Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


Już w 2006 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej wydali Zalecenie, w którym wyszczególnionych zostało 8 kompetencji kluczowych. Kluczowych, ponieważ są one potrzebne na każdym polu życia – od zawodowego, poprzez prywatne, aż do bycia aktywnym i świadomym obywatelem. Kompetencje te pojawiały się również z naszych Podstawach Programowych, niezależnie od etapu uczenia. Obecnie, analizując nowe Podstawy można zauważyć, że na ich kształcenie położony jest wyraźny nacisk. Tym samym jednym z zadań szkoły jest wspieranie uczniów w rozwijaniu się w omawianych 8 obszarach. Można to robić zarówno podczas lekcji przedmiotowych, zajęć z wychowawcą czy też innych okazji szkolnych. Na szkoleniu pokazujemy nauczycielom te właśnie sposoby. Szczególny nacisk kładziemy też na jedną z kompetencji jaką jest umiejętność uczenia się – obalamy mity i pokazujemy skuteczne drogi do wspierania uczniów.

 

Proponowany program szkolenia (3 godz. zegarowe):

kompetencje

 

 

 

 

 

  • Definicja kompetencji kluczowych
  • Kompetencje kluczowe w przepisach oświatowych
  • Rozwój kompetencji kluczowych na różnych przedmiotach – baza gotowych ćwiczeń i inspiracji na zajęcia
  • Preferencje uczniów w zakresie uczenia się
  • Mit stylów uczenia się
  • Innowacyjne podejście do stylów uczenia się w nurcie Analizy Transakcyjnej
  • Wpływ różnic indywidualnych uczniów na pracę nauczyciela
  • Efektywne techniki uczenia się

 

 

 

 

 

 

 

Podczas warsztatu skoncentrujemy się na przedstawieniu uczestnikom konkretnych, praktycznych narzędzi, możliwych do zastosowania już kolejnego dnia. Omówienia teoretyczne skracamy do niezbędnego minimum, tak aby wykorzystać dostępny czas na praktykę, szukanie i dostarczanie konkretnych rozwiązań.

 

Proponowany program ramowy możemy dowolnie modyfkować, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie Państwa kadry.