Studia podyplomowe – pytania i odpowiedzi

ZAPIS NA STUDIA/ KURS

Na studia podyplomowe/kurs doskonalący w naszym Ośrodku mogą się Państwo zapisać:

 • Za pomocą emaila: wysyłając wypełniony formularz rekrutacyjny dostępny tutaj (klik) wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów drogą elektroniczną na adres email: studia@progresfera.edu.pl
 • Za pośrednictwem naszej strony internetowej: Zapisz się na studia. Wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej również mogą Państwo załączyć skan dyplomu jako załącznik. Państwa zgłoszenie trafi bezpośrednio do naszego Ośrodka. 
 • Osobiście w siedzibie Ośrodka na ulicy Szamarzewskiego 17/3 (I piętro) w Poznaniu (po telefonicznym umówieniu terminu). 

Ze względu na to, że częściowo pracujemy zdalnie, prosimy o telefon jeden lub dwa dni przed planowaną wizytą, aby umówić się na konkretny termin.

Po wypełnieniu formularza zapisu na studia w ciągu dwóch dni roboczych  otrzymasz wiadomość organizacyjną dotyczącą studiowania wraz z gotową dokumentacją (umowa o świadczenie usług edukacyjnych, kwestionariusz zgłoszeniowy) na wskazany adres e-mail podany przy zapisie.

Z uwagi, na to, że niekiedy korespondencja email nie trafia do folderu głównego w skrzynce email zalecamy, sprawdzanie wszystkich folderów, szczególnie folderu SPAM, a najlepiej dodanie naszego emaila do zapisanych kontaktów, wtedy korespondencja od nas nie powinna trafiać do spamu. 

Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail skontaktuj się z nami telefonicznie – 666 356 705.

W ramach zapisu na studia na wszystkich kierunkach studiów podyplomowych wystarczy dostarczyć:

 • Skan podpisanej umowy na studia
 • Oryginał kwestionariusza zgłoszeniowego
 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Z wyjątkiem zapisu na kurs Trener wygrywającej edukacji – szkoła trenerów w oświacie, w tym przypadku trzeba dostarczyć:

 • Skan podpisanej umowy na kurs
 • Skan formularza uczestnika kursu

W przypadku zapisu na kurs doskonalący wystarczy dostarczyć:

 • Skan podpisanej umowy
 • Dodatkowo trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest na stronie: KLIK

Oryginał kwestionariusz zgłoszeniowego można wysłać poprzez pocztę tradycyjną na wskazany adres:

 • Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “NODN PROGRESFERA”
 • ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań

Skany dokumentów można wysłać na wskazany adres e-mail:

Rekrutacja w obecnym naborze na rok akademicki 2024/25 trwa do 31.10.2024 r.

Nasz Ośrodek przekazuje swoim studentom/kursantom wszystkie informacje o toku studiów/kursu drogą mailową lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie.

Osobą kontaktową w Ośrodku jest Karolina Kula

Email: studia@progresfera.edu.pl

Tel: 666 356 705

Z uwagi, na to, że niekiedy korespondencja email nie trafia do folderu głównego w skrzynce email zalecamy, sprawdzanie wszystkich folderów, szczególnie folderu SPAM, a najlepiej dodanie naszego emaila do zapisanych kontaktów, wtedy korespondencja od nas nie powinna trafiać do spamu. 

OPŁATY ZA STUDIA

Nie, w celu zapisania się na studia/kurs wystarczy wpłacić opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł na rachunek bankowy, który wyślemy wraz z umową.  

Nasz numer konta: 17 1870 1045 2078 1067 0605 0006 (NEST Bank)

Dane odbiorcy:

 • NODN Progresfera przy AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
 • ulica Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań, Polska

W tytule przelewu prosimy podać: Imię i Nazwisko Słuchacza, Kierunek studiów/kursu, Numer raty/wpłaty.

Po dostarczeniu kwestionariusza zgłoszeniowego (w dokumencie określisz liczbę rat) otrzymasz na adres e-mail wskazany przy zapisie na studia indywidualny harmonogram płatności w formacie pdf. 

W przypadku studiów 2-semestralnych wszystkie opłaty należy uiścić najpóźniej do końca maja, w ramach studiów 3-semestralnych do końca lipca. W przypadku kursu doskonalącego do końca maja.

Nie, w celu zapisania się na studia/kurs wystarczy wpłacić opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł. Najwygodniej jest zrobić to przez szybką płatność w naszym sklepie: KLIK

Opłaty można dokonać również bezpośrednio na nasze konto: 17 1870 1045 2078 1067 0605 0006 (NEST Bank)

Płatność za studia podyplomowe/kurs doskonalący mogą Państwo uiścić:

 • w całości – jednorazowo
 • w ratach semestralnych (raty 0%)
 • w miesięcznych ratach (raty 0%)

W przypadku płatności jednorazowej (po zapisie) przyznajemy 2% rabatu na czesne. 

Aby otrzymać Fakturę Vat należy wystarczy wysłać do nas dane do jej wystawienia:

E-mail: studia@progresfera.edu.pl

 • Faktury imienne wystawiamy po dokonaniu wpłaty. Aby otrzymać dokument wystarczy przesłać drogą mailową dane na które ma zostać wystawiona FV (imię nazwisko i adres).
 • W przypadku kiedy FV ma zostać wystawiona na dane placówki/szkoły w której pracuje student i to szkoła będzie dokonywała płatności, w mailu kierowanym do księgowości należy podać dane nabywcy oraz odbiorcy FV (nazwę, adres oraz numer NIP). W takim wypadku faktura będzie mieć 14-dniowy termin płatności. 

Prośbę o otrzymanie faktury możesz również zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce “Kwestie formalne” po zalogowaniu na Strefie Studenta (https://edukacja.progresfera.edu.pl/).

Księgowość, po otrzymaniu wszystkich wymaganych danych wystawi FV w ciągu kilku dni roboczych.

Na każdym kierunku w ramach studiów, czy kursu doskonalącego oferujemy zniżki przy szybkim zapisie:

 • Przy zapisaniu się (czyli wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej) do 30.06 obniżamy cenę od 200 do 450 zł – w zależności od kierunku
 • Przy zapisaniu się (czyli wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej) do 10.09 obniżamy cenę od 100 do 300 zł – w zależności od kierunku

Zniżki dla naszych absolwentek i absolwentów:

 • Osoby, które uczą się z nami po raz kolejny w ramach studiów/kursu doskonalącego otrzymają 10% zniżki na czesne. 
 • Przy zapisie na dwa kierunki jednocześnie przyznamy 10% zniżki na czesne na tańszym kierunku (a absolwentom 10% zniżki na oba kierunki). 

Zniżka za szybką płatność:

 • W przypadku płatności jednorazowej do 30.11 przyznajemy 2% rabatu na czesne. 

ZAJĘCIA

Informacje dotyczące terminarza i planu zajęć, studenci/kursanci otrzymują odpowiednio wcześniej drogą mailową – w przypadku kiedy są studentami/kursantami któregoś z autorskich kierunków prowadzonych przez nasz Ośrodek.

Terminy zjazdów można sprawdzać na stronie: terminy zjazdów

W przypadku studiów na kierunku, nie będącym kierunkiem autorskim naszego Ośrodka, wszystkie informacje dotyczące zajęć zostaną przekazane po ich ustaleniu przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą. 

 • Zajęcia online na studiach podyplomowych autorskich/kursie doskonalącym prowadzonych przez Progresferę odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowych) oraz w soboty.
 • Zajęcia stacjonarne na kierunku Gry i grywalizacja w edukacji odbywają się w soboty i niedziele.
 • Terminy superwizji na kierunkach autorskich z zakresu pedagogiki specjalnej będą ustalane wspólnie przez zespoły wraz z trenerką prowadzącą. 
 • Zajęcia prowadzone przez Uczelnię (Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach) – w przypadku pozostałych kierunków odbywają się z różną częstotliwością, zwykle co 2-3 tygodnie. Zajęcia odbywają się w sobotę i  niedzielę, a na niektórych kierunkach również w piątki od godziny 16:00.

Czas trwania studiów/kursu zależy od kierunku – są to odpowiednio 2 semestry dla studiów doskonalących i 3 w przypadku studiów kwalifikacyjnych. 

Co ważne – w przypadku wyboru studiów, dzięki przemyślanej organizacji roku akademickiego osoby zapisujące się w rekrutacji jesienniej (od października) kończą tok kształcenia w sierpniu kolejnego roku. Innymi słowy uzyskują uprawnienia już na następny rok szkolny. 

Strefa studenta to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie materiały do naukiinformacje organizacyjne (tablica ogłoszeń) i linki do zajęć online. Znajdziesz ją pod adresem: www.edukacja.progresfera.edu.pl

Dostęp do Strefy Studenta otrzymasz po zapisie na studia/kurs doskonalący, dokładne informację dotyczące rejestracji i logowania otrzymasz na podany przy zapisie adres e-mail.

Wszystkie zaświadczenia dotyczące rozpoczęcia lub kontynuacji przez Państwa studiów oraz skierowania na praktyki, wystawiane są przez Ośrodek w którym Państwo studiujecie – czyli przez nas. Dlatego w przypadku, jeśli potrzebują Państwo takiego zaświadczenia, prosimy o informację mailową na adres: studia@progresfera.edu.pl

Prośbę o otrzymanie zaświadczenia o studiowaniu możesz również zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce “Kwestie formalne” po zalogowaniu na Strefie Studenta (https://edukacja.progresfera.edu.pl/).

Dokumenty wysyłamy w formie elektronicznej lub w przypadku, jeśli student potrzebuje oryginału dokumentu, również drogą pocztową.

Zajęcia prowadzimy w formie warsztatowej, zachęcamy więc do aktywnego uczestnictwa. Aby uzyskać zaliczenie należy mieć minimum 80%-ową obecność na zajęciach dedykowanych dla kierunku.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Na podanych poniżej kierunkach obowiązują praktyki zawodowe w ramach ukończenia studiów podyplomowych:

 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – pedagogika specjalna,
 • Oligofrenopedagogika (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) – pedagogika specjalna,
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) – pedagogika specjalna.

Uwaga! Zapisując się na kurs doskonalący z wymienionych wyżej kierunków nie ma obowiązku realizacji praktyk zawodowych.

Aby przystąpić do realizacji praktyk zawodowych, w pierwszej kolejności należy złożyć podanie o zwolnienie z praktyk.

Zwolnienie obejmuję:

 • 60 godzin – Moduł II – każdy czynny nauczyciel będzie zwolniony z 60 godzin praktyk. Wystarczy złożyć do nas podanie o zwolnienie z praktyk oraz zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na stanowisku nauczyciela (wydane przez szkołę, w której się pracuję).
 • Kolejne 60 godzin – Moduł II – zwolnienie przyznawane jest na podstawie już realizowanych zadań – pracy z uczniem/uczniami o tym samym profilu SPE, jak studiowany kierunek (np. praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną na studiach z zakresu Oligofrenopedagogiki). W tym wypadku zachęcamy, aby w podaniu opisać dokładnie – z iloma uczniami student pracuję, od kiedy, jak wiele jest to godzin.
 • 60 godzin – Moduł I – zwolnienie dotyczy posiadania studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej. W tym przypadku należy do podania załączyć skan dyplomu. 

Zwolnienia się sumują. Jeśli student posiada podstawę np. z 1 i 2 punktu – składa jedno podanie. Ostateczną decyzję w sprawie zwolnienia podejmuję Pełnomocnik ds. praktyk. Zgodnie z decyzją do realizacji może pozostać 120h, 60h, lub rzadziej może wystąpić całkowite zwolnienie z praktyk. Wtedy przechodzimy do realizacji praktyk zawodowych.

Podanie o zwolnienie z praktyk można przesłać w formie podpisanego skanu na adres email: studia@progresfera.edu.pl lub w formie oryginału pocztą tradycyjną na wskazany adres:
NODN Progresfera
Szamarzewskiego 17/3, 
60-514 Poznań

Praktyki wymagane są wyłącznie na kierunkach kwalifikacyjnych, a sposób ich realizowania wynika z Rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studenci mają czas do połowy trzeciego semestru na zrealizowanie, złożenie dokumentacji i zaliczenie praktyki zawodowej. Student realizuje praktyki pod opieką opiekuna praktyk. Aby zaliczyć praktyki należy do nas dostarczyć dokumentację:

 • Dziennik praktyk wraz z opinia Opiekuna Praktyk
 • Skierowanie podpisane przez dyrekcję szkoły/ placówki w której były realizowane praktyki. 

Liczba godzin praktyk wynosi maksymalnie 180 godzin. Istnieje możliwość zmniejszenia liczby godzin praktyk na podstawie poprzednio kończonych studiów podyplomowych oraz pracy zawodowej. 

Miejsce odbywania praktyk student wybiera sam, ważne jest przy tym, aby uwzględnić miejsca realizacji praktyk zgodne z Rozporządzeniem:

 • 120 godzin w dowolnej Placówce zwykłej (z możliwością zwolnienia z 60 godzin na podstawie bycia czynnym nauczycielem i – w niektórych przypadkach, zgodnie z decyzją Pełnomocnika ds. praktyk – kolejnych 60 na podstawie pracy zawodowej i dostarczonego sprawozdania z pracy z uczniem)
 • 60 godzin w Placówce Specjalnej (zwolenienie w przypadku, jeśli osoba ma już dyplom innych studiów z zakresu pedagogiki specjalnej). 

Wszelkie wzory dokumentów dotyczących praktyk znajdziesz w Strefie studenta po zalogowaniu (https://edukacja.progresfera.edu.pl/) w zakładce “Praktyki i warunki zaliczenia“. 

W ramach studiów podyplomowych określony jest następujący maksymalny wymiar godzin praktyk:

 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – pedagogika specjalna – 180 godzin
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – Pedagogika specjalna – 180 godzin
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna – Pedagogika specjalna – 180 godzin

Przy czym realnie większość osób ma zwolnienie z 60 godzin na podstawie bycia czynnym nauczycielem. Zapraszamy do zapoznania się ze zwolnieniami. 

Student samodzielnie wybiera miejsce realizacji praktyk. Z naszej strony dla osób z Poznania i okolic możemy zaproponować odbywanie praktyk w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza, który mieści się przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu. W ramach praktyk można np. wchodzić na zajęcia lekcyjne, jak i pracować w internacie, prowadzić w nim zajęcia dodatkowe itd. Wszystko jest do ustalenia. W przypadku zainteresowania – skontaktuj się z nami. Więcej informacji znajdziesz na stronie: KLIK.

Praktyki mogą być realizowane w:

 • szkołach podstawowych (państwowych i niepublicznych),
 • szkołach ponadpodstawowych (państwowych i niepublicznych),
 • przedszkolach (państwowych i niepublicznych),
 • ośrodkach wychowawczych rewalidacyjno-resocjalizacyjnych,
 • pozostałych placówkach systemu oświaty,
 • W przypadku nieposiadania wcześniejszego wykształcenia z pedagogiki specjalnej  – decyzją Pełnomocnika ds. praktyk do zrealizowania pozostanie 60 godzin z Modułu I – zgodnie z prawem ten moduł praktyk powinien być zrealizowany w placówce specjalnej (np. szkoła z oddziałami specjalnymi). Pozostały moduł II (łącznie 120 h) można realizować w placówce zwykłej np. w Szkole podstawowej.

Przed przystąpieniem do realizacji praktyk w wybranym miejscu skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że wybrałaś/eś odpowiednie miejsce. Gdy otrzymasz od nas potwierdzenie wyślemy skierowanie na praktyki pocztą tradycyjną na wybrany adres placówki. Dokument musi zostać podpisany przez dyrekcję, następnie należy dołączyć go do wysłanej do nas dokumentacji w ramach praktyk.

Dokumentację potwierdzającą odbycie praktyk (dzienniczek praktyk wraz z opinią i skierowanie na praktyki) należy wysłać poprzez pocztę tradycyjną na wskazany adres:

 • Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “NODN PROGRESFERA”
 • ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

W ramach kierunków organizowane są zaliczenia z każdego przedmiotu, ocena na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych jest średnią otrzymanych ocen ze wszystkich realizowanych przedmiotów na danym kierunku.

Zaliczenie różni się w zależności od wybranego kierunku:

 • W ramach kierunków SPE studia/kurs doskonalący kończą się przygotowaniem prezentacji/sprawozdania, związanego z superwizją – omówienie pracy z dzieckiem. W ramach tych kierunków organizujemy również krótkie, quizowe podsumowania zjazdów.
 • W ramach kierunku gry i grywalizacja w edukacji organizujemy projekt własny studenta oraz krótkie quziowe podsumowania zjazdów.
 • W ramach kierunku trener w oświacie na koniec zajęć studenci przygotowują własne warsztaty zaliczeniowe, są one następnie omawiane z trenerkami.

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem