Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


Każda placówka chce cieszyć się opinią miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. W końcu rodzice i nauczyciele są sprzymierzeńcami, dążącymi do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla dzieci. Obie strony muszą traktować siebie partnersko, podchodzić z zaufaniem i życzliwością.

 

Nawiązanie partnerskich relacji z rodzicami podopiecznych to długotrwały proces, wymagający przemyślanych strategii, uzgodnionych zasad oraz – zrozumienia stroną. Przeważnie jednak to nauczyciel przejmuje na siebie większą odpowiedzialność za stworzenie dobrych relacji z rodzicami. Istnieje jednak wiedza oraz zbiór umiejętności, które mogą mu to, czasami dość skomplikowane zadanie – znacznie ułatwić.

 

Warsztat skupiony jest wyłącznie na temacie rodzica roszczeniowego. Zastanowimy się na nim, dlaczego rodzice zachowują się w roszczeniowy sposób i pokażemy typowe metody wywierania nacisku. Następnie przejdziemy do przedstawienia i przećwiczenia technik reagowania na te sposoby - począwszy np. od jednoznacznych żądań czy gróźb, aż po bardziej wyrafinowane techniki manipulacji. Główny nacisk położymy na przećwiczenie nowych narzędzi.

 

 

Proponowany program szkolenia (3 godz. zegarowe):

roszczeniowy

 

 

 

1. Rodzic roszczeniowy, czyli kto?

 • Dlaczego on się tak zachowuje? Diagnoza rodzica roszczeniowego
 • Co on dokładnie robi? Typowe sposoby wywierania nacisku
 • Z jakim typem mam do czynienia? Odróżnienie rodzica roszczeniowego od innych „typów” rodziców

 

2. Nacisk wywierany „wprost”

 • Jak nie ulegać presji? Jednoznaczne roszczenia rodziców – jak odmawiać?
 • Jak obronić swoje granice? Reagowanie na krytykę i atak
 • Co robić, kiedy rodzic chce zdominować? Gry władzy – próba uzyskania przewagi przez rodzica
 • Jak reagować na silne emocje? Wyciszanie emocji rodzica

 

3. Nacisk wywierany „nie wprost”

 • Techniki manipulacyjne - rozpoznawanie
 • Co robić, kiedy czuję, że jestem w potrzasku? Reagowanie na techniki wywierania wpływu
 • Jak wracać do racjonalnego poziomu rozmowy? Krzyżowanie wypowiedzi –Korzyści i zagrożenia asertywności
 • Jeśli nie asertywność, to co? – alternatywy

 

 

 

Podczas warsztatu skoncentrujemy się na przedstawieniu uczestnikom konkretnych, praktycznych narzędzi, możliwych do zastosowania już kolejnego dnia. Omówienia teoretyczne skracamy do niezbędnego minimum, tak aby wykorzystać dostępny czas na praktykę, szukanie i dostarczanie konkretnych rozwiązań.

 

Proponowany program ramowy możemy dowolnie modyfkować, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie Państwa kadry.