczyciele, studenci, osoby powracające na rynek pracy.

 

_DSC0189.JPG

Agnieszka Kuca - absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Trenerów oraz Szkołę Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia w Pracowni Psychologicznej Spotkanie, rekomendowanej przez PTP. Posiada uprawnienia: doradcy zawodowego i pedagogiczne (zdobyte podczas Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego) oraz doświadczenie w pracy warsztatowej oraz indywidualnej z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczyła w szeregu warsztatów i szkoleń, głównie związanych z tematyką Analizy Transakcyjnej, asertywności, budowania kontraktu i innych. Od ponad 6 lat prowadzi warsztaty m.in. dla nauczycieli, studentów, osób powracających na rynek pracy oraz pracowników firm. Łącznie przeprowadziła ponad 4000 godzin warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, w tym m.in. z zakresu Analizy Transakcyjnej, kompetencji wychowawczych - w tym profilatyki przemocy, agresji  cyberprzemocy, asertywności, efektywnej komunikacji i współpracy z rodzicami, utrzymania bezpieczeństwa w szkole czy też metod aktywizujących.

 

 dg2.png

mgr Damian Gałuszka - doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent socjologii na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, członek Collegium Invisibile, w ramach którego zrealizował tutorial nt. gier wideo pod kierownictwem dr. hab. Mirosława Filiciaka (prof. USWPS). Pomysłodawca i współorganizator ogólnopolskiej konferencji naukowej Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku, pomysłodawca i wykonawca wielu badań (m.in. dla Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie) Naukowo zainteresowany głównie mediami cyfrowymi (w szczególności grami wideo) oraz badaniami z zakresu STS (science, technology and society). Autor na blogu edukacyjnym http://zgranarodzina.edu.pl/. Miłośnik gier wideo.

 

 

kancelaria adwokacka Poznań, adwokat PoznańMarcelina Wilczyńska  - jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od roku 2009, aplikację adwokacką ukończyła z wyróżeniem dla zdających z najlepszym wynikiem egzamin adwokacki. Adwokat Marcelina Wilczyńska specjalizuje się w bieżącej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz instytucjonalnych, dochodzeniu odszkodowań, odzyskiwaniu należności, doradztwie w sprawach z zakresu praw własności intelektualnej, jak rownież związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz ochroną konkurencji i konsumentów. Kompetencje sięgają rownież spraw z zakresu prawa budowlanego oraz praw dotyczących nieruchomości. Szczególne doświadczenie adwokat Marceliny Wilczynskiej wynika z wieloletniej praktyki w bieżącej obsłudze dużych podmiotów gospodarczych oraz opiniowania i sporządzania skomplikowanych umów z zakresu prawa gospodarczego, procesu budowlanego, praw autorskich, ochrony praw własności przemysłowej oraz mających za przedmiot nieruchomość lub prawa na nieruchomości.