Szkolenia rad pedagogicznych – Motywująca dydaktyka i rozwiązania na lekcje

Zapraszamy do realizacji szkoleń, które pozwolą nauczycielom przedmiotów przygotować bardziej motywujące, rozwijające i efektywne lekcje. Pora zadbać o motywację i dyscyplinę w klasie, jak również zobaczyć, jak przy okazji realizacji podstawy programowej kształcić najważniejsze kompetencje!

Poniżej znajdziecie tematykę rad związaną z prowadzeniem lekcji przedmiotowych. Aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia wystarczy kliknąć w tytuł – opis rozwinie się automatycznie.

Problem 1: nauczyciele zgłaszają trudności w prowadzeniu lekcji w poszczególnych klasach. Problemem jest motywacja uczniów lub też utrzymanie dyscypliny w grupie, która pozwoli na efektywne przyswajanie wiedzy.

Motywowanie uczniów wymaga od nauczyciela starania i pracy, jednak kluczem nie jest wkładanie cały czas wysiłku, czy robienie z lekcji parku rozrywki. Jest to bardziej kwestia dostarczania uczniom takich metod i form pracy, aby stawali się coraz bardziej samodzielni i budowania w nich decyzyjności i odpowiedzialności. Innymi słowy to szukanie środka ciężkości w połowie drogi, gdzie odpowiedzialność za sukcesy jest i po stronie nauczyciela i po stronie ucznia. Na szkoleniu przedstawimy drogę dojścia do motywacji autonomicznej (wewnętrznej) uczniów.

 • Motywacja, czyli w sumie co? Spojrzenie na punkty wspólne różnych podejść do motywacji
 • Teoria, która sprawdza się w praktyce szkolnej – SDT
 • Systemowa demotywacja – jak podejść do zagrożeń wynikających z systemu
 • Jak motywować zdemotywowanych: dwie drogi budowania motywacji i zaangażowania u uczniów
 • Budowanie poczucia własnej skuteczności: informacje zwrotne, filtry znaków rozpoznania, budowanie poczucia autonomii, wsparcie kompetencji w zakresie uczenia się
 • Flow przy nauce: wzbudzanie ciekawości, motywujące formy pracy, wpływ relacji, znaczenie przydatności
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży a działania motywacyjne nauczyciela
 • System naczyń połączonych: jak motywować w klasie wybranych uczniów tak, aby nie zdemotywować innych?
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Jednym z wyzwań przed jakimi stoi nauczyciel jest zapewnienie uczniom dobrych warunków do uczenia się. Podstawą jest tutaj dostarczanie dzieciom i młodzieży ciekawych dla nich treści, towarzyszenie im w rozwoju, bycie z nimi w relacji, w której zarówno nas i lubią i szanują – jesteśmy dla nich mądrym dorosłym i przewodnikiem świecie naszego przedmiotu. Oczywiście, niezależnie od tego, jak bardzo dobrym pedagogiem jesteśmy, będą zdarzali się uczniowie, którzy mają trochę inny „pomysł” na przebywanie w szkole niż spokojne nabywanie nowej wiedzy i umiejętności. Co z tym zrobić? Podczas szkolenia przedstawiamy zarówno techniki i sposoby takiej pracy z klasą, aby uczniowie nie mieli pomysłów na przeszkadzanie, jak i strategie reagowania, kiedy jednak to będą robić.

Klasa, w której temat dyscypliny nikomu nie zaprząta głowy:

 • Uczeń zaangażowany to uczeń „grzeczny” – czyli kilka patentów na ciekawe lekcje
 • Wprowadzanie kontraktów klasowych, nauka przestrzegania zasad
 • Wydawanie poleceń, zachęcanie do utrzymywania zasad
 • Wzmacnianie zachowań konstruktywnych – sposoby na szybkie i proste wzmocnienia

Kiedy już trzeba zareagować, czyli jak leczyć:

 • Diagnozowanie motywacji do zachowań niepożądanych
 • Gry władzy i stosowanie paradoksu– nowa perspektywa patrzenia na łamanie dyscypliny
 • Reagowanie na nieprzestrzeganie zasad: stopnie reakcji nauczyciela
 • Przykłady konsekwencji
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 2: nauczyciele zastanawiają się nad usprawnieniem swoich systemów oceniania. Chcą poznać opcje sprawdzania postępów w nauce bez wystawiania ocen oraz świadomie podejść do kwestii wystawiania ocen niedostatecznych.

Czy uczeń potrzebuje cyfrowej oceny, by się rozwijać? Czy oceny, średnie arytmetyczne, średnie ważone są naprawdę narzędziem motywującym? I czy to one przyczynią się do podniesienia wyników nauczania i do wyższych wyników na testach ósmoklasisty czy podczas matur? Czy słoneczka, uśmiechnięte buźki, naklejki etc w edukacji wczesnoszkolnej są dobrym pomysłem na odejście od oceniania? To zestaw pytań z oczywistą odpowiedzią. Jeśli więc szukacie innego sposobu, by skutecznie motywować, dawać uczniom informacje o ich postępach i ich doceniać oraz czynić to wszystko w zgodzie z prawem oświatowym to jest to szkolenie dla Was. 

 • Ocenianie w świetle prawa oświatowego:
  • analiza zapisów Ustawy o Systemie Oświaty
  • analiza zapisów rozporządzenia w sprawie oceniania
 • Mity i fakty o ocenianiu- nasze wewnętrzne przekonania
 • Cele i funkcje oceniania
 • Błędy w szkolnych statutach
 • Co jest najważniejsze w szkole?
 • Czy sprawdzian i kartkówka jest podstawowym narzędziem oceniania?
 • Sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach ucznia, bez odsyłania do cyfrowych ocen w dzienniku elektronicznym
 • Baza gotowych narzędzi– podpowiedzi jak oceniać bez oceny
Agnieszka Jelińska- Hok

Pedagożka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka pedagogiczna, trenerka edukreatywności, umiejętności społecznych i oświaty, mediatorka, wicedyrektorka szkoły. Edukatorka rodziców i nauczycieli. Orędowniczka pedagogiki korczakowskiej, doceniania, a nie oceniania, dmuchania w skrzydła uczniów, stawiająca na rozwój odpowiedzialności, samodzielności, współpracy i refleksji.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 80 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 3: nauczyciele zastanawiają się, jak podczas lekcji przedmiotowych kształcić kompetencje kluczowe. Widzą potrzebę, aby połączyć realizację podstawy programowej z rozwojem innych umiejętności, ważnych dla przyszłości uczniów.

Codziennie pracujemy nad tym, aby zapewnić naszym uczniom jak najlepszy start w przyszłość. Co w tym zakresie powinno być naszym głównym celem? Pomoc w wyborze zawodów przyszłości (tylko, że rynek tak dynamicznie się zmienia…)? Wyposażenie w podstawową wiedzę (w świecie dostępu do internetu…)? A może jednak postawić na uniwersalne kompetencje przyszłości – zestaw umiejętności, które pozwolą Waszym uczniom odnaleźć się w każdej pracy i  odnieść w niej sukces. Kształcenie ich warto rozpocząć jak najwcześniej i na każdym przedmiocie! Sprawdźcie, jak niezależnie od nauczanego przedmiotu możecie włączyć się w budowanie jasnej przyszłości Waszych uczniów! 

 • Czym są kompetencje przyszłości? Zestaw uniwersalnych umiejętności, pozwalających na odnoszenie sukcesów w pracy
 • Zamiast prowadzenia za rączkę – rozwijanie samodzielności
 • Zamiast zagubienia w czasie i przestrzeni – rozwijanie umiejętności organizacji i planowania
 • Zamiast naiwności – rozwijanie krytycznego myślenia
 • Zamiast rywalizacji – rozwijanie umiejętności współpracy z różnymi osobami
 • Zamiast bezradności – rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Już w 2006 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej wydali Zalecenie, w którym wyszczególnionych zostało 8 kompetencji kluczowych. Kluczowych, ponieważ są one potrzebne na każdym polu życia – od zawodowego, poprzez prywatne, aż do bycia aktywnym i świadomym obywatelem. Kompetencje te pojawiały się również z naszych Podstawach Programowych, niezależnie od etapu uczenia. Obecnie, analizując nowe Podstawy można zauważyć, że na ich kształcenie położony jest wyraźny nacisk. Tym samym jednym z zadań szkoły jest wspieranie uczniów w rozwijaniu się w omawianych 8 obszarach. Można to robić zarówno podczas lekcji przedmiotowych, zajęć z wychowawcą czy też innych okazji szkolnych. Na szkoleniu pokazujemy nauczycielom te właśnie sposoby. Szkolenie oparte jest o najnowszy wykaz kompetencji kluczowych, a więc nauczyciele zdobędą najbardziej aktualną wiedzę.

 • Kompetencje kluczowe – definicja i prawo oświatowe, analiza podstaw programowych
 • Kształcenie kompetencji kluczowych
 • Baza gotowych ćwiczeń i narzędzi
 • Kompetencje cyfrowe – używanie e-narzędzi w pracy z uczniami
 • Skuteczne techniki uczenia się – rozwinięcie kompetencji piątej
 • Kilka słów o dokumentacji, czyli jak się rozliczyć z realizacji wymagań
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Jak zmienić lekcje tak, by nie były powtarzalne? Jeżeli brakuje w nich tej „iskry”, która zapali uczniów do działania – można coś zmienić! Zapraszamy do poznania technik cooperative learning i rutyn krytycznego myślenia. Sprawią one, że to uczniowie będą grali pierwsze skrzypce na lekcjach, a nauczyciel jako –  mentor i przewodnik – będzie im towarzyszył w drodze do samodzielności i wzięcia odpowiedzialności za swoją pracę. Znajomość tych technik i rutyn pozwoli zaplanować nowoczesne lekcje w Twojej placówce i naprawdę angażujące uczniów i sprawiające, że nauka stanie się zabawą i treningiem współpracy w grupie.

 • 5 technik cooperative learning
 • 5 rutyn krytycznego myślenia
 • Wzbudzanie chęci zdobywania wiedzy i umiejętności i pobudzanie uczniów do działania
 • Poznanie aplikacji, która pozwoli wykorzystać rutyny i techniki przy użyciu filmu
 • Poznanie sposobów grupowania uczniów, aby sprawić, że każdy uczeń będzie miał możliwość współpracy ze wszystkimi osobami w klasie
 • 2 uniwersalne scenariusze lekcji
Monika Szulkowska

Dyplomowana nauczycielka języka angielskiego i języka polskiego w Szkole Podstawowej, ambasadorka Wikiszkoły oraz Wiosny Edukacji, entuzjastka wykorzystania technologii ICT oraz technik cooperative learning i CLIL na zajęciach języka angielskiego, trenerka MIE, certyfikowany trener umiejętności społecznych, ciągle doskonaląca swoje umiejętności, współorganizatorka i prelegentka wielu ogólnopolskich wydarzeń edukacyjnych, liderka ogólnopolskiej akcji „Zaproś mnie na swoją lekcję”.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 100 km od Inowrocławia. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Na zajęciach spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak rozumieć edukację klasyczną we współczesnej edukacji. Czy jest to ideał wychowania wytworzony w starożytności i dążący do ukształtowania człowieka pięknego moralnie (gr. kalos kagathos), czyli takiego, który posiada cnoty i sprawności? A może jest to wychowanie w kierunku kształtowania takich wartości jak dobro, piękno i prawda
w oparciu o postawy i wartości zawarte w Biblii i kulturze antycznej? Sprawdzimy, czym dysponuje podstawa programowa II i III etapu edukacyjnego związana z tym tematem.

 • W ramach szkolenia nauczyciele przedmiotów humanistycznych (poloniści, historycy, filozofowie, łacinnicy) i przedmiotów artystycznych rozważą propozycje metodyczne dotyczące treści z edukacji klasycznej, które występują na ich przedmiotach, a także propozycje zintegrowanych rozwiązań przedmiotowych w formie „klasycznego” projektu edukacyjnego.
 • Przykłady metodyczne będą zawierały zagadnienia dotyczące kultury antycznej (teksty filozoficzne, literackie, architektura, muzyka, sztuka, oracja, język łaciński, historia sztuki); umożliwią uczniom uczestnictwo w różnorodnych formach pracy (debaty, dyskusje, gry terenowe, konkursy czytelnicze, mitologiczne, biblijne, krasomówcze, itp.); pomogą dostrzec i rozumieć różnorodne konteksty. Zagadnienia będą dostosowane do potrzeb uczniów o różnym stopniu zainteresowania edukacją klasyczną.
 • Dodatkową ich wartością będzie przygotowanie i „oswojenie” uczniów z rodzajami zadań, jakie mogą wystąpić zarówno na egzaminie po klasie ósmej, jak i na maturze.
 • Wszyscy nauczyciele będą mieli okazję sprawdzić, jakie metody pracy oraz narzędzia dydaktyczne pozwolą im kształtować cnoty i sprawności u uczniów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych.
Lidia Pasich

Polonistka, certyfikowana edukatorka, inicjatorka działań związanych ze wspieraniem i rozwijaniem uzdolnień w woj. świętokrzyskim; autorka programu pracy z uczniem zdolnym pt. Taki jak Mozart oraz koncepcji certyfikatu dla szkół Szkoła Pięknych Umysłów; współautorka podręczników do kształcenia literackiego oraz artykułów z dziedziny zdolności, oceniania kształtującego i języka polskiego; miłośniczka nowoczesnej, twórczej dydaktyki.

 • Forma szkolenia: online -2 godziny zegarowe
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: sprawdź cennik (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę rady.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie szkolenia nauczycieli.

Sprawdź także szkolenia nauczycieli online na naszej platformie szkoleniowej.

#tagi rady szkoleniowej: budowanie motywacji i zaangażowania uczniów, szkolenie dla nauczycieli, szkolenia dla rad pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli online, sposoby na budowanie motywacji i zaangażowania uczniów

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem