Locations for Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA 1
52.410935 16.89963 0 0 16.89963,52.410935