Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Progresfera" powstał w roku 2011 przy firmie AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna w Poznaniu. Specjalizujemy się w następujących obszarach merytorycznych:

 

  • Przemoc i agresja w szkole
  • Cybeprzemoc -współczesna forma przemocy
  • Profilaktyka zachowań ryzykownych (m.in dopalacze, leki z apteki)
  • Współpraca z rodzicami uczniów
  • Współpraca zespołów nauczycielskich - wspieranie efektu synergii

 

Nasze szkolenia prowadzimy:

 

1. Na zlecenie szkół, w formie warsztatów dla Rad PedagogicznychSzczegółowy wykaz tematów oraz programy szkoleniowe znajdziecie Państwo z zakładce Rady pedagogiczne

 

2. We współpracy z Kuratorium Oświaty, na zlecenie którego realizujemy Granty Edukacyjne. Więcej infomacji znajduje się w zakładce Granty

 

3. W formie szkoleń otwartych realizowanych dla zainteresowanych nauczycieli.

 

Nasze zajęcia prowadzimy wyłącznie metoda warsztatową. Metoda warsztatowa opiera się na 4 filarach: uczestnicy mają okazję wziąć udział w doświadczeniach związanych z daną tematyką, dokonać analizy, poznać teorię oraz przećwiczyć ją w praktyce. Taki tryb pracy na szkoleniu zwiększa efektywność nauki i motywację do wykorzystywania nowych umiejętności w codziennych sytuacjach zawodowych. Metoda warsztatowa aktywizuje uczestników do samodzielnej pracy i aktywnego udziału w szkoleniu, dzięki czemu czas poświęcony na rozwój kompetencji przynosi wymierne efekty.

 

Zajęcia odbywają się w centrum Poznania, bądź na terenie zainteresowanej placówki oświatowej.