Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przeprowadzenia kompleksowych zajęć profilaktycznych w szkole. Nasze propozycje obejmują przeprowadzenie warsztaów dla wszystkich uczestników życia szkoły - zarówno dla nauczycieli, uczniów jak i rodziców. 

 

Nasze programy: