Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


  • Statut NODN Progresfera pdf
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia pdf
  • Wykaz kadry Ośrodka pdf
  • Polityka przetwarzania danych osobowych - RODO pdf