Studia podyplomowe – pytania i odpowiedzi

ZAPIS NA STUDIA

Na studia podyplomowe w naszym Ośrodku mogą się Państwo zapisać:

  • Za pomocą emaila: wysyłając wypełniony formularz rekrutacyjny dostępny na stronie zamieszczonej poniżej wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów drogą elektroniczną na adres email: studia@progresfera.edu.pl
  • Za pośrednictwem naszej strony internetowej po kliknięciu w zakładkę: Zapisz się na studia. Wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej również mogą Państwo załączyć skan dyplomu jako załącznik. Państwa zgłoszenie trafi bezpośrednio do naszego Ośrodka.
  • Osobiście w siedzibie Ośrodka na ulicy Szamarzewskiego 17/3 (I piętro) w Poznaniu. Pracujemy częściowo zdalnie – prosimy o kontakt przed przyjściem do nas. 

Ze względu na to, że częściowo pracujemy zdalnie, prosimy o telefon jeden lub dwa dni przed planowaną wizytą, aby umówić się na konkretny termin.

Rekrutacja w obecnym naborze letnim na rok akademicki 2022/23 trwa do 31.05.2023 roku. 

Nasz Ośrodek przekazuje swoim studentom wszystkie informacje organizacyjne drogą mailową lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie.

Osobą kontaktową w Ośrodku jest Karolina Kula

Email: studia@progresfera.edu.pl

Tel: 666 356 705

Ze studentami mogą się również kontaktować e-konsultanci (opiekunowie merytoryczni danego kierunku) oraz informatyk uczelni, w celu przekazywania haseł i kodów dostępu.

Z uwagi, na to, że niekiedy korespondencja email nie trafia do folderu głównego w skrzynce email zalecamy, sprawdzanie wszystkich folderów, szczególnie folderu SPAM, a najlepiej dodanie naszego emaila do zapisanych kontaktów. 

OPŁATY ZA STUDIA

Nie, opłat dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy studenta, który zostaje wygenerowany wraz z umową. Wszystkich płatności dokonujemy na niego. 

Płatność za studia podyplomowe mogą Państwo uiścić:

  • w całości – jednorazowo;
  • semestralnie – w przypadku studiów trzysemestralnych na 3 raty, natomiast w przypadku studiów dwusemestralnych na 2 raty;
  • w 8 ratach w przypadku studiów dwusemestralnych;
  • w 12 ratach w przypadku studiów trzysemestralnych.

Aby otrzymać Fakturę Vat należy skontaktować się z księgową Uczelni, mailowo lub telefonicznie:

 E-mail: rozliczenia@wssmia.edu.pl

Tel: 22 100 90 17 

W przypadku faktury imiennej należy przesłać drogą mailową potwierdzenie dokonania płatności oraz dane na które ma zostać wystawiona FV (imię nazwisko i adres). Natomiast w przypadku kiedy FV ma zostać wystawiona na dane placówki/szkoły w której pracuje student i to szkoła będzie dokonywała płatności, w mailu kierowanym do księgowości należy podać dane nabywcy oraz odbiorcy FV (nazwę, adres oraz numer NIP).

Księgowość, po otrzymaniu wszystkich wymaganych danych wystawi FV w ciągu kilku dni roboczych.

ZAJĘCIA

Informacje dotyczące terminarza i planu zajęć, studenci otrzymują odpowiednio wcześniej drogą mailową – w przypadku kiedy są studentami któregoś z autorskich kierunków prowadzonych przez nasz Ośrodek.

W przypadku studiów na kierunku, nie będącym kierunkiem autorskim naszego Ośrodka, wszystkie informacje dotyczące zajęć znajdują się w Strefie studenta danego kierunku, każdorazowo jest tam zamieszczany harmonogram zajęć w danym semestrze.

Zajęcia na studiach podyplomowych autorskich prowadzonych przez nasz Ośrodek odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowych) oraz w soboty.

Zajęcia prowadzone przez uczelnię – w przypadku pozostałych kierunków (w formie on-line) odbywają się z różną częstotliwością, zwykle co 2-3 tygodnie. Zajęcia prowadzone są w formie webinarów na żywo z możliwością interakcji z prowadzącym lub jeśli student nie może danego dnia uczestniczyć w zajęciach istnieje możliwość odsłuchania ich w archiwum webinarów.

Studia podyplomowe w zależności od kierunku trwają 2 lub 3 semestry.

Studenci mają czas do połowy trzeciego semestru (obecnie do 01.05.2022) na zrealizowanie, złożenie dokumentacji i zaliczenie praktyki zawodowej. Liczba godzin praktyk, jaka jest wymagana na poszczególnych kierunkach znajduje się w przypadku każdego kierunku w Strefie studenta w zakładce praktyki zawodowe.

 

W przypadku, kiedy student realizuje program studiów, na swoim stanowisku pracy należy uzupełnić zaświadczenie z zakładu pracy. Bardzo ważne jest, aby zawrzeć w zaświadczeniu informacje o tym, że student podczas codziennych obowiązków zawodowych realizuje program studiów.

 

W przypadku, kiedy student nie ma możliwości realizacji programu studiów w swojej placówce, należy zrealizować praktyki w całości, w wymaganej liczbie, w innym miejscu, które pozwala na realizację programu. Student realizuje wtedy praktyki pod opieką opiekuna praktyk, który ostatecznie uzupełnia dziennik praktyk oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki.

 

Miejsce odbywania praktyk student wybiera sam, Ośrodek w którym student zapisywał się na studia wystawia w razie potrzeby skierowanie na praktyki.

 

Szczegóły dotyczące praktyk, znajdują się w Strefie studenta, w folderze praktyki zawodowe.

W strefie studenta znajdują się materiały edukacyjne do samodzielnej nauki oraz informacje organizacyjne. Podczas rejestracji na studia otrzymują Państwo hasło do zalogowania się do strefy studenta na stronie www.podyplomowe.info. Znajdują się tam materiały e-learningowe, które będą obowiązywały podczas egzaminu końcowego na studiach, Hasło do strefy studenta jest również hasłem do webinariów prowadzonych przez uczelnię oraz do archiwum webinariów. Znajdziecie je państwo pod tym linkiem: https://wsnp.edu.pl/wyklady-na-zywo/.

Wszystkie informacje dotyczące studiów, w tym Umowę z uczelnią z indywidualnym numerem płatności z tytułu czesnego, faktury VAT oraz informacje o płatnościach studenci znajdą w Wirtualnym dziekanacie, do którego uzyskują dostęp w ciągu kilku dni od wpisania ich do systemu uczelni. Po wprowadzeniu ich danych do systemu, studenci otrzymują od uczelni login oraz hasło na adres email podany podczas zapisu na studia. Login aktywuje się po 72 godzinach od wprowadzenia studenta do systemu uczelni.

Wszystkie zaświadczenia dotyczące rozpoczęcia lub kontynuacji przez Państwa studiów oraz skierowania na praktyki, wystawiane są przez Ośrodek w którym Państwo studiujecie – czyli przez nas. Dlatego w przypadku, jeśli potrzebują Państwo takiego zaświadczenia, prosimy o informację mailową na adres: studia@progresfera.edu.pl

Dokumenty wysyłamy w formie elektronicznej lub w przypadku, jeśli student potrzebuje oryginału dokumentu, również drogą pocztową.

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

Egzamin odbywa się w zależności od sytuacji epidemiologicznej w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka lub w formie online na platformie moodle prowadzonej przez uczelnię.

W przypadku egzaminu stacjonarnego, który odbędzie się w Poznaniu, studenci zdają egzamin w formie pisemnej lub w innej formie ustalonej przez osobę prowadzącą zajęcia dla danego kierunku.

Natomiast w przypadku egzaminu w formie online, studenci zdają egzamin na platformie moodle, w formie testu zawierającego 15 pytań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią. Studenci mogą podchodzić do egzaminu dwukrotnie, w przypadku, kiedy ocena będzie negatywna istnieje możliwość poprawienia testu w terminie w którym odbywają się egzaminy (około tygodnia).

Podstawą do zaliczenia egzaminu są materiały teoretyczne znajdujące się na platformie internetowej Uczelni w Strefie studenta.

Na studiach podyplomowych trzysemestralnych istnieje możliwość skrócenia studiów podyplomowych o jeden semestr poprzez zaliczenie modułu psychologiczno-pedagogicznego.  W tym celu należy przesłać do nas mailem na adres: studia@progresfera.edu.pl wniosek o zaliczenie modułu pedagogiczno-psychologicznego oraz skan dyplomu uprawniającego do skrócenia (np. ukończonych wcześniej studiów podyplomowych) Wzór wniosku można pobrać tutaj.

Na podstawie tych dokumentów uczelnia podejmuje decyzje o tym czy istnieje możliwość zaliczenia modułu psychologiczno-pedagogicznego i tym samym skrócenia studiów. 

Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, czas rozpatrzenia prośby o skrócenie to maksymalnie 3 tygodnie. 

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap nowych kursów dla siebie!

Raz na 3-4 tygodnie otrzymasz informacje o nowych kursach i webinarach.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem