Studia podyplomowe – pytania i odpowiedzi

ZAPIS NA STUDIA

Na studia podyplomowe w naszym Ośrodku mogą się Państwo zapisać:

 • Za pomocą emaila: wysyłając wypełniony formularz rekrutacyjny dostępny tutaj (klik) wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów drogą elektroniczną na adres email: studia@progresfera.edu.pl
 • Za pośrednictwem naszej strony internetowej: Zapisz się na studia. Wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej również mogą Państwo załączyć skan dyplomu jako załącznik. Państwa zgłoszenie trafi bezpośrednio do naszego Ośrodka. 
 • Osobiście w siedzibie Ośrodka na ulicy Szamarzewskiego 17/3 (I piętro) w Poznaniu. 

Ze względu na to, że częściowo pracujemy zdalnie, prosimy o telefon jeden lub dwa dni przed planowaną wizytą, aby umówić się na konkretny termin.

Rekrutacja w obecnym naborze letnim na rok akademicki 2023/24 trwa do 31.10.2023 r.

Nasz Ośrodek przekazuje swoim studentom wszystkie informacje o toku studiów drogą mailową lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie.

Osobą kontaktową w Ośrodku jest Karolina Kula

Email: studia@progresfera.edu.pl

Tel: 666 356 705

Z uwagi, na to, że niekiedy korespondencja email nie trafia do folderu głównego w skrzynce email zalecamy, sprawdzanie wszystkich folderów, szczególnie folderu SPAM, a najlepiej dodanie naszego emaila do zapisanych kontaktów, wtedy korespondencja od nas nie powinna trafiać do spamu. 

OPŁATY ZA STUDIA

Nie, w celu zapisania się na studia wystarczy wpłacić opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł na rachunek bankowy, który wyślemy wraz z umową.  

Płatność za studia podyplomowe mogą Państwo uiścić:

 • w całości – jednorazowo;
 • w ratach semestralnych (raty 0%)
 • w miesięcznych ratach (raty 0%)

W przypadku płatności jednorazowej (po zapisie) przyznajemy 2% rabatu na czesne. 

Aby otrzymać Fakturę Vat należy wystarczy wysłać do nas dane do jej wystawienia:

E-mail: studia@progresfera.edu.pl

 • Faktury imienne wystawiamy po dokonaniu wpłaty. Aby otrzymać dokument wystarczy przesłać drogą mailową dane na które ma zostać wystawiona FV (imię nazwisko i adres).
 • W przypadku kiedy FV ma zostać wystawiona na dane placówki/szkoły w której pracuje student i to szkoła będzie dokonywała płatności, w mailu kierowanym do księgowości należy podać dane nabywcy oraz odbiorcy FV (nazwę, adres oraz numer NIP). W takim wypadku faktura będzie mieć 14-dniowy termin płatności. 

Księgowość, po otrzymaniu wszystkich wymaganych danych wystawi FV w ciągu kilku dni roboczych.

ZAJĘCIA

Informacje dotyczące terminarza i planu zajęć, studenci otrzymują odpowiednio wcześniej drogą mailową – w przypadku kiedy są studentami któregoś z autorskich kierunków prowadzonych przez nasz Ośrodek.

Terminy zjazdów można sprawdzać na stronie: terminy zjazdów

W przypadku studiów na kierunku, nie będącym kierunkiem autorskim naszego Ośrodka, wszystkie informacje dotyczące zajęć zostaną przekazane po ich ustaleniu przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą. 

 • Zajęcia online na studiach podyplomowych autorskich prowadzonych przez Progresferę odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowych) oraz w soboty.
 • Zajęcia stacjonarne na kierunku Gry i grywalizacja w edukacji odbywają się w soboty i niedziele
 • Terminy superwizji na kierunkach autorskich z zakresu pedagogiki specjalnej będą ustalane wspólnie przez zespoły wraz z trenerką prowadzącą. 
 • Zajęcia prowadzone przez Uczelnię – w przypadku pozostałych kierunków odbywają się z różną częstotliwością, zwykle co 2-3 tygodnie. Zajęcia odbywają się w sobotę i  niedzielę, a na niektórych kierunkach również w piątek od godziny 16:00.

Czas trwania studiów zależy od kierunku – są to odpowiednio 2 semestry dla studiów doskonalących i 3 w przypadku studiów kwalifikacyjnych. 

Co ważne – dzięki przemyślanej organizacji roku akademickiego osoby zapisujące się w rekrutacji jesienniej (od października) kończą tok kształcenia w sierpniu kolejnego roku. Innymi słowy uzyskują uprawnienia już na następny rok szkolny. 

Studenci mają czas do połowy trzeciego semestru na zrealizowanie, złożenie dokumentacji i zaliczenie praktyki zawodowej. Liczba godzin praktyk, jaka jest wymagana na poszczególnych kierunkach znajduje się na stronie każdego kierunku. Istnieje możliwość zmniejszenia liczby godzin praktyk na podstawie poprzednio kończonych studiów podyplomowych oraz pracy zawodowej. Prosimy o kontakt w tej sprawie. 

W przypadku, kiedy student nie ma możliwości realizacji programu studiów w swojej placówce, należy zrealizować praktyki w całości, w wymaganej liczbie, w innym miejscu, które pozwala na realizację programu. Student realizuje wtedy praktyki pod opieką opiekuna praktyk, który ostatecznie uzupełnia dziennik praktyk oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki.

 

Miejsce odbywania praktyk student wybiera sam, Ośrodek w którym student zapisywał się na studia wystawia w razie potrzeby skierowanie na praktyki.

 

W przypadku, kiedy student realizuje program studiów, na swoim stanowisku pracy należy uzupełnić zaświadczenie z zakładu pracy. Bardzo ważne jest, aby zawrzeć w zaświadczeniu informacje o tym, że student podczas codziennych obowiązków zawodowych realizuje program studiów.

Budujemy właśnie strefę studenta Progresfery. Będzie ona dostępna na naszej platformie edukacyjnej.

Znajdą się na niej wszelkie materiały do nauki oraz informacje organizacyjne i linki do zajęć online.

Wszystkie zaświadczenia dotyczące rozpoczęcia lub kontynuacji przez Państwa studiów oraz skierowania na praktyki, wystawiane są przez Ośrodek w którym Państwo studiujecie – czyli przez nas. Dlatego w przypadku, jeśli potrzebują Państwo takiego zaświadczenia, prosimy o informację mailową na adres: studia@progresfera.edu.pl

Dokumenty wysyłamy w formie elektronicznej lub w przypadku, jeśli student potrzebuje oryginału dokumentu, również drogą pocztową.

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

W ramach kierunków organizowane są zaliczenia z każdego przedmiotu, ocena na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych jest średnią otrzymanych ocen ze wszystkich realizowanych przedmiotów na danym kierunku.

Zaliczenie różni się w zależności od wybranego kierunku:

 • W ramach kierunków SPE studia kończą się przygotowaniem prezentacji/sprawozdania, związanego z superwizją – omówienie pracy z dzieckiem. W ramach tych kierunków organizujemy również krótkie, quizowe podsumowania zjazdów.
 • W ramach kierunku gry i grywalizacja w edukacji organizujemy projekt własny studenta oraz krótkie quziowe podsumowania zjazdów.
 • W ramach kierunku trener w oświacie na koniec zajęć studenci przygotowują własne warsztaty zaliczeniowe, są one następnie omawiane z trenerkami.

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap nowych kursów dla siebie!

Raz na 3-4 tygodnie otrzymasz informacje o nowych kursach i webinarach.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem