Kadra dydaktyczna NODN Progresfera

Aleksandra Klupś

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja kliniczna), Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów w Pracowni Psychologicznej Spotkanie w Poznaniu rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, zdała egzamin „101” w zakresie Analizy Transakcyjnej oraz uczestniczyła w szkoleniach zaawansowanych z tego zakresu. Jest trakcie procesu certyfikacji w zakresie Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Od ponad 8 lat prowadzi szkolenia, posiada duże doświadczenie w pracy z nauczycielami, dziećmi i młodzieżą. Jej doświadczenie obejmuje ponad 6500 godzin szkoleniowych, głównie z zakresu Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, profilaktyki agresji, przemocy i cyberprzemocy w szkole, współpracy z rodzicami, mediacji rówieśniczych i szkolnych, doradztwa zawodowego, dialogu motywującego, asertywności, kreowania wizerunku, współpracy w grupie i innych.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Trenerów oraz Szkołę Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia w Pracowni Psychologicznej Spotkanie, rekomendowanej przez PTP. Jest trakcie procesu certyfikacji w zakresie Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy warsztatowej oraz indywidualnej z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczyła w szeregu warsztatów i szkoleń, stale podnosi swoje kwalifikacje. Od ponad 8 lat prowadzi warsztaty m.in. dla nauczycieli i uczniów ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Łącznie przeprowadziła ponad 6500 godzin warsztatów m.in z zakresu Analizy Transakcyjnej, kompetencji wychowawczych, profilaktyki przemocy, agresji, cyberprzemocy, doradztwa zawodowego, asertywności, efektywnej komunikacji i współpracy z rodzicami, utrzymania bezpieczeństwa w szkole czy też metod aktywizujących.

Irena Maluśkiewicz – Kostecka

Nauczycielka języka polskiego, informatyki, wychowawca w świetlicy, doradca zawodowy; propagatorka myślenia wizualnego i sketchnotingu; zwolenniczka nauczania opartego na mentoringu, budowaniu zainteresowania nauką i wzmacnianiu motywacji do uczenia się poprzez ciekawie prowadzony proces dydaktyczny, wyrastający z codziennych doświadczeń i zainteresowań uczniów, angażujący różne zmysły, budujący poczucie sukcesu.

Elżbieta Kmita

Ukończyła Pedagogikę ze specjalnością Nauczanie Początkowe oraz studia podyplomowe zakresu logopedii. Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z 30-letnim doświadczeniem, od 20 lat prowadzi terapię logopedyczną. Przez ponad 10 lat pełniła funkcję doradcy metodycznego i prowadziła szkolenia z zakresu metod aktywizujących, rozwijania kompetencji kluczowych i szeroko pojętych umiejętności ucznia oraz pomiaru dydaktycznego. Posiada uprawienia edukatora, jest ekspertem ds. awansu zawodowego z listy MEN. Jest pomysłodawcą oraz autorem zadań w konkursie ortograficznym Gżegżółka, objętym honorowym patronatem WKO. Otrzymała nagrody WKO oraz Prezydenta Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia. Specjalizuje się wykorzystywaniu szerokiego spektrum metod aktywizujących w edukacji wczesnoszkolnej, nowatorskim prowadzaniu zajęć logopedycznych z grupą dzieci wg. autorskiego programu, rozwijaniu myślenia dywergencyjnego u uczniów oraz technikach utrzymywania dyscypliny.

Kadra dydaktyczna NODN Progresfera - Natalia Walczuk

Natalia Walczuk

Psycholog, psychoterapeuta integratywny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna) oraz Czteroletniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Ukończyła liczne dodatkowe szkolenia z zakresu psychoterapii i rozwoju osobistego, obecnie doskonali kompetencje na poziomie zaawansowanym w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie. Absolwentka Studium Umiejętności Pracy z Grupą Metodą Warsztatową w Pracowni Psychologicznej „Spotkanie” rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Od siedmiu lat pracuje w placówkach oświatowych (liceum, gimnazjum, szkoła podstawowa) na stanowisku psychologa, posiada doświadczenie w pracy warsztatowej i indywidualnej z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, szczególnie w zakresie integrowania grupy, współpracy, budowania dyscypliny, komunikacji w sytuacjach trudnych, reagowania na zachowanie agresywne i utrudniające prowadzenie zajęć.

Kadra dydaktyczna NODN Progresfera - Sylwia Kosoń

Sylwia Kosoń

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja pedagogika opiekuńczo-wychowawcza), Studiów Podyplomowych, kierunków Resocjalizacja i Socjoterapia oraz Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Odbyła Szkolenie Podstawowe „Bazowe” z zakresu Mediacji w Polskim Centrum Mediacji. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i w dalszym ciągu podnosi swoje kwalifikacje. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracowała przez pewien czas jako socjoterapeutka, a od trzech lat pełni rolę pedagoga szkolnego w szkole podstawowej. Swoje działania opiera głównie o zajęcia warsztatowe jak i indywidualne. Ponadto prowadzi warsztaty dla rodziców uczniów. Tematyka warsztatów dla dzieci i dorosłych dotyczy przede wszystkim: podnoszenia kompetencji w radzeniu sobie z emocjami, agresji czy efektywnej komunikacji.

Anna Kaczmarek - kierowniczka biura NODN Progresfera

Anna Kaczmarek

Kierowniczka biura

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA
przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
www.aiadoradztwo.pl

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap nowych kursów dla siebie!

Raz na 3-4 tygodnie otrzymasz informacje o nowych kursach i webinarach.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem