Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


Doskonalenie zawodowe jest nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego nauczyciela. Najczęściej utożsamiane jest z celowym, zaplanowanym i ciągłym procesem jego ustawicznego kształcenia, polegającym na podwyższaniu i modyfikacji jego zawodowych kompetencji i kwalifikacji, wszechstronnym rozwoju; procesem trwającym od podjęcia decyzji o wyborze zawodu przez cały okres aktywności zawodowej (Krawcewicz, 1976; Wiatrowski, 2002; Grondas i Żmijski, 2005; Day, 2004).

 

Nowoczesna koncepcja edukacji nauczycielskiej polega na uznawaniu wielości i komplementarności różnych kompetencji. W próbach wyodrębnienia i opisu kompetencji nauczycielskich pojawiają się najczęściej: komunikacyjno-interpretacyjne, społeczne, kreatywności (innowacyjności), pragmatyczne (sprawności kierownicze, menadżerskie, metodologiczne itd.), informatyczno-medialne, autoedukacyjne (por. Kwaśnica, 1995; Kwiatkowska, 1997, 2008; Żechowska, 2000; Szempruch, 2001; Koć-Seniuch, 2003; Kuźma, 2005). Wśród wielu kompetencji warunkujących sprawnie przebiegający proces dydaktyczno-wychowawczy, coraz większego znaczenia w pracy i doskonaleniu zawodowym nauczyciela nabierają kompetencje, które pozwalają mu wraz z uczniem rozumieć i interpretować zmieniający się wokół świat.

 

Nasze szkolenia realizujemy metodą warsztatową. Aby praca była maksymalnie skuteczna zachęcamy do pracy w grupach maksymalnie 20-osobowych. Więcej informacji dotyczących metody warsztatowej znajdziecie Państwo w zakładce Metodyka

 

Proponowane tematy szkoleń: