Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


Współczesny świat niesie za sobą coraz więcej zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Choć również w przeszłości pojawiały się problemy takie jak narkomania, depresja młodzieńcza, zaburzenia odżywiania czy przemoc w szkole to nauczyciele alarmują – trudności wychowawczych napotyka się coraz więcej a opisane zjawiska wyraźnie eskalują. Wystarczy spojrzeć na statystyki – 9% dzieci w wieku 12 lat paliło marihuanę, a co 4 (!) ma już za sobą inicjację alkoholową. Wśród młodzieży w wieku 17-18 lat aż 37% próbowało przetworów konopi . Obecnie ogromnym niebezpieczeństwem są również dopalacze oraz tzw. nowe narkotyki czyli leki bez recepty. Młodzi ludzie potrafią zażyć na raz po 20 czy nawet 30 tabletek popularnych (i uzależniających również fizycznie) leków na kaszel. W przypadku zaburzeń odżywania można przyjąć, że każdy nauczyciel przynajmniej raz, a prawdopodobnie znacznie częściej, zetknął się z takim przypadkiem. Statystycznie patrząc zaburzenia odżywiania dotkną co najmniej jedną uczennicę przeciętnej klasy. Samobójstwa są trzecią, po wypadkach i nowotworach, przyczyną śmierci młodych ludzi. Nieudanych prób nie liczy nikt. Najbardziej alarmująco przedstawia się jednak epidemiologia przemocy w szkołach. Doświadczyła jej ponad połowa (!) uczniów a jedna piąta stała się obiektem ataku cyberprzemocy. Skala problemów w szkole wymaga zdecydowanego działania – tak, aby uczniowie mogli czuć i rozwijać się bezpiecznie w miejscu, w którym spędzają niemal połowę swojego dnia.


Program cyklu szkoleniowego:

 1. „odprężenie, błogość, anioły itp, itd...” substancje psychoaktywne
 2. „niedługo przestanę być dla was problemem” – depresja młodzieńcza
  1. Objawy i 4 postacie depresji młodzieńczej
  2. Sygnały zagrożenia samobójstwem
  3. Reagowanie w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ucznia
 3. „chude szczęście...nasze szczęście” – zaburzenia odżywiania
 4. „zaraz ci przywalę”– przemoc i cyberprzemoc
 5. Współpraca dom – szkoła dla dobra ucznia
  1. Prowadzenie rozmowy na temat specyficznych trudności ucznia
  2. Zawieranie kontraktów trójstronnych
  3. Szkolenia dla rodziców

Sam program szkolenia dostosowujemy do zapotrzebowania konkretnej placówki – istnieje możliwość zmiany kolejności tematyki, rozbudowania wybranych tematów, wyboru określonych modułów.