Grant Norweski: Game Based Learning

Projekty edukacyjne - Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja

Projekt Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja

Projekt Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja korzysta z dofinansowania o wartości 108650 EURO otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja jest popularyzacja grywalizacji i game-based-learning w polskim systemie oświaty.

Opracowane gry edukacyjne są już gotowe i bezpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym nauczycielom i szkołom do samodzielnego wydruku z ogólnodostępnej strony internetowej: www.grywszkole.com

Co będziemy robić, czyli działania w projekcie:

Dla tych, którzy lubią czytać:

game based learning

Termin: 26-27.08.2021

Aby rozpowszechnić wiedzę o game based learning i grywalizacji, projekt rozpoczniemy od konferencji edukacyjnej, na której nauczyciele zdobędą podstawową wiedzę o tym podejściu i metodach, posłuchają praktyków, którzy mają już doświadczenie w wykorzystywaniu tych rozwiązań oraz poznają (w ramach warsztatów) łatwe w zastosowaniu narzędzia, które będą mogli od razu wdrożyć do swojej pracy. Na konferencji wystąpią zarówno eksperci z Polski, jak i z Norwegii.  Konferencja potrwa 2 dni i będzie prowadzona w formule hybrydowej.

game based learning

12 nauczycieli z Polski pojedzie do Norwegii na 4-dniową wizytę studyjną, w czasie której będzie mogła uczyć się wymienić dobre praktyki w zakresie Game based learning z nauczycielami i ekspertami norweskimi. To doświadczenie ma być bazą do tworzenia przez nich samych gier edukacyjnych, które będą następnie wykorzystywane w polskim systemie edukacji.  Aby ukierunkować nasze działania, chcemy, aby gry dotyczyły rozwoju kompetencji STEM – a raczej STEAM, jako że to nauki przyrodnicze, inżynieria, technologia, sztuka oraz matematyka to dziedziny, które pozytywnie wpływają na rozwój społeczny, cywilizacyjny i gospodarczy.

game based learning

Nauczyciele – twórcy gier po powrocie z wizyty studyjnej zostaną podzieleni na 3 zespoły (odpowiedzialne za 3 etapy edukacyjne) i rozpocznie się kilkumiesięczny etap tworzenia gier edukacyjnych.  Grupy robocze będą miały stałe wsparcie zarówno z naszej strony, jak i ze strony Partnerów. Partner norweski – NORD University zapewni wsparcie ekspertów merytorycznych, z kolei polski Partner – Eduexpert będzie pomagać w kwestiach graficznych, my czyli NODN Progresfera będziemy czuwać nad pracą zespołów i wspierać je we współpracy. Wszystko po to, aby gry były na jak najwyższym poziomie merytorycznym i estetycznym

game based learning

Zespół NORD University pod kierownictwem profesora Robina Isfolda Munkvolda zajmie się opracowaniem publikacji dotyczącej wpływu udziału w procesie tworzenia gier na gotowość do stosowania elementów grywalizacji i GBL na zajęciach. Publikacja będzie prezentowana na konferencjach, tak aby przeprowadzone badania miały realny wpływ na edukację – zarówno w Polsce, jak i w Europie.  Publikacja będzie oczywiście przetłumaczona na język polski, tak aby każdy chętny nauczyciel z Polski mógł się z nią zapoznać.

game based learning

W ramach projektu powstaną 3 innowacyjne gry analogowe dla edukacji. Gry zostaną wydrukowane i rozesłane do chętnych szkół. Każda z gier zostanie opracowana tak, aby można ją było pobrać ze strony internetowej, samodzielnie wydrukować i korzystać na lekcji. Powstaną również instrukcje używania gier. Chcemy, aby efekty prac naszych nauczycieli były dostępne dla każdego chętnego nauczyciela i przyczyniły się do propagowania i stosowania game based learning w polskiej szkole. Każda z gier zostanie też przetłumaczona na język angielski. Dzięki temu z efektów prac naszych nauczycieli korzystać będzie mogła cała Europa, a nawet i świat.

game based learning

Po przygotowaniu gier i ich opublikowaniu planujemy różnorodne wydarzenia upowszechniające. Będą to warsztaty, webinary, filmy z zajęć itp. Chcemy działać jak najszerzej, więc planujemy przygotować działania on-line, tak aby każdy chętny nauczyciel mógł w ich uczestniczyć. 

 

Partnerzy projektu:

nord-university-151-logo

NORD University

Nord University zajmuje się tworzeniem programów edukacyjnych i badań ze szczególnym naciskiem na (między innymi) edukację. Wydział Nauk Społecznych jest jednym z największych norweskich ośrodków edukacji i badań w swojej dziedzinie. Kluczową osobą zaangażowaną w projekt jest Robin Isfold Munkvold, profesor nadzwyczajny w dziedzinie technologii informatycznych. Robin od 15 lat uczy i prowadzi badania w dziedzinie technologii informatycznych, rozwoju oprogramowania i gier cyfrowych. Opublikował wiele międzynarodowych artykułów na ten temat i był kierownikiem projektów związanych z grami i nauką. Robin współtworzy i rozwija m.in. portal z grami edukacyjnymi dla szkół, jest też częścią grupy zarządzającej Centre for Excellent IT-education.

Eduexpert

Eduexpert realizuje projekty edukacyjne i szkoleniowe od 2010. Firma wyspecjalizowała się w produkcji edukacyjnych materiałów cyfrowych, o wysokiej jakości. W ostatnich latach firma wyprodukowała kilkaset materiałów filmowych, animacji oraz cyfrowych treści spełniających standard WCAG 2.0, specjalne moduły treści dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i średnim. Firma realizuje z sukcesem projekty finansowane z dotacji unijnych, funduszy norweskich, jak i na zlecenie MEN. Zespół firmy składa się ze specjalistów merytorycznych, grafików, programistów, redaktorów treści i szerokiego grona osób współpracujących w zakresie tworzenia nowoczesnych e-materiałów wykorzystywanych przez młodzież i dorosłych.

Informacje formalne:

  • Numer wniosku o dofinansowanie: EOG/19/K4/W/0043W0080
  • Okres realizacji: 01.08.2020-31.07.2022 r.
  • Kwota dofinansowania: 127823 EURO (w tym 108649,55 EUR ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz 19173,45 z budżetu pańtwa)
  • Źródło finansowania: projekt realizowany jest w ramach Programu Edukacja (Komponent IV), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
  • Operator programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. 

strona www Funduszy: www.education.org.pl

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem