Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


Każda placówka chce cieszyć się opinią miejsca przyjaznego dla , nauczycieli oraz rodziców. W końcu rodzice i nauczyciele są sprzymierzeńcami, dążącymi do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla dzieci. Obie strony muszą traktować siebie partnersko, podchodzić z zaufaniem i życzliwością.

 

Nawiązanie partnerskich relacji z rodzicami podopiecznych to długotrwały proces, wymagający przemyślanych strategii, uzgodnionych zasad oraz – zrozumienia stroną. Przeważnie jednak to nauczyciel przejmuje na siebie większą odpowiedzialność za stworzenie dobrych relacji z rodzicami. Istnieje jednak wiedza oraz zbiór umiejętności, które mogą mu to, czasami dość skomplikowane zadanie – znacznie ułatwić.

 

Warsztat obejmuje zagadnienia związane z codziennymi sytuacjami szkolnymi, w których konieczna jest współpraca z rodzicami. Skupimy się więc na prowadzeniu spotkań grupowych (wywiadówek, warsztatów, spotkań interwencyjnych), na przekazywaniu rodzicom informacji w sposób pisemny i ustny (tj. na spotkaniach indywidualnych z rodzicami) oraz na włączaniu rodziców w życie szkoły. Główny nacisk położymy na poszukiwanie nowych rozwiązań i dostosowywanie przedstawianych pomysłów do swojej codzienności.

 

 

Proponowany program szkolenia (3 godz. zegarowe):

rodzice w szkole

 

 

1. Jak zrobić, żeby chętnie przychodzili? Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami

 • Organizacja wywiadówek – zachęcanie do uczestnictwa
 • Nietypowe pomysły na wywiadówki
 • Prowadzenie spotkań interwencyjnych
 • Prowadzenie spotkań szkoleniowych

 

2. Jak przekazać złe wieści, żeby minimalizować opór? Prowadzenie spotkań indywidualnych

 • Algorytm prowadzenia rozmów
 • Zapraszanie rodziców na rozmowy
 • Przedstawianie rodzicom sprawy do omówienia
 • Reagowanie na emocje rodzica
 • Wspólne poszukiwanie rozwiązań

 

3. Rodzic nie tylko klient, ale i partner. Włączanie rodziców w życie szkoły

 • Prawa i obowiązki rodziców
 • Udział rodziców w życiu szkoły
 • Udział rodziców w życiu klasy
 • Współpraca trójstronna

 

 

 

Podczas warsztatu skoncentrujemy się na przedstawieniu uczestnikom konkretnych, praktycznych narzędzi, możliwych do zastosowania już kolejnego dnia. Omówienia teoretyczne skracamy do niezbędnego minimum, tak aby wykorzystać dostępny czas na praktykę, szukanie i dostarczanie konkretnych rozwiązań.

 

Proponowany program ramowy możemy dowolnie modyfkować, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie Państwa kadry.