Metodyka pracy na szkoleniach

Metodyka pracy na szkoleniach 01

metodyka pracy - metoda warsztatowa

Pracujemy metodą warsztatową – jako najskuteczniejszą formą uczenia osób dorosłych.  Umożliwia ona nie tylko nabycie nowej wiedzy i zapoznanie się z odpowiednimi, ułatwiającymi pracę, zagadnieniami teoretycznymi, ale też rozwój umiejętności i przećwiczenie nowych sposobów radzenia sobie z omawianymi sytuacjami. Aby praca była efektywna pracujemy w grupach maksymalnie 30-osobowych. 

Istotą metody warsztatowej jest uczenie się przez doświadczenie – zarówno zbierane w pracy zawodowej, jak i odbywane w trakcie szkolenia w specjalnie zaprojektowanych do tego celu ćwiczeniach. Analiza doświadczeń i uzupełnienie jej o odpowiednią wiedzę generuje wnioski, które można przenieść na własną praktykę.

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują praktyczne i konkretne narzędzia i wskazówki, pomocne w codziennej pracy, ale też dokonują własnych odkryć o sobie i podważają swoje dotychczasowe, błędne przekonania.

WIEDZA PRZEŁOŻONA NA KONTEKST PRACY W SZKOLE

Zależy nam na tym, aby uczestnicy naszych szkoleń mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności bezpośrednio w swojej pracy już następnego dnia. Dlatego w zależności od grupy docelowej wykorzystujemy inne studia przypadków, inne przykłady i ćwiczenia. Dzięki temu nauczyciele z łatwością widzą przełożenie przedstawianej treści na własną pracę. Zagadnienia szkolenia są zawsze prezentowane w kontekście pracy w szkole – a nie w zarysie teoretycznym.

Na szkoleniach otwartych oraz grantowych dbamy o to, aby każdy z uczestników otrzymał materiały, które może wykorzystać ze swoimi uczniami – niezależnie od etapu edukacyjnego, z którym najczęściej pracuje. Przedstawiając metody pracy z uczniami podajemy konkretne przykłady ćwiczeń czy działań z każdego etapu edukacyjnego. Pokazujemy, w jaki sposób dostosować poszczególne metody i rozwiązania do dzieci i młodzieży w różnym wieku.

Metodyka pracy na szkoleniach 02

Bardzo doceniamy również wiedzę, umiejętności i doświadczenie, jakie posiadają uczestnicy naszych szkoleń. Dlatego zapraszamy ich do wymiany doświadczeń, do podzielenia się swoimi rozwiązaniami, do wspólnego szukania rozwiązań dla trudności, z jakimi zmagają się ich koleżanki i koledzy po fachu. Jeśli tylko to możliwe, tworzymy wraz z uczestnikami bazy dobrych praktyk, sprawdzonych ćwiczeń czy zasobów wiedzy – dzięki współpracy możemy rozwijać się nieustannie razem.

Metodyka pracy na szkoleniach 03

DOSTOSOWANIE OFERTY – BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Chcemy, aby tematyka szkoleń była jak najlepiej dopasowana do potrzeb nauczycieli z konkretnej placówki. Dlatego też po otrzymaniu zapytania odnośnie rady szkoleniowej przeprowadzamy rozmowę z osobą zgłaszającą zapotrzebowanie na szkolenie. Dzięki tej rozmowie możemy lepiej zrozumieć, skąd pomysł na podniesienie kompetencji z danego zakresu – dowiadujemy się, z jakimi trudnościami mierzy się dana placówką lub też – jakie ma aspiracje i plany.

Dodatkowo możemy przeprowadzić badanie potrzeb nauczycieli, ale lepiej dostosować naszą ofertę. Po ustaleniu z osobą zamawiającą szkolenie przygotowujemy wstępną propozycję zakresu tematycznego szkolenia. Na jej podstawie przygotowujemy ankietę online dla uczestników. Ich odpowiedzi pozwalają nam dokładnie określić, które punkty programu są dla danych nauczycieli szczególnie istotne, które zagadnienia są już im znane z innych szkoleń czy też – jakiej tematyki brakuje w zaproponowanym przez nas programie.

Na podstawie uzyskanych przez ankietę danych układamy ostateczną wersję programu i scenariusz dopasowany do konkretnej grupy docelowej. Dzięki temu uczestnicy naszych szkoleń mogą mieć pewność, że zarówno przykłady, jak i ćwiczenia czy materiały będą przygotowanie stricte pod ich potrzeby.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę szkolenia rady pedagogicznej.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA
przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
www.aiadoradztwo.pl

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie szkolenia rady pedagogicznej.

Sprawdź także kursy i webinary online na naszej platformie szkoleniowej.

#Tagi: metodyka pracy na szkoleniach, metoda warsztatowa, metodyka pracy z nauczycielami, metodyka pracy w szkoleniach rad pedagogicznych

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap nowych kursów dla siebie!

Raz na 3-4 tygodnie otrzymasz informacje o nowych kursach i webinarach.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem