Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


Współczesny świat niesie za sobą coraz więcej zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Choć również w przeszłości pojawiały się problemy takie jak wybuchy agresji czy przemoc w szkole, to nauczyciele alarmują – trudności wychowawczych napotyka się coraz więcej a zjawiska wyraźnie eskalują. Epidemiologia przemocy w szkołach jest alarmująca – doświadczyła jej ponad połowa (!) uczniów a jedna piąta stała się obiektem ataku cyberprzemocy. Skala problemów w szkole wymaga zdecydowanego działania – tak, aby uczniowie mogli czuć i rozwijać się bezpiecznie w miejscu, w którym spędzają niemal połowę swojego dnia. 

 

Proponowany program szkolenia (3 godz. zegarowe):

agresja dzieci młodszych

 

 

 

  • Przemoc i agresja w szkole – opis, przejawy, formy
  • Dlaczego dzieci tak się zachowują? Czynniki sprzyjające pojawianiu się przemocy
  • Co zrobić, żeby kontrakt w klasie nie był martwy? Wprowadzanie i nauka przestrzegania kontraktu
  • Jak zachęcać do konstruktywnych działań? Wydawanie uczniom poleceń
  • Nie tylko kijem, lecz też marchewką. Nagradzanie zachowań konstruktywnych – wzmocnienia pozytywne
  • Jak zapobiegać, żeby nie było trzeba leczyć? Baza dobrych praktyk
  • Bezczelny buntownik na lekcji. Nowa perspektywa patrzenia nałamanie dyscypliny – gry władzy w ujęciu Analizy Transakcyjnej
  • A jeśli nic nie działa? Stosowanie paradoksu
  • Kiedy uwagi i punkty ujemne są nieskuteczne: konsekwencje stosowane w przypadku przewinień – baza gotowych konsekwencji
  • Co robić, jeśli w klasie jest kozioł ofiarny? Interwencja w przypadku bullyingu – silnej przemocy

 

 

 

Podczas warsztatu skoncentrujemy się na przedstawieniu uczestnikom konkretnych, praktycznych narzędzi, możliwych do zastosowania już kolejnego dnia. Omówienia teoretyczne skracamy do niezbędnego minimum, tak aby wykorzystać dostępny czas na praktykę, szukanie i dostarczanie konkretnych rozwiązań.

 

Proponowany program ramowy możemy dowolnie modyfkować, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie Państwa kadry.