Kadra dydaktyczna NODN Progresfera

NODN Progresfera
Agnieszka Kuca - trenerka

Zarząd NODN Progresfera

 

Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Trenerów oraz Szkołę Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia w Pracowni Psychologicznej Spotkanie, rekomendowanej przez PTP. Posiada certyfikat w zakresie Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej (330h szkoleń zaawansowanych), uprawnienia pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy warsztatowej oraz indywidualnej z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczyła w szeregu warsztatów i szkoleń, stale podnosi swoje kwalifikacje. Od 2010 roku prowadzi warsztaty m.in. dla nauczycieli i uczniów ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Łącznie przeprowadziła ponad 6500 godzin warsztatów m.in z zakresu Analizy Transakcyjnej, kompetencji wychowawczych, profilaktyki przemocy, agresji, cyberprzemocy, doradztwa zawodowego, asertywności, efektywnej komunikacji i współpracy z rodzicami, utrzymania bezpieczeństwa w szkole czy też metod aktywizujących.

Aleksandra Klupś - trenerka

Zarząd NODN Progresfera

 

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja kliniczna), Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów w Pracowni Psychologicznej Spotkanie w Poznaniu rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, zdała egzamin „101” w zakresie Analizy Transakcyjnej oraz uczestniczyła w szkoleniach zaawansowanych z tego zakresu. Posiada certyfikat w zakresie Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej (330h szkoleń zaawansowanych). Od 2010 roku prowadzi szkolenia, posiada duże doświadczenie w pracy z nauczycielami, dziećmi i młodzieżą. Jej doświadczenie obejmuje ponad 6500 godzin szkoleniowych, głównie z zakresu Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, profilaktyki agresji, przemocy i cyberprzemocy w szkole, współpracy z rodzicami, mediacji rówieśniczych i szkolnych, doradztwa zawodowego, dialogu motywującego, asertywności, kreowania wizerunku, współpracy w grupie i innych.

Monika Szulkowska - trenerka

Dyplomowana nauczycielka języka angielskiego i języka polskiego w Szkole Podstawowej, ambasadorka Wikiszkoły oraz Wiosny Edukacji, entuzjastka wykorzystania technologii ICT oraz technik cooperative learning i CLIL na zajęciach języka angielskiego, trenerka MIE, certyfikowany trener umiejętności społecznych, ciągle doskonaląca swoje umiejętności, współorganizatorka i prelegentka wielu ogólnopolskich wydarzeń edukacyjnych, liderka ogólnopolskiej akcji „Zaproś mnie na swoją lekcję”.

Małgorzata Trybuś - trenerka

Pedagog, coach, trener rad pedagogicznych od 20 lat związana z edukacją. Specjalizuje się w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwojem kompetencji miękkich, zarządzaniem grupą klasową, komunikacją interpersonalną. Na co dzień pracuje z młodzieżą w szkole średniej i nauczycielami oraz dziećmi i rodzicami, łączy wiedzę teoretyczną z praktyką szkolną. Jest współautorem programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, programu profilaktycznego – strategie bezpieczeństwa – opartego na rozwoju czynników chroniących.

Irena Kostecka - trenerka

Nauczycielka języka polskiego, informatyki, wychowawca w świetlicy, doradca zawodowy; propagatorka myślenia wizualnego i sketchnotingu; zwolenniczka nauczania opartego na mentoringu, budowaniu zainteresowania nauką i wzmacnianiu motywacji do uczenia się poprzez ciekawie prowadzony proces dydaktyczny, wyrastający z codziennych doświadczeń i zainteresowań uczniów, angażujący różne zmysły, budujący poczucie sukcesu.

Agnieszka Gierłowska - trenerka

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na codzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako pedagog i specjalista oraz prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunkach pedagogicznych, prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i wychowawców).

Marlena Marszałek - trenerka

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, a wcześniej wychowania przedszkolnego, wykładowca akademicki, trener, szkoleniowiec, trener I i II stopnia dziecka z zaburzoną koncentracją i uwagą, trener rozwoju kreatywności, certyfikowany trener kompetencji miękkich, tutor przedszkolny i oligofrenopedagog. Autorka innowacji pedagogicznej „Zakodowane piosenki”. W ramach wyznawanej zasady „Rewolucje nie czekają na ustawy. Wyłaniają się z działań ludzi, od dołu”, wzbogaca procesy edukacyjne o nowoczesne rozwiązania oraz własne pomysły.

Agnieszka Jelińska - Hok - trenerka

Dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, terapeuta pedagogicznym, trener edukreatywnosci, trener umiejętnosci społecznych i trener oświaty. Uważa, że budowanie i dbanie o prawdziwe, zdrowe relacje daje szansę prawdziwego wzrastania, którego jest fanką. Jej celem jest stworzenie Szkoły Marzeń z Sercem. Szkoły, w której każdy z czterech podmiotów czuje się bezpiecznie i w której w atmosferze bezpieczeństwa, poczucia dobrostanu, spokoju dochodzi do spokojnego, zrównoważonego rozwoju i wzrastania- Uczniów, Nauczycieli, Rodziców i Dyrekcji (też nauczycieli). Oddaje się temu również pracując jako wicedyrektor.

Elżbieta Miłowska - trenerka

Kieruje się przekonaniem, że zadaniem nadrzędnym jest dokonanie rewolucji w myśleniu o szkole, co pomoże w niej wprowadzać ewolucyjne zmiany. W swojej pracy trenerki sięga po inspiracje ze źródeł literackich, co nadaje jej wystąpieniom dodatkowy metaforyczny wymiar.

dr Anna Traut - Seliga - trenerka

prezeska Cechu Fantastyki SkierCon, organizatorka ECOnu. Nauczycielka akademicka i oświatowa – profesorka na Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego oraz nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącymimienia Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej. Matka, przyrodniczka, społeczniczka. Zwolenniczka metod niekonwencjonalnych w nauczaniu, pasjonatka gier planszowych, bitewniakowych i RPG.

Lidia Pasich - trenerka

Polonistka, certyfikowana edukatorka, współpracuje z ILiJ UJK. Inicjatorka działań związanych ze wspieraniem i rozwijaniem uzdolnień w woj. świętokrzyskim; autorka programu pracy z uczniem zdolnym pt. Taki jak Mozart oraz koncepcji certyfikatu dla szkół Szkoła Pięknych Umysłów; współautorka podręczników do kształcenia literackiego do szkoły podstawowej oraz artykułów z dziedziny zdolności, oceniania kształtującego i języka polskiego; miłośniczka nowoczesnej, twórczej dydaktyki ukierunkowanej na radość z procesu uczenia się i rozwijania własnych możliwości.

Aleksandra Nowak - trenerka

Polonistka, oligo-, tyflo- i surdopedagog, na co dzień pełni funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowuje dzieci i młodzież do egzaminów z języka polskiego. Kładzie szczególny nacisk na holistyczne podejście w zarządzaniu i przekazywaniu wiedzy.

Kadra administracyjna

Karolina Kula

Specjalistka w projektach edukacyjnych/ Kierowniczka dziekanatu

Odpowiada za wszystkie szkolenia, które organizuje Progresfera. Umawia i koordynuje rady szkoleniowe – od rezerwacji terminu i tematu, aż po dostarczenie zaświadczeń. Wspiera Użytkowników naszej platformy szkoleniowej (www.szkolenia.progresfera.edu.pl), dbając o ich zadowolenie. Zajmuje się również sprawami studenckimi – od rekrutacji, przez bieżące wsparcie, aż do wydania dyplomu. Doradzi wybór kierunku, pomoże załatwić sprawy formalne, wyśle zaproszenie na zajęcia, przekaże wszystkie ważne informacje dotyczące studiowania, pomoże zorganizować egzamin i zaliczyć praktyki, a na koniec wręczy dyplom wraz z pożegnalnym prezentem. Zadania Karoliny nie kończą się na obsłudze klientów – zajmuje się też sprawami technicznymi, dzięki czemu wszystko działa jak należy. 

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem