Pedagogika specjalna – studia magisterskie

W ostatniej nowelizacji Karty Nauczyciela z 12 maja 2022 uzupełniono katalog nauczycieli specjalistów o nauczycieli pedagogów specjalnych. W polskich szkołach brakuje takich specjalistów, a zdobycie trwałych uprawnień (obowiązujących od 2026 roku) wymaga ukończenia pełnych studiów. Jeśli jednak masz już pokrewne wykształcenie, istnieje dla Ciebie specjalna ścieżka, która pozwoli Ci zdobyć uprawnienia w ciągu 2 lat – sprawdź tutaj!

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna przygotowują do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej.

Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności. Zdobądź nowe kwalifikacje!

Studia magisterskie Pedagogika specjalna przygotowują:

• pedagogów specjalnych – nauczycieli specjalistów do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego (w zależności od wybranej specjalności);

• nauczycieli do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych w odniesieniu do podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną);

• nauczycieli zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego oraz specjalnego (w zależności od wybranej specjalności);

• wychowawców do pracy w placówkach resocjalizacyjnych.

 

SPECJALNOŚCI:

• Oligofrenopedagogika – przygotowuje studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Celem studiów jest wyposażenie studentów w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjnorewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

• Spektrum autyzmu – przygotowuje słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Celem studiów jest rozwój kompetencji z zakresu wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, nabycie umiejętności planowania pracy: edukacyjnej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD.

• Surdopedagogika – przeznaczona jest dla studentów chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe  z zakresu pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi (słabosłyszącymi). Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.

• Tyflopedagogika – przeznaczona jest dla studentów chcących uzyskać wiedzę i kompetencje zawodowe z zakresu pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy: wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, rewalidacyjnej z dziećmi  z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych.

• Resocjalizacja z socjoterapią – przygotowuje studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w placówkach resocjalizacyjnych.

UWAGA!
W związku z wdrażaniem od 1 września 2022 r standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach, m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych, dla absolwentów kierunków pedagogicznych istnieje możliwość kontynuowania studiów na kierunku Pedagogika specjalna od 7 semestru na podstawie indywidualnego toku kształcenia, z uzupełnienia różnic programowych.
Zapraszamy nauczycieli do zdobycia kwalifikacji pedagoga specjalnego.

opłaty

  • Czesne za I i II semestr studiów wynosi 2100 zł, a kolejne semestry – 2300 zł
  • Czesne za studia można wpłacać: jednorazowo, semestralnie, w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat

folder informacyjny o kierunku

Masz pytania? Zastanawiasz się nad wyborem kierunku? Napisz lub zadzwoń - chętnie doradzimy.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli, w tym autorskie kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Sprawdź także kursy i webinary online na naszej platformie szkoleniowej.

#Tagi kierunków: studia magisterskie pedagogika specjalna, s-pedagogika specjalna, kwalifikacje pedagogiczne, przygotowanie do zawodu nauczyciela, studia magisterskie dla nauczycieli. 

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap nowych kursów dla siebie!

Raz na 3-4 tygodnie otrzymasz informacje o nowych kursach i webinarach.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem