Uczniowie i rodzice

Sprawny system edukacji to połączenie trzech sił – nauczycieli, uczniów i rodziców. Z doświadczenia wiemy, że niekiedy łatwiej zewnętrznym osobom przekazać uczniom i rodzicom pewne treści czy dać im okazję do wyćwiczenia nowych umiejętności. Czasem wynika to ze specyfiki relacji, czasem – z nadmiaru innych obowiązków. Dlatego też, odpowiadając na potrzeby różnych placówek, prowadzimy w szkołach nie tylko rady szkoleniowe dla nauczycieli, lecz również warsztaty dla uczniów i zajęcia dla rodziców.  

Warsztaty dla uczniów

Prowadzone przez nas warsztaty są najczęściej powiązane z realizacją wytycznych programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły. Do klas wchodzimy jednak również interwencyjnie, w sytuacjach silnego konfliktu czy trudności specyficznych dla danego zespołu klasowego.
dowiedz się więcej

wykłady dla rodziców

Prowadzenie skutecznej profilaktyki w szkole wymaga współpracy z rodzicami. Często doskonałą bazą takiej współpracy jest umożliwienie rodzicom zdobycia wiedzy na temat specyfiki rozwoju ich dzieci, trudności i zagrożeń, z którymi mierzą się uczniowie.
dowiedz się więcej

programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne to kompleksowe rozwiązanie dla szkoły. Obejmują one zajęcia dla wszystkich uczestników procesu dydaktycznego – uczniów, nauczycieli i rodziców. Działania w ramach programów profilaktycznych podejmujemy we współpracy z nauczycielami i przy ich czynnym udziale.
dowiedz się więcej

Doradztwo zawodowe

Od lat prowadzimy doradztwo zawodowe dla uczniów i dla osób dorosłych. Pomagamy w doborze ścieżki edukacji / kariery zawodowej zgodnej z potrzebami i preferencjami danej osoby. Przygotowujemy również do rozmów rekrutacyjnych i wspieramy pracujące osoby przy zmianie kariery zawodowej.
dowiedz się więcej