Szkolenia rad pedagogicznych – Relacje z uczniami i rodzicami

Zapraszamy do realizacji szkoleń, które pozwolą zadbać o doskonałe relacje w Waszej szkole. Kładziemy nacisk zarówno na dobre relacje w grupach rówieśniczych, między uczniami a nauczycielami, jak również – współpracę z rodzicami. Relacje z uczniami i rodzicami to podstawa sprzyjającej nauce atmosfery w szkole.

Poniżej znajdziecie tematykę rad związaną z relacjami rówieśniczymi, z rodzicami, jak i między uczniami a nauczycielami. Aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia wystarczy kliknąć w tytuł – opis rozwinie się automatycznie.

Problem 1: nauczyciele zgłaszają problemy w relacjach między rówieśnikami. Uczniowie w klasach nie są zintegrowani, część uczniów jest odsuniętych na bok, pojawiają się konflikty.

Uczniowie, wchodząc w nową grupę rówieśniczą, mają różne oczekiwania i obawy. Boją się, nie wiedzą, czy uda im się nawiązać dobre relacje. Część uczniów narażona będzie na wykluczenie z grupy rówieśniczej, które prowadzi w pierwszym rzędzie do silnych negatywnych emocji (np.  smutku, samotności, poczucia krzywdy), a następnie – do obniżenia samooceny i wycofania społecznego. Rolą nauczyciela jest zadbanie o prawidłową integrację klasy oraz brak wykluczenia – bo tylko wtedy stworzy każdemu uczniowi warunki, które wspierają rozwój.

W zależności od potrzeby placówki – możemy skupić się na obu tematach – integracji klasy i reagowaniu na wykluczenie, jak i przeprowadzić pogłębione szkolenie, obejmujące wyłącznie 1 z tych tematów.

 • Znany nie jest wykluczany – przykłady ćwiczeń i zabaw na zapoznawcze zajęcia integracyjne
 • Tworzenie grupy – wprowadzenie kontraktu klasowego
 • Wspólny cel łączy – pogłębianie relacji między uczniami przy okazji realizacji celów edukacyjnych
 • Wspólna historia – budowanie tożsamości grupowej na bazie zaplanowanych wspólnych działań
 • Zjawisko wykluczenia rówieśniczego – przyczyny, formy i mechanizmy
 • Profilaktyka wykluczenia – zajęcia reinterpretujące pojęcia dziwności i inności
 • Reagowanie na wykluczenie – układanie systemowego planu działania, działania na poziomie klasy i szkoły
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Mediacje są skuteczne! Potwierdzają to badania, prowadzone w placówkach edukacyjnych. Dodatkowo jednak mediacje pomagają rozwijać kompetencje uczniów. Wasza placówka myśli o wykorzystaniu mediacji lub jej elementów? To szkolenie dla Was! Podczas szkolenia zajmiemy się tematyką konfliktów rówieśniczych oraz sposobami reagowania na nie, przedstawimy istotę mediacji, zasady w niej panujące, etapy prowadzenia oraz używane w mediacji narzędzia. Dodatkowo wybrane narzędzia, przydatne w codziennej pracy nauczyciele będą mieli okazję przećwiczyć, tak aby móc zacząć je stosować już następnego dnia. 

Wasza szkoła może również skorzystać z opcji wprowadzenia pełnego programu profilaktycznego z zakresu mediacji – szczegóły znajdziecie tutaj. Nasz Ośrodek może przeprowadzić również szkolenie dla mediatorów szkolnych oraz rówieśniczych.

 • Mediacje – definicja, zasady mediacji, wpływ mediacji na kompetencje uczniów
 • Mediacje a arbitraż
 • Konflikty – typy konfliktów i algorytm reagowania na nie
 • Fazy rozwoju konfliktu i działania nauczyciela
 • Techniki mediacyjne przydatne w codziennej pracy
 • Mediacje szkolne a rówieśnicze
 • Etapy wprowadzania mediacji do szkół
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Sytuacja związana z migracją nie ustaje, a szkoły wciąż szukają dobrych rozwiązań. Dobrych, czyli takich, które pomogą skutecznie włączyć uczniów – obcokrajowców w szkolną społeczność. Odpowiedzią mogą być narzędzia pozwalającego w kilku krokach wdrożyć model szkoły przyjaznej dzieciom z doświadczeniem migracji. Takie rozwiązanie stanowi wsparcie w każdym momencie pracy dyrekcji, kadry pedagogicznej w tym wychowawców i wychowawczyń klas. Podczas szkolenia pokażemy Wam model przyjaznej szkoły, który pozwala na na opracowanie własnych sposobów pokonywania wyzwań związanych z uczniem lub uczennicą z doświadczeniem migracji.

 • Uczeń/uczennica z doświadczeniem migracji – o kim mowa?
 • Psychologiczne aspekty migracji dzieci
 • Szkolny System Integracji – pierwsze kroki stawania się szkołą wielokulturową czyli praktyczne narzędzie poza systemowe
 • „Jesteśmy szkołą wielokulturową i jesteśmy z tego dumni!” – przykłady dobrych praktyk z zakresu działań integracyjnych i informacyjnych dla społeczności szkolnej
dr Sylwia Antonowicz

doktorka nauk społecznych ze specjalizacją pedagogika, specjalistka ds. edukacji w Fundacji Emic oraz koordynatorka projektów edukacyjnych w Polskiej Akcji Humanitarnej. Członkini i koordynatorka zespołu edukacja w Międzysektorowym Wojewódzkim Zespole ds. Zarządzania Migracjami i Polityką Migracyjną (kujawsko-pomorskie). Edukatorka i trenerka organizacji pozarządowych. Z tematem migracji, edukacji międzykulturowej i globalnej związana od blisko 10 lat.

 • Forma szkolenia: online -2 godziny zegarowe
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: sprawdź cennik (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 2: nauczyciele mierzą się z trudnościami przy współpracy z rodzicami. Potrzebują wskazówek, jak prowadzić rozmowy na niewygodne tematy oraz jak mądrze wspierać rodziców w ich roli wychowawczej.

Rodzice i nauczyciele są sprzymierzeńcami, dążącymi do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla dzieci. Przeważnie jednak to nauczyciel przejmuje na siebie większą odpowiedzialność za stworzenie dobrych relacji z rodzicami. Istnieje jednak wiedza oraz zbiór umiejętności, które mogą mu to, czasami dość skomplikowane zadanie – znacznie ułatwić. Warsztat skupiony jest wyłącznie na temacie rodzica roszczeniowego. Zastanowimy się na nim, dlaczego rodzice zachowują się w roszczeniowy sposób i pokażemy typowe metody wywierania nacisku. Następnie przejdziemy do przedstawienia i przećwiczenia technik reagowania na te sposoby. Główny nacisk położymy na przećwiczenie nowych narzędzi.

 • Jak przekazać złe wieści, żeby minimalizować opór? Prowadzenie spotkań indywidualnych. Algorytm prowadzenia rozmów
 • Nacisk wywierany „wprost” Jak nie ulegać presji? Jednoznaczne roszczenia rodziców – jak odmawiać?
 • Jak obronić swoje granice? Reagowanie na krytykę i atak, powrót do racjonalnego poziomu rozmowy
 • Co robić, kiedy rodzic chce zdominować? Gry władzy – próba uzyskania przewagi przez rodzica
 • Nacisk wywierany „nie wprost”. Techniki manipulacyjne
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Jaką rolę może odegrać nauczyciel w świecie powszechnego dostępu do poradników dotyczących wychowania? Jaką postawę przyjąć w rozmowie z rodzicem, który obwinia nas o błędy w zachowaniu swojego dziecka?  Jak dobrać słowa, aby uniknąć nieprzyjemności? Czego szkoła ma prawo wymagać, a o co może jedynie prosić?  Jak wreszcie prowadzić rozmowy z rodzicami aby kształtować myślenie, które pomoże im postawić nauczycieli w roli partnerów w wychowaniu ich dzieci? Na szkoleniu poznacie zasady, techniki i sprawdzone rozwiązania, które pomogą  przekonać rodziców, że szkoła jest miejscem, z którym warto budwać wspólny front.

 • Omówienie przepisów obligujących nauczycieli do wspomagania wychowawczej roli rodziny oraz zakresu odpowiedzialności szkoły/nauczycieli
 • Wskazanie granicy między kompetencjami szkoły / nauczycieli a uprawnieniami rodzicielskimi
 • Pomysły, techniki, przykładowe rozwiązania:
  • Jak wspierać rodziców w roli wychowawczej, aby nie czuli się urażeni?
  • Jak pokazać rodzicom, że działamy dla dobra dzieci?
  • Jak określić, co nauczyciel ma prawo „żądać” od rodzica, a o co może jedynie prosić
  • W jaki sposób zachęcać do dzielenia się informacjami dla dobra dzieci (np. opiniami, diagnozami itd.)
  • W jaki sposób organizować i prowadzić spotkania „interwencyjne”
  • W jaki sposób organizować i prowadzić spotkania rozwijające umiejętności wychowawcze
Aleksandra Nowak

Polonistka, oligo-, tyflo- i surdopedagog, na co dzień pełni funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowuje dzieci i młodzież do egzaminów z języka polskiego. Kładzie szczególny nacisk na holistyczne podejście w zarządzaniu i przekazywaniu wiedzy.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 100 km od Wolsztyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 3: w części klas bardzo trudno utrzymać dyscyplinę na lekcjach. Nauczyciele wiedzą, że bardzo ostre stawianie granic zaburza ich relacje z uczniami, dlatego szukają innych sposobów.

Jednym z wyzwań przed jakimi stoi nauczyciel jest zapewnienie uczniom dobrych warunków do uczenia się. Podstawą jest tutaj dostarczanie dzieciom i młodzieży ciekawych dla nich treści, towarzyszenie im w rozwoju, bycie z nimi w relacji, w której zarówno nas i lubią i szanują – jesteśmy dla nich mądrym dorosłym i przewodnikiem świecie naszego przedmiotu. Oczywiście, niezależnie od tego, jak bardzo dobrym pedagogiem jesteśmy, będą zdarzali się uczniowie, którzy mają trochę inny „pomysł” na przebywanie w szkole niż spokojne nabywanie nowej wiedzy i umiejętności. Co z tym zrobić? Podczas szkolenia przedstawiamy zarówno techniki i sposoby takiej pracy z klasą, aby uczniowie nie mieli pomysłów na przeszkadzanie, jak i strategie reagowania, kiedy jednak to będą robić.

Klasa, w której temat dyscypliny nikomu nie zaprząta głowy:

 • Uczeń zaangażowany to uczeń „grzeczny” – czyli kilka patentów na ciekawe lekcje
 • Wprowadzanie kontraktów klasowych, nauka przestrzegania zasad
 • Wydawanie poleceń, zachęcanie do utrzymywania zasad
 • Wzmacnianie zachowań konstruktywnych – sposoby na szybkie i proste wzmocnienia

Kiedy już trzeba zareagować, czyli jak leczyć:

 • Diagnozowanie motywacji do zachowań niepożądanych
 • Gry władzy i stosowanie paradoksu– nowa perspektywa patrzenia na łamanie dyscypliny
 • Reagowanie na nieprzestrzeganie zasad: stopnie reakcji nauczyciela
 • Przykłady konsekwencji
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 4: Relacja z samym sobą - równie ważna jak pozostałe. Zawód nauczyciela wiażę się z uważnością na drugiego człowieka, to może wiązać się obciążeniem. Poznajcie wiele praktycznych porad, jak zadbać o dobrostan w szkole.

Zawód nauczyciela wymaga szczególnej uważności na drugiego człowieka. Wciąż doskonalimy się w metodach mających zapewnić uczniom wielostronny rozwój w bezpiecznym i szczęśliwym otoczeniu. A co z naszym rozwojem i poczuciem szczęścia, zadowolenia, satysfakcji? Czujemy się przytłoczeni nadmiarem obowiązków, brakiem wymiernych efektów naszej pracy, krytyką i deprecjonowaniem naszego zawodu. Czy w tych warunkach możemy zadbać o siebie i odnaleźć drogę do trwałego dobrostanu, który będzie czymś więcej niż skradziona codzienności chwila w fotelu z książką i filiżanką herbaty? Tak! Pokażę Wam, jak nadać głęboki sens swojej pracy, poprawić relacje z otaczającymi nas ludźmi i z samym sobą, poczuć się szczęśliwym i spełnionym także w pracy. Odwołam się do najnowszych opracowań naukowych z zakresu psychologii pozytywnej oraz do starych jak świat nurtów filozoficznych. Usłyszycie także wiele praktycznych porad, jak zadbać o dobrostan w szkole, odczuwany wspólnie przez całą społeczność.

 • Analiza wyników ankiety
 • Definicje dobrostanu
 • Model well- beingu
 • Podstawy psychologii pozytywnej Martina Seligmana
 • Dobrostan w pięciu odsłonach
 • Szczęśliwi w szkole?
 • Ćwiczenia z uważności
 • Obudź się!
Elżbieta Miłowska

Nauczycielka języka polskiego i niemieckiego z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, trenerka edukacji, koordynatorka projektów edukacyjnych. Propagatorka działań na rzecz zmian w polskiej szkole, opartych na dobrej relacji „nauczyciel- uczeń”. Organizatorka np. nietypowych zajęć: “Piknik z lekturą. Czytanie na trawie” czy współorganizatorka konkursów takich jak: Bajkowy pokaz mody. Kieruje się przekonaniem, że zadaniem nadrzędnym jest dokonanie rewolucji w myśleniu o szkole, co pomoże w niej wprowadzać ewolucyjne zmiany. W swojej pracy trenerki sięga po inspiracje ze źródeł literackich, co nadaje jej wystąpieniom dodatkowy metaforyczny wymiar.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę rady.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie szkolenia nauczycieli.

Sprawdź także szkolenia nauczycieli online na naszej platformie szkoleniowej.

#tagi rady szkoleniowej: budowanie motywacji i zaangażowania uczniów, szkolenie dla nauczycieli, szkolenia dla rad pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli online, sposoby na budowanie motywacji i zaangażowania uczniów

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem