Szkolenia rad pedagogicznych – Uczniowie z SPE, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zapraszamy na szkolenia rad pedagogicznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pracy z uczniami z SPE. Z nami zadbasz o świetną edukację włączającą w swojej szkole i przygotujesz się do wyzwań, związanych ze wspomaganiem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Poniżej znajdziecie tematykę rad związaną z pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz pracą z uczniami z SPE. Aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia wystarczy kliknąć w tytuł – opis rozwinie się automatycznie.

pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Problem 1: w naszej szkole jest grupa uczniów z diagnozą ADHD lub podejrzeniem nadpobudliwości psychoruchowej. Nauczyciele nie zawsze wiedzą, jak reagować na ich trudne zachowania lub jak zwiększyć skuteczność wspomagania ich rozwoju na lekcjach przedmiotowych.

Wchodzimy na lekcję i już w pierwszych minutach zwraca naszą uwagę zachowanie Jasia oraz bałagan wokół niego. Ciągle coś manipuluje w piórniku, wszystkie książki i zeszyty wyciągnięte (a jaka teraz lekcja?), kręci się na krześle, odwraca, ma coś do powiedzenia nie pytany, wyrywa się do odpowiedzi, ma dużą trudność z utrzymaniem uwagi, w zeszycie chaos, brak notatki, o zadaniach domowych nie wspomnę. A na przerwie wszędzie go pełno, i jak coś się dzieje, to Jasiu na pewno tam jest! Dlaczego on się tak zachowuje? Jakie są mity, a jaka prawda o nadpobudliwości psychoruchowej?  Gdzie się kończy „złe wychowanie”, a gdzie zaczyna zaburzone (ADHD)?  Zapraszamy na szkolenie, na którym poznacie odpowiedzi na te i inne pytania. UWAGA – z ADHD i nadpobudliwości się “nie wyrasta”! Zapraszamy więc również nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych!

 • Z czym konkretnie mamy do czynienia? – definicja ADHD, podobieństwa i różnice między ADHD a nadpobudliwością psychoruchową
 • Co to znaczy dla ucznia – obszary zaburzeń i ich skutki, przejawiające się w codziennym funkcjonowaniu ucznia z nadpobudliwością psychoruchową w szkole
 • Jak rozpoznać trudności? – proces diagnostyczny
 • Jak współpracować z rodziną dziecka? – rozmowa z rodzicami, wprowadzania zmian, czyli współpracy z nimi
 • Jak pracować na lekcji? – konkretne wskazówki, jak skutecznie ustalać zasady i granice oraz wydawać polecenia dziecku z nadruchliwością psychoruchową
 • Skąd czerpać inspiracje? – różne metody pracy z dzieckiem z ADHD/ nadpobudliwością psychoruchową
Agnieszka Gierłowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako wycedyrektor, pedagog i specjalista. Prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunkach pedagogicznych , w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Krotoszyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 2: w naszej szkole są uczniowie, posiadający opinie lub orzeczenia z poradni PPP. Zalecenia zawarte w tych dokumentach bywają jednak bardzo ogólne i nauczyciele nie zawsze wiedzą, w jaki sposób przełożyć je na konkretne działania na lekcjach przedmiotowych.

Czytamy opinie, orzeczenia, diagnozy psychologiczne i pedagogiczne, wskazówki dla nauczycieli i dla rodziców i wszystko wydaje się jasne. Tymczasem niejednokrotnie nie do końca wiadomo, jak się odnieść do zaleceń oraz jak wprowadzić je w praktykę szkolną. Na szkoleniu wyjaśnimy, dlaczego u dzieci mogą wystąpić trudności szkolne oraz pokażemy, w jaki sposób praktycznie realizować zalecenia i wskazówki zawarte w opiniach i orzeczeniach na lekcjach z danego przedmiotu.

Na Państwa życzenie praca podczas szkolenia może być oparta o opinie i orzeczenia dostarczone przez szkołę

 • Osadzenie teoretyczne: przyczyny trudności szkolnych i ich typologia
 • Nasze zmysły: jak zaburzenia poszczególnych zmysłów mogą wpłynąć na przyswajanie wiedzy i umiejętności.
 • Różnica między zaburzeniami, dysfunkcją czy  dysharmonijnym rozwojem
 • Przejawy zaburzeń na przedmiotach szkolnych – charakterystyczne wskaźniki 
 • Instrukcja obsługi opinii/orzeczenia:  konstrukcja opinii i orzeczeń – typowe punkty i używane sformułowania 
 • Jak przełożyć orzeczenie na praktyczne działania: formy pomocy, dostosowania, zindywidualizowanie pracy z uczniem na lekcjach przedmiotowych

Zachęcamy, aby przed szkoleniem dostarczyć trenerce zanonimizowane opinie i orzeczenia z Waszej placówki. Wtedy w czasie szkolenia skoncentrujecie się na własnych przypadkach

Agnieszka Gierłowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako wycedyrektor, pedagog i specjalista. Prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunkach pedagogicznych , w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Krotoszyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 3: do naszej placówki uczęszczają dzieci z Zespołem Aspergera. Ich reakcje i zachowania bywają niezrozumiałe. Nauczyciele szukają wskazówek, w jaki sposób wesprzeć tych uczniów w ogólnych klasach, jak prowadzić lekcje i jak rozmawiać z rodzicami.

Nieadekwatne zachowanie, brak poczucia humoru i zrozumienia ironii, nadwrażliwość na hałas, trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego – oto opis ucznia z Aspergerem? Niepełny! To uczniowie ciekawi świata, wykorzystujący myślenie, o dobrej pamięci i często – niebywałych pasjach.  W jaki sposób prowadzić edukację ucznia z ZA? Jak ułatwić mu funkcjonowanie w klasie i nawiązywanie relacji? I w końcu – jak współpracować z jego rodzicem i jakie wprowadzać zmiany?  Zapraszamy na szkolenie, na którym poznacie konkretne wskazówki do pracy z uczniem z ZA: od organizacji sali, przez techniki komunikacyjne, aż po systemy motywacji do nauki!

 • Zespół Aspergera czy ADHD , podobieństwa i różnice. Przedstawienie obszarów zaburzeń i ich skutków w funkcjonowaniu codziennym ucznia z ZA
 • Jak wprowadzić zmiany we współpacy z rodzicami  i uczniem? Rozmowa z rodzicami nt. zachowania dziecka
 • Zespół klasowy jako środowisko wspierające ucznia z ZA, czyli jak rozmawiać z zespołem klasowym o zachowaniach Asa?
 • Konkretne wskazówki , jak pracować z dzieckiem z ZA (Ustalanie zasad i skuteczne wydawanie poleceń-ustalanie granic i ich przestrzeganie), TUS
 • Jak wprowadzić skuteczny system motywacyjny dla ucznia z Zespołem Aspergera?
Agnieszka Gierłowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako wycedyrektor, pedagog i specjalista. Prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunkach pedagogicznych , w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Krotoszyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 4: wychowawcy z naszej szkoły zauważają u części młodzieży objawy obniżonego nastroju lub nawet depresji. Przy niektórych uczniach nie są jednak pewni, czy niektóre zachowania nie są po prostu przejawem okresu dojrzewania. Potrzebują jasnych wskazówek, kiedy interweniować.

Coraz więcej dzieci i młodzieży choruje na depresję i zaburzenia nastroju. Jednocześnie w Polsce kultura dbania o zdrowie psychiczne dopiero się rozwija i często brakuje rodzicom, nauczycielom, młodym ludziom wiedzy z tego zakresu, co powoduje bagatelizowanie problemu lub udzielanie nieskutecznego wsparcia. Przed nauczycielami pojawiają się trzy podstawowe zadania. Po pierwsze umiejętności diagnostyczne: jak odróżnić zwykłe lenistwo, zły nastrój od zaburzeń depresyjnych, po drugie: rozpoczęcie współpracy z rodziną, w celu uzyskania pomocy medycznej (farmakologicznej, psychiatrycznej, terapeutycznej) i po trzecie: własny rozwój – jak samemu rozmawiać, wspierać i zindywidualizować pracę z takim uczniem. Poznaj konkretne narzędzia i wskazówki, które pozwolą Ci efektywnie reagować na te wyzwania.

 • jak rozpoznać depresję w warunkach szkolnych i odróżnić ją od innych symptomów zaburzeń nastroju
 • jak przeprowadzić wywiad diagnostyczny z rodzicem
 • jak rozpocząć współpracę z rodzicem w celu udzielenia efektywnego wsparcia dziecku
 • jak rozmawiać z uczniem cierpiącym na depresję
 • jak indywidualizować pracę z takim uczniem, w celu wsparcia procesu leczenia
Małgorzata Trybuś

Pedagog, trener rad pedagogicznych od 25 lat związana z edukacją. Uzyskała uprawnienia trenerskie z zakresu treningu asertywności, terapii systemowej, coachingu, doradztwa zawodowego. Specjalizuje się w pracy z młodymi ludźmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na co dzień pracuje z młodzieżą w szkole średniej, łączy wiedzę teoretyczną z praktyką szkolną. Jest współautorem programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów SPE, programu profilaktycznego, opartego na rozwoju czynników chroniących.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 5: Nauczyciele zauważają agresywne zachowania dziecka, wycofanie, spóźnienia i wiele innych. Są to symptomy, które mogą wskazywać na przemoc domową. W jaki sposób wtedy zareagować, jak rozmawiać z uczniem?

Agresywne zachowania dziecka, wycofanie, spóźnienia, przesiadywanie w szkole bardzo długo, kiepskie oceny pomomo potencjału. To tylko niektóre sypmtomy, które mogą świadczyć, że dziecko może być ofiarą przemocy domowej. Jak je poprawnie rozpoznać? Jakie są rodzaje przemocy domowej  i co się wtedy dzieje z naszymi uczniami?  Jak sobie radzić w tak trudnych dla nas sytuacjach? Jakie są obowiązki szkoły w takiej sytuacji?  Na te pytania odpowiemy podczas szkolenia.

 • Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej
 • Wpływ dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego na funkcjonowanie dziecka w obrębie tejże rodziny i poza nią (m.in. w szkole, w środowisku rówieśniczym)
 • Podstawowe informacje na temat przemocy domowej (formy przemocy, oznaki zaniedbań, oznaki stosowania przemocy wobec dziecka, oznaki wykorzystywania seksualnego)
 • Dziecko jako świadek i/lub ofiara przemocy
 • Formy pomocy i zapobiegania zjawisku przemocy
 • Obowiązki prawne szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów z rodzin dysfunkcyjnych
 • Sposób komunikacji nauczyciela z uczniem doświadczającym przemocy oraz jego rodziną
Agnieszka Gierłowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako wycedyrektor, pedagog i specjalista. Prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunkach pedagogicznych , w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Krotoszyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę rady.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie szkolenia nauczycieli.

Sprawdź także szkolenia nauczycieli online na naszej platformie szkoleniowej.

#tagi rady szkoleniowej: budowanie motywacji i zaangażowania uczniów, szkolenie dla nauczycieli, szkolenia dla rad pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli online, sposoby na budowanie motywacji i zaangażowania uczniów

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem