Szkolenia rad pedagogicznych – Kompetencje wychowawców Jutra

Zapraszamy do realizacji szkoleń, które pozwolą nauczycielom rozwinąć najważniejsze kompetencje wychowawców! Począwszy od budowania zgranego zespołu klasowego, przez bycie inspirującym mentorem i wsparciem, aż po partnera we współpracy z rodzicami – warto zostać Wychowawcą Jutra!

Poniżej znajdziecie tematykę rad związaną z kompetencjami wychowawców. Aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia wystarczy kliknąć w tytuł – opis rozwinie się automatycznie.

Problem 1: nauczyciele zgłaszają trudności we współpracy z rodzicami uczniów. Zdarzają się trudne rozmowy, podczas których trzeba reagować na żądania czy oskarżenia. Potrzebujemy narzędzi, które pozwolą nas ochronić siebie, a jednocześnie - trzymać dobre relacje z rodzicami.

Rodzice i nauczyciele są sprzymierzeńcami, dążącymi do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla dzieci. Przeważnie jednak to nauczyciel przejmuje na siebie większą odpowiedzialność za stworzenie dobrych relacji z rodzicami. Istnieje jednak wiedza oraz zbiór umiejętności, które mogą mu to, czasami dość skomplikowane zadanie – znacznie ułatwić. Warsztat skupiony jest wyłącznie na temacie rodzica roszczeniowego. Zastanowimy się na nim, dlaczego rodzice zachowują się w roszczeniowy sposób i pokażemy typowe metody wywierania nacisku. Następnie przejdziemy do przedstawienia i przećwiczenia technik reagowania na te sposoby. Główny nacisk położymy na przećwiczenie nowych narzędzi.

 • Jak przekazać złe wieści, żeby minimalizować opór? Prowadzenie spotkań indywidualnych. Algorytm prowadzenia rozmów
 • Nacisk wywierany „wprost” Jak nie ulegać presji? Jednoznaczne roszczenia rodziców – jak odmawiać?
 • Jak obronić swoje granice? Reagowanie na krytykę i atak, powrót do racjonalnego poziomu rozmowy
 • Co robić, kiedy rodzic chce zdominować? Gry władzy – próba uzyskania przewagi przez rodzica
 • Nacisk wywierany „nie wprost”. Techniki manipulacyjne
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 2: niektóre klasy w naszej szkole są bardziej "problematyczne". Pojawiają się trudności z integracją lub wykluczenie rówieśnicze, nauczyciele zgłaszają problemy z dyscypliną czy trafieniem do uczniów. Wychowawcy chcą pomóc rozwiązać trudności.

Uczniowie, wchodząc w nową grupę rówieśniczą, mają różne oczekiwania i obawy. Boją się, nie wiedzą, czy uda im się nawiązać dobre relacje. Część uczniów narażona będzie na wykluczenie z grupy rówieśniczej, które prowadzi w pierwszym rzędzie do silnych negatywnych emocji (np.  smutku, samotności, poczucia krzywdy), a następnie – do obniżenia samooceny i wycofania społecznego. Rolą nauczyciela jest zadbanie o prawidłową integrację klasy oraz brak wykluczenia – bo tylko wtedy stworzy każdemu uczniowi warunki, które wspierają rozwój.

W zależności od potrzeby placówki – możemy skupić się na obu tematach – integracji klasy i reagowaniu na wykluczenie, jak i przeprowadzić pogłębione szkolenie, obejmujące wyłącznie 1 z tych tematów.

 • Znany nie jest wykluczany – przykłady ćwiczeń i zabaw na zapoznawcze zajęcia integracyjne
 • Tworzenie grupy – wprowadzenie kontraktu klasowego
 • Wspólny cel łączy – pogłębianie relacji między uczniami przy okazji realizacji celów edukacyjnych
 • Wspólna historia – budowanie tożsamości grupowej na bazie zaplanowanych wspólnych działań
 • Zjawisko wykluczenia rówieśniczego – przyczyny, formy i mechanizmy
 • Profilaktyka wykluczenia – zajęcia reinterpretujące pojęcia dziwności i inności
 • Reagowanie na wykluczenie – układanie systemowego planu działania, działania na poziomie klasy i szkoły
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Cyfrowe pokolenia, urodzone w świecie pełnym technologii. Wszystko mają pod ręką… I co może zaproponować im szkoła? Chcecie zadbać o swoją efektywność w roli nauczyciela, pracującego z “nowymi pokoleniami” – Z i Alfa? Na szkoleniu powiemy Wam jakie różnice pokoleniowe są faktem, a jakie mitem i jakie potrzeby mają współcześnie uczniowie.  Skoncentrujemy się na przedstawieniu konkretnych wskazówek: jak dobierać metody nauczania i pomoce dydaktyczne oraz myśleć o roli nauczyciela. Wskażemy również na to, jak rozwijać u nowych pokoleń kompetencje przyszłości, które obecnie trudniej zdobyć im poza murami szkoły.

 • Charakterystyka pokoleń Z i Alfa w szkole
 • Metody nauczania dla Generacji Alfa i pokolenia Z – pomysły i przykłady 
 • Skutki urodzenia się ze smartfonem w ręce – co możemy z tym zrobić? 
 • Grywalizacja i GBL jako innowacyjne podejście w pracy z uczniami
 • Rozwój kompetencji społecznych pokoleń Z i Alfa
 • Jaką rolę może odegrać nauczyciel w w świecie powszechnego dostępu do informacji?
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Jednym z wyzwań przed jakimi stoi nauczyciel jest zapewnienie uczniom dobrych warunków do uczenia się. Podstawą jest tutaj dostarczanie dzieciom i młodzieży ciekawych dla nich treści, towarzyszenie im w rozwoju, bycie z nimi w relacji, w której zarówno nas i lubią i szanują – jesteśmy dla nich mądrym dorosłym i przewodnikiem świecie naszego przedmiotu. Oczywiście, niezależnie od tego, jak bardzo dobrym pedagogiem jesteśmy, będą zdarzali się uczniowie, którzy mają trochę inny „pomysł” na przebywanie w szkole niż spokojne nabywanie nowej wiedzy i umiejętności. Co z tym zrobić? Podczas szkolenia przedstawiamy zarówno techniki i sposoby takiej pracy z klasą, aby uczniowie nie mieli pomysłów na przeszkadzanie, jak i strategie reagowania, kiedy jednak to będą robić.

Klasa, w której temat dyscypliny nikomu nie zaprząta głowy:

 • Uczeń zaangażowany to uczeń „grzeczny” – czyli kilka patentów na ciekawe lekcje
 • Wprowadzanie kontraktów klasowych, nauka przestrzegania zasad
 • Wydawanie poleceń, zachęcanie do utrzymywania zasad
 • Wzmacnianie zachowań konstruktywnych – sposoby na szybkie i proste wzmocnienia

Kiedy już trzeba zareagować, czyli jak leczyć:

 • Diagnozowanie motywacji do zachowań niepożądanych
 • Gry władzy i stosowanie paradoksu– nowa perspektywa patrzenia na łamanie dyscypliny
 • Reagowanie na nieprzestrzeganie zasad: stopnie reakcji nauczyciela
 • Przykłady konsekwencji
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 3: wychowawcom z naszej szkoł brakuje niekiedy inspiracji na przeprowadzenie ciekawych działań i lekcji wychowawczych. Szukamy pomysłów, które ułatwią im pracę i trafią do uczniów.

Hejt i mowa nienawiści stały się stałym składnikiem cyfrowej rzeczywistości. Badania EU Kids online (2018) pokazały, że w ciągu roku ponad 30% uczniów i uczennic doświadczyło agresji w sieci, a prawie 9% stało się ofiarą mowy nienawiści. Młodzi czasem nie odróżniają od siebie hejtu, trollingu i mowy nienawiści. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji tych zjawisk. Co najtrudniejsze – nie wiedzą też, jak na nie reagować. Hejt i mowa nienawiści nie znikną w magiczny sposób, przenoszą się do świata realnego. Możemy jednak pomóc naszym uczniom radzić sobie z nimi – i budować bardziej empatyczne społeczeństwo przyszłości.

Podczas szkolenia otrzymacie gotowy scenariusz ze wszystkimi potrzebnymi ćwiczeniami dla uczniów!

 • Granice wolności słowa
 • Hejt, trolling a mowa nienawiści
 • Dobra zabawa, żart czy agresja – wpływ hejtu i mowy nienawiści na innych
 • Od słowa do czynów – konsekwencje mowy nienawiści
 • Ja w roli świadka, Ja w roli celu ataku – jak reagować na hejt i mowę nienawiści w sieci
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Cóż za cudowna sprawa – w końcu żyjemy w czasach, w których każdy ma dostęp do nielimitowanej ilości informacji, niezależnie od tego, gdzie mieszka i z jakiego domu pochodzi. Jednak… czy to naprawdę powód do radości? Internet zalany jest spiskowymi narracjami, sensacyjnymi pseudo-faktami czy fałszywymi wiadomościami i poradami. Zarówno uczniom, jak i nam bardzo łatwo dać się zmanipulować wiadomościom z sieci. Co więc robić? Zamiast odcinać się od zasobów Internetu, lepiej po prostu zdobyć niezbędną w dzisiejszym świecie kompetencję – czyli umiejętność weryfikowania informacji i reagowania na nie. Dopiero, gdy sami opanujemy umiejętność krytycznego myślenia, będziemy mogli być przewodnikami dla uczniów po współczesnym świecie dezinformacji.

 • Fake newsy, postprawda i clickbajty – czyli o co to całe zamieszanie
 • Sygnały ostrzegawcze – które informacje powinny wzbudzać naszą czujność
 • Jak weryfikować wiadomości: narzędzia i procedury, ułatwiające krytyczną ocenę informacji
 • Walka z fake newsami w sieci – czyli aktywiści i eksperci w akcji
 • Narzędzia online, gry i ćwiczenia – inspiracje na warsztaty dla uczniów i uczennic z różnych grup wiekowych
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Dorastanie to czas budowania poczucia własnej wartości i stabilnej samooceny. Młodzież nie ma we współczesnym świecie łatwo. Mierzy się z dostępnymi w sieci niedoścignionymi wzorami – wszyscy są zdolni, odważni, piękni, a ich życie jest pełne niesamowitych wydarzeń. Jak się wśród nich wyróżnić? Jak zdobyć popularność i sympatię innych? Nauczyciele zdają sobie sprawę, że pomysły ich uczniów na budowanie wizerunku w sieci nie są zbyt konstruktywne. Świadome kreowanie wizerunku (i w świecie rzeczywistym i online) zaczyna się od świadomego poczucia wartości, a kończy – na rozumieniu konsekwencji przedstawiania siebie z takiej, a nie innej strony. Szkolenie pokaże Wam, jak przygotować do tego uczniów – otrzymacie gotowy scenariusz wraz ze wszystkimi ćwiczeniami!

 • Co mnie wyróżnia, co mnie buduje – baza poczucia wartości
 • Akceptacja – czym jest potrzeba przynależności
 • Mnoga tożsamość – spójność wizerunku w różnych środowiskach i mediach
 • W głowie odbiorcy – wpływ udostępnianych o sobie informacji na to, jak jesteśmy oceniani
 • Cyberbezpieczeństwo – wizerunek w sieci, jak dbać o bezpieczeństwo swoich danych w mediach społecznościowych?
 • Mistrz kreacji – świadome budowanie wizerunku w świecie online i offline
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Czasami nauczyciele nie wiedzą, jak zorganizować pracę na lekcji wychowawczej lub nie mają pomysły, co na niej robić, aby uczniowie byli zaangażowani i zainteresowani. Przydadzą im się gotowe scenariusze zajęć, które pokażą nowe możliwości pracy z dziećmi i pozwolą poczuć satysfakcje oraz zobaczyć korzyści z nowych zajęć! Na szkoleniu przedstawione zostaną sprawdzone pomysły na zajęcia wychowawcze oraz pakiet scenariuszy, które nauczyciele wykorzystają w codziennej pracy! Dzięki nim wyjdą naprzeciw potrzebom dzieci i zapewnią im lepsze warunki do rozwoju.

 • Sposoby zaangażowania młodych ludzi w zajęcia z wykorzystaniem rutyn myślenia krytycznego oraz cooperative learning
 • Narzędzia online i offline do wspólnego podejmowania decyzji klasowych
 • Gotowy plan zajęć wychowawczych na I semestr wraz z celami i metodami planowania pracy
 • Pakiet scenariuszy z wykorzystaniem filmów, gier i zabaw
 • Gotowe karty do dyskusji klasowych
 • Rekomendacje literatury, która pomoże zrozumieć istotę wychowawstwa nie tylko w szkole
Monika Szulkowska

Dyplomowana nauczycielka języka angielskiego i języka polskiego w Szkole Podstawowej, ambasadorka Wikiszkoły oraz Wiosny Edukacji, entuzjastka wykorzystania technologii ICT oraz technik cooperative learning i CLIL na zajęciach języka angielskiego, trenerka MIE, certyfikowany trener umiejętności społecznych, ciągle doskonaląca swoje umiejętności, współorganizatorka i prelegentka wielu ogólnopolskich wydarzeń edukacyjnych, liderka ogólnopolskiej akcji „Zaproś mnie na swoją lekcję”.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 4: wychowawcy martwią się o poszczególnych uczniów w swoich klasach. Część z nich przejawia symptomy obniżonego nastroju, inni podejmują niekonstruktywne zachowania lub nie umieją podejmować decyzji. Szukamy wskazówek, jak udzielać indywidualnego wsparcia.

Coraz więcej dzieci i młodzieży choruje na depresję i zaburzenia nastroju. Jednocześnie w Polsce kultura dbania o zdrowie psychiczne dopiero się rozwija i często brakuje rodzicom, nauczycielom, młodym ludziom wiedzy z tego zakresu, co powoduje bagatelizowanie problemu lub udzielanie nieskutecznego wsparcia. Przed nauczycielami pojawiają się trzy podstawowe zadania. Po pierwsze umiejętności diagnostyczne: jak odróżnić zwykłe lenistwo, zły nastrój od zaburzeń depresyjnych, po drugie: rozpoczęcie współpracy z rodziną, w celu uzyskania pomocy medycznej (farmakologicznej, psychiatrycznej, terapeutycznej) i po trzecie: własny rozwój – jak samemu rozmawiać, wspierać i zindywidualizować pracę z takim uczniem. Poznaj konkretne narzędzia i wskazówki, które pozwolą Ci efektywnie reagować na te wyzwania.

 • jak rozpoznać depresję w warunkach szkolnych i odróżnić ją od innych symptomów zaburzeń nastroju
 • jak przeprowadzić wywiad diagnostyczny z rodzicem
 • jak rozpocząć współpracę z rodzicem w celu udzielenia efektywnego wsparcia dziecku
 • jak rozmawiać z uczniem cierpiącym na depresję
 • jak indywidualizować pracę z takim uczniem, w celu wsparcia procesu leczenia
Małgorzata Trybuś

Pedagog, trener rad pedagogicznych od 25 lat związana z edukacją. Uzyskała uprawnienia trenerskie z zakresu treningu asertywności, terapii systemowej, coachingu, doradztwa zawodowego. Specjalizuje się w pracy z młodymi ludźmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na co dzień pracuje z młodzieżą w szkole średniej, łączy wiedzę teoretyczną z praktyką szkolną. Jest współautorem programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów SPE, programu profilaktycznego, opartego na rozwoju czynników chroniących.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Czy można kogoś zmusić do zmiany? Zapewne większość nauczycieli już przekonało się, że często ich dobre rady, wskazywanie na negatywne konsekwencje  zachowań i proponowane rozwiązania nic nie dają, co najwyżej wzbudzają u drugiej osoby bunt i opór. Większość uczniów (rodziców) często zdaje sobie sprawę, że robi rzeczy, które ostatecznie nie są zbyt korzystne (np. wagarowanie / wykonywanie zadań za dziecko). Odczuwa przy tym ambiwalencję – z jednej strony wiem, że to szkodliwe, z drugiej…to wygodne czy też znane. Im bardziej nauczyciel argumentuje na rzecz zmiany, tym bardziej jego rozmówca będzie argumentował przeciwko niej. Jeśli chcesz wesprzeć innych w przeprowadzaniu konstruktywnych zmian, naucz się, jak pomóc im znaleźć argumenty ZA zmianą, które wypływają z nich samych. Skorzystaj z dialogu motywującego – metody, której skuteczność jest potwierdzona w badaniach naukowych.

 • Duch dialogu motywującego – czym różni się dialog motywujący od innych schematów rozmów
 • Jak zaangażować ucznia w rozmowę: odzwierciedlenie, pytania, dowartościowanie i podsumowywanie jako bazowe umiejętności osoby prowadzącej dialog
 • Jak wyznaczyć cel i kierunek rozmowy motywującej
 • Po czym rozpoznawać gotowość do zmiany: język zmiany i język podtrzymania
 • Jak odnaleźć w uczniu argumenty za zmianą: etap wywoływania w dialogu motywującym
 • Jak zachęcić do działania: planowanie procesu zmian
 • Jak przekazywać rady i informacje bez wzbudzania oporu: techniki przekazywania autonomii w rozmowie
 • Inna rozmowa z rodzicem: jak wykorzystać dialog motywujący w rozmowach indywidualnych z dorosłymi
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę rady.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie szkolenia nauczycieli.

Sprawdź także szkolenia nauczycieli online na naszej platformie szkoleniowej.

#tagi rady szkoleniowej: budowanie motywacji i zaangażowania uczniów, szkolenie dla nauczycieli, szkolenia dla rad pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli online, sposoby na budowanie motywacji i zaangażowania uczniów

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem