Terminy zjazdów na studiach podyplomowych

W związku z wprowadzeniem w Poznaniu strefy czerwonej zajęcia będziemy prowadzić w formie  on-line. Dane do logowania wysyłać będziemy mailem. 


Moduł 1. Planowanie działań doradczych w szkole – WSDZ (zjazd on-line)

 • 09.10.2020, 16.00 – 19.00
 • 10.10.2020, 08.00 – 14.30

Moduł 2. Doradztwo zawodowe w klasie, czyli jak i po co prowadzić zajęcia grupowe

 • 20.11.2020, 16.00 – 19.00
 • 21.11.2020, 08.00 – 16.00

Moduł 3. Indywidualna pomoc uczniowi – praca doradcza „jeden na jeden”

 • 11.12.2020, 16.00 – 19.00
 • 12.12.2020, 08.00 – 16.00

Moduł 4. Wyjście poza średnią – praca doradcza z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • 15.01.2021, 16.00 – 19.00
 • 16.01.2021, 08.00 – 16.00

Moduł 5. Świat zawodów i rynek pracy

 • 05.02.2021, 16.00 – 19.00
 • 06.02.2021, 08.00 – 16.00

Moduł 6. Doradztwo zawodowe dla osób dorosłych – moduł fakultatywny (dla studentów zainteresowanych tą problematyką)

 • 19.03.2021, 16.00 – 19.00
 • 20.03.2021, 08.00 – 16.00

W związku z wprowadzeniem w Poznaniu strefy czerwonej zajęcia będziemy prowadzić w formie  on-line. Dane do logowania wysyłać będziemy mailem. 


Moduł 1. Diagnozowanie zaburzeń w warunkach szkolnych

 • 06.11.2020, 16.00 – 19.00
 • 07.11.2020, 08.00 – 16.00

Moduł 2. Metodyka prowadzenia zajęć z uczniami ze SPE

 • 04.12.2020, 16.00 – 19.00
 • 05.12.2020, 08.00 – 16.00

Moduł 3. Jak usprawnić pracę w obszarze deficytów poznawczych

 • 22.01.2021, 16.00 – 19.00
 • 23.01.2021, 08.00 – 16.00

Moduł 4. Jak usprawnić pracę w obszarze deficytów społeczno-emocjonalnych

 • 12.02.2021, 16.00 – 19.00
 • 13.02.2021, 08.00 – 16.00

Moduł 5. Indywidualne programy pracy – czyli jak napisać przydatny IPET

 • 12.03.2021, 16.00 – 19.00
 • 13.03.2021, 08.00 – 16.00

Moduł 6. Uczeń ze SPE w zespole klasowym

 • 09.04.2021, 16.00 – 19.00
 • 10.04.2021, 08.00 – 16.00

Terminy dla studentów kierunków: Praca z uczniem ze spektrum autyzmu, Oligofrenopedagogika, Edukacja włączająca, Terapia pedagogiczna, Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Masz pytania? Zastanawiasz się nad wyborem kierunku? Napisz lub zadzwoń - chętnie doradzimy.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy.