Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


Idea

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Progresfera" powstał z myślą o nauczycielach, pedagogach i dyrektorach szkół, którzy chcę rozszerzać swoją wiedzę i swoje kompetencje w obszarach związanych z kompetencjami miękkimi, innowacyjnym podejściem do nauki, psychologią w pracy nauczyciela.

 

Nasi specjaliści od lat pracują z dziećmi i z młodzieżą i wiedzą, na jakie trudności natrafiają codziennie pracownicy szkół. Pracownicy NODN Progresfera prowadzą zajęcia dla dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze, dla uczniów z trudnościami w uczeniu, posiadają szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W programach szkoleń dla kadry nauczycielskiej uwzględniamy zatem nie tylko wiedzę, lecz również - doświadczenie i praktykę.

 

Uczestnicy naszych zajęć mogą nie tylko świadomie i aktywnie wpłynąć na ulepszenie własnej pracy, lecz również rozwinąć się na poziomie osobistym, korzystając przy tym z możliwości włączenia tych szkoleń do dokumentacji swojej ścieżki rozwoju zawodowego.

 

 

Dostosowanie oferty – badanie potrzeb szkoleniowych

Chcemy, aby tematyka szkoleń była jak najlepiej dopasowana do potrzeb nauczycieli z konkretnej placówki. Dlatego też po otrzymaniu zapytania odnośnie rady szkoleniowej, przeprowadzamy badanie potrzeb nauczycieli, ale lepiej dostosować naszą ofertę.

 

Samo badanie rozpoczyna się od rozmowy z osobą zgłaszającą zapotrzebowanie na szkolenie. Dzięki tej rozmowie możemy lepiej zrozumieć, skąd pomysł na podniesienie kompetencji z danego zakresu – dowiadujemy się, z jakimi trudnościami mierzy się dana placówką lub też – jakie ma aspiracje i plany.

 

Następnie przedstawiamy przygotowaną przez naszych specjalistów wstępną propozycję zakresu tematycznego szkolenia. Na jej podstawie przygotowujemy ankietę online dla uczestników. Ich odpowiedzi pozwalają nam dokładnie określić, które punkty programu są dla danych nauczycieli szczególnie istotne, które zagadnienia są już im znane z innych szkoleń czy też – jakiej tematyki brakuje w zaproponowanym przez nas programie. Przykładową ankietę badania potrzeb na szkolenie "Agresja, przemoc i cyberprzemoc w szkole. Profilaktyka i reagowanie" możecie Państwo obejrzeć tutaj.

 

Na podstawie uzyskanych przez ankietę danych układamy ostateczną wersję programu i scenariusz dopasowany do konkretnej grupy docelowej. Dzięki temu uczestnicy naszych szkoleń mogą mieć pewność, że zarówno przykłady, jak i ćwiczenia czy materiały będą przygotowanie stricte pod ich potrzeby.

Badanie potrzeb szkoleniowych 

 

Metodyka prowadzenia zajęć

Pracujemy metodą warsztatową jako najskuteczniejszą formą uczenia osób dorosłych. Umożliwia ona nie tylko nabycie nowej wiedzy i zapoznanie się z odpowiednimi, ułatwiającymi pracę, zagadnieniami te

oretycznymi, ale też rozwój umiejętności i przećwiczenie nowych sposobów radzenia sobie z omawianymi sytuacjami.

 

Istotą metody warsztatowej jest uczenie się przez doświadczenie – zarówno zbierane w pracy zawodowej, jak i odbywane w trakcie szkolenia w specjalnie zaprojektowanych do tego celu ćwiczeniach. Analizadoświadczeń i uzupełnienie jej o odpowiednią wiedzę generuje wnioski, które można przenieść na własną praktykę.

 

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują praktyczne i konkretnenarzędzia i wskazówki, pomocne w codziennej pracy, ale też dokonują własnych odkryć o sobie i podważają swoje dotychczasowe, błędne przekonania. Taki tryb pracy na szkoleniu zwiększa efektywność nauki i motywację do wykorzystywania nowych umiejętności w codziennych sytuacjach zawodowych. Metoda warsztatowa aktywizuje uczestników do samodzielnej pracy i aktywnego udziału w szkoleniu, dzięki czemu czas poświęcony na rozwój kompetencji przynosi wymierne efekty.

metoda warsztatowa

Wiedza przełożona na kontekst pracy w szkole

Zależy nam na tym, aby uczestnicy naszych szkoleń mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności bezpośrednio w swojej pracy już następnego dnia. Dlatego w zależności od grupy docelowej wykorzystujemy inne studia przypadków, inne przykłady i ćwiczenia. Dzięki temu nauczyciele z łatwością widzą przełożenie przedstawianej treści na własną pracę. Zagadnienia szkolenia są zawsze prezentowane w kontekście pracy w szkole – a nie w zarysie teoretycznym.

 

Na szkoleniach otwartych oraz grantowych dbamy o to, aby każdy z uczestników otrzymał materiały, które może wykorzystać ze swoimi uczniami – niezależnie od etapu edukacyjnego, z którym najczęściej pracuje. Przedstawiając metody pracy z uczniami podajemy konkretne przykłady ćwiczeń czy działań z każdego etapu edukacyjnego. Pokazujemy, w jaki sposób dostosować poszczególne metody i rozwiązania do dzieci i młodzieży w różnym wieku.

 

Bardzo doceniamy również wiedzę, umiejętności i doświadczenie, jakie posiadają uczestnicy naszych szkoleń. Dlatego zapraszamy ich do wymiany doświadczeń, do podzielenia się swoimi rozwiązaniami, do wspólnego szukania rozwiązań dla trudności, z jakimi zmagają się ich koleżanki i koledzy po fachu. Jeśli tylko to możliwe, tworzymy wraz z uczestnikami bazy dobrych praktyk, sprawdzonych ćwiczeń czy zasobów wiedzy – dzięki współpracy możemy rozwijać się nieustannie razem.

  

Praktyczna wiedza

 

Ewaluacja

Informacje zwrotne pozwalają nam nieustannie udoskonalać nasze szkolenia. Dlatego też zachęcamy uczestników naszych szkoleń do wyrażenia swojej opinii. W trakcie szkoleń grantowych rozdajemy każdemu uczestnikowi ankietę ewaluacyjną w wersji papierowej. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi przygotowujemy raport, z którym można zapoznać się na naszej stronie. Przykładowej raporty z ostatnich przeprowadzonych grantów można znaleźć tutaj.

 

W ankiecie pytamy nie tylko o ocenę przeprowadzonego szkolenia, lecz również o to, jakie inne tematy warsztatów wydają się uczestnikom istotne z punktu widzenia ich pracy. Informacje o tych potrzebach szkoleniowych z kolei pozwalają nam lepiej dopasowywać ofertę Ośrodka na kolejne miesiące pracy.

 

W przypadku rad pedagogicznych sprawdzamy opinię uczestników na koniec szkolenia, kontaktujemy się również z osobami zamawiającymi w celu uzyskania informacji zwrotnych. Każdy z uczestników naszych szkoleń (niezależnie od tego, czy była to rada szkoleniowa, szkolenie otwarte czy też grantowe) może się również skontaktować z nami poprzez mail i przekazać nam swoje uwagi bądź też zadać dodatkowe pytanie czy podzielić się wątpliwościami.

 

Swoją opinię uczestnicy mogą przedstawić również na naszym profilu na Facebooku, na który zapraszamy ich przy okazji przekazywania materiałów szkoleniowych.

 

Wszystkich nauczycieli, którzy brali udział w naszych szkoleniach i chcieliby udzielić nam informacji zwrotnej, zapraszamy również do skorzystania z Formularza Ewaluacji, który można znaleźć tutaj. To pozwoli nam na dalszy rozwój!