Szkolenia rad pedagogicznych – Bezpieczne i innowacyjne przedszkole

Zapraszamy do realizacji szkoleń, które są dedykowane nauczycielom edukacji przedszkolnej. Bezpieczne i innowacyjne przedszkole to najlepsza baza dla edukacji każdego dziecka. Tematyka obejmuje zarówno pomysły na nowoczesną dydaktykę, jak i rozwiązania na trudne sytuacje.

Poniżej znajdziecie tematykę rad związaną z prowadzeniem bezpiecznego, innowacyjnego przedszkola. Aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia wystarczy kliknąć w tytuł – opis rozwinie się automatycznie.

Problem 1: nasi nauczyciele nieustannie szukają inspiracji na innowacje, które mogą wprowadzić w przedszkolu. Chcą rozwijać kompetencje i korzystać ze sprawdzonych metod alternatywnych podejść edukacyjnych.

Ruch jest nieoceniony w rozwoju, Przechodząc OD STÓP DO GŁÓW, dzieci uczą się kontrolować ciało, rozwijają siłę, wytrzymałość, gibkość oraz koordynację ruchową. A to nie wszystko!  Regularne zajęcia sportowe wpływają pozytywnie na funkcje poznawcze, koncentrację, pamięć oraz zdolności logicznego myślenia. Zajęcia ruchowe, które są skonstruowane w sposób angażujący, przynoszą też ogromne korzyści społeczne – dzieci uczą się współpracy, szacunku, komunikacji oraz zwiększają swoją pewność siebie. Wyobraźcie sobie, jaki pozytywny wpływ może mieć na atmosferę w klasie wspólne bieganie, skakanie czy tworzenie choreografii. Podczas szkolenia zaprezentujemy Wam Wam praktyczne narzędzia, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał ruchu w różnych sferach rozwoju uczniów. Na szkoleniu poznacie różne formy aktywności fizycznej, które można wprowadzić zarówno w przedszkolu, jak i w klasach I-III.

 • Rola ruchu w rozwoju przedszkolaków i uczniów klas I-III.
 • Wpływ aktywności fizycznej na rozwój umysłowy i społeczny dzieci.
 • Praktyczne narzędzia do planowania angażujących zajęć ruchowych.
 • Worek pełen pomysłów – różne formy aktywności fizycznej do wprowadzenia w przedszkolu i
  klasach I-III (ćwiczenia indywidualne, w parach i grupach).
Marlena Marszałek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wcześniej wychowania przedszkolnego, trener-szkoleniowiec, z zakresu rozwoju kreatywności i kompetencji miękkich, tutor, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Entuzjastka psychologii pozytywnej. W swojej pracy stosuje innowacyjne rozwiązania stymulujące rozwój całego organizmu, w szczególności elementy jogi, fitnessu, aerobiku i zumby. Stale poszerza wiedzę z zakresu wpływu aktywności ruchowej na funkcjonowanie mózgu.

 • Forma szkolenia: online -2 godziny zegarowe
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: sprawdź cennik (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Współczesny człowiek coraz mocniej cierpi na tzw. „zespół deficytu natury”. Z pomocą w odzyskaniu autentycznych relacji człowieka ze światem przyrody przychodzi idea edukacji leśnej. Tzw. przedszkola leśne, bo o nich tu mowa, są odpowiedzią na problemy współczesnego dzieciństwa i wyzwań, jakie ono stawia. Okazuje się, że zabawa i nauka nie muszą być ograniczone czterema ścianami, a natura może zapewniać wszechstronny rozwój. Warunki zewnętrzne mogą sprzyjać nabywaniu życiowych umiejętności takich, jak np. samodzielność, odpowiedzialność, praca zespołowa, uważne obserwowanie i wyciąganie wniosków. Bez dywanu, bez sufitu, w myśl skandynawskiego powiedzenia „nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania”.

 • „Zespół deficytu natury” – czym jest i co ma wspólnego z postępem technologicznym
 • Idea pedagogiki alternatywnej – konieczność czy przyszłość edukacyjnej rzeczywistości
 • Przedszkola leśne jako progresywna forma wczesnej edukacji: historia i koncepcja przedszkoli leśnych na przykładzie Skandynawii i Niemiec oraz polskie doświadczenia
 • Elementy założeń przedszkola leśnego w standardowej placówce: zmiana sposobu myślenia, przykłady działań podejmowanych w plenerze i w sali przedszkolnej
Marlena Marszałek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wcześniej wychowania przedszkolnego, trener-szkoleniowiec, z zakresu rozwoju kreatywności i kompetencji miękkich, tutor, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Entuzjastka psychologii pozytywnej. W swojej pracy stosuje innowacyjne rozwiązania stymulujące rozwój całego organizmu, w szczególności elementy jogi, fitnessu, aerobiku i zumby. Stale poszerza wiedzę z zakresu wpływu aktywności ruchowej na funkcjonowanie mózgu.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 2: w naszym przedszkolu pojawiają się dzieci przejawiające zachowania trudne lub agresywne. Szukamy wskazówek, jak mądrze reagować, aby zabezpieczyć całą grupę i zadbać o rozwój emocjonalny oraz społeczny dzieci. Widzimy, że do przedszkoli przyszło zupełnie nowe pokolenie.

Trudnością, z jaką spotykają się często w swojej pracy nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej jest przejawiana przez dzieci agresja w stosunku do nauczyciela, innych dzieci czy nawet przedmiotów. Trudno mieć do dziecka pretensje – rozwija ono przecież dopiero swoje umiejętności w zakresie kontrolowania emocji. Ponadto małe dzieci dopiero uczą się norm i zasad społecznych, nie rozumieją pojęcia dobra i zła, nie mają w pełni rozwiniętej empatii. Często powtarzają zachowania, które obserwują u ważnych dla nich osób czy postaci z bajek. Dzięki szkoleniu dowiecie się, jak efektywnie wypełnić 2 zadania: po pierwsze zapewnić bezpieczeństwo dziecku i jego otoczeniu, po drugie wspierać je w rozwoju umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób.

 • Dlaczego niektóre dzieci tak się zachowują? Typowe mechanizmy agresji u młodszych dzieci 
 • Czy młodsze dzieci rozumieją dobro i zło? Rozwój moralny
 • Zupełnie niewrażliwe na innych? Rozwój empatii – perspektywa dzieci
 • Bije, rzuca, przeklina? Drabina gniewu
 • Zabawy rozwijające empatię i inteligencję emocjonalną, na rozładowanie złości i napięcia, bajki terapeutyczne – propozycje sprawdzonych zajęć
 • Jak unikać wybuchów? Praktyczne techniki dla różnych dzieci
 • Ukierunkowanie zachowań dziecka poprzez nagrody i kary. Sposoby udzielania wzmocnień
 • Co robić, kiedy standardowe działania zawodzą. Stosowanie paradoksu
 • Kiedy reprymenda jest nieskuteczna. Dobór konsekwencji do wieku dziecka – konkretne propozycje
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Urodzeni ze smartfonem w dłoni, generacja online, cyfrowi tubylcy… To nimi wypełniona jest współczesna rzeczywistość przedszkolna. Nauczycielską codziennością stała się praca z tzw. pokoleniem Alfa, dla którego obecność nowych technologii w życiu jest czymś zupełnie naturalnym. Dzieci wiedzą, jak włączyć sprzęt, ale czy równie dobrze radzą sobie z włączaniem myślenia, kiedy wymaga tego sytuacja? Jako nauczyciele doskonale wiemy, że nie. Mierzymy się z nie lada wyzwaniem, bowiem jak pośród wyuczonej bezradności, trudności z koncentracją uwagi, deficytu empatii, zależności od technologii moblilnych, znaleźć złoty środek i mądrze wyedukować młodego człowieka? Czy jesteśmy w stanie dopasować się do Alf i podążać za nimi? Zadbajcie o to, by dostarczyć swoim podopiecznym tego, czego najbardziej potrzebują. Przygotujcie się na nowe wyzwania i poznajcie triki na Alfiki! Pracujcie mądrze, świadomie i efektywnie!

 • Charakterystyka pokolenia Alfa
 • Online – ok, offline – nie ok? Jak funkcjonuje pokolenie Alfa
 • Współpraca na linii nauczyciel – rodzic. O czym pamiętać i jak ją planować, aby wspólnie wspierać dzieci w rozwoju
 • Edukacyjne drogowskazy czyli jak pracować z pokoleniem Alfa w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej:
  – zastosowanie TIK w edukacji,
  STEAM w pracy nauczyciela,
  – elementy myślenia krytycznego,
  – strategia Walta Disney’a,
  – elementy grywalizacji,
  – wolontariat ratunkiem dla empatii, komunikacji i poczucia wpływu od najmłodszych lat
Marlena Marszałek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wcześniej wychowania przedszkolnego, trener-szkoleniowiec, z zakresu rozwoju kreatywności i kompetencji miękkich, tutor, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Entuzjastka psychologii pozytywnej. W swojej pracy stosuje innowacyjne rozwiązania stymulujące rozwój całego organizmu, w szczególności elementy jogi, fitnessu, aerobiku i zumby. Stale poszerza wiedzę z zakresu wpływu aktywności ruchowej na funkcjonowanie mózgu.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Problem 3: chcemy poprawić współpracę z rodzicami dzieci z naszego przedszkola. Nauczyciele wiedzą, że bardzo ostre stawianie granic zaburza ich relacje z uczniami, dlatego szukają innych sposobów.

W Waszym przedszkolu pojawiają się „problemowi” rodzice? Koncentrujecie się na nich i wszystkie pozostałe sprawy schodzą na dalszy plan? Czujecie, że brakuje Wam energii i skutecznej strategii? Każdy nauczyciel w swojej karierze zawodowej spotkał się z taką sytuację. A świadomość, że prowadzona przez nas grupa składa się nie tylko z dzieci, ale też ich rodziców, często spędza nam sen z powiek. Bo przecież staramy się, poświęcamy swój czas, doceniamy postępy wychowanków, jesteśmy otwarci na współpracę, a mimo wszystko nie każdy rodzic będzie nam przychylny. Złośliwość, brak szacunku, konflikt oddziaływań to tylko niektóre z napotykanych problemów. Na szczęście współpracę, nawet z trudnymi rodzicami, można sobie ułatwić. Jest bowiem szereg narzędzi i technik komunikacyjnych, których stosowanie znacząco zwiększa szanse na uzyskanie porozumienia i zbudowanie wspólnego frontu. Przecież ostateczne cel jest wspólny – dobro dziecka!

 • Zakres i formy współpracy z rodzicami w przedszkolu
 • Rozmowa indywidualna – jej rodzaje i najczęściej popełniane błędy
 • Elementy tutoringu wychowawczo-rozwojowego jako skuteczna alternatywa dla rozmów indywidualnych
 • Strategie na sytuacje trudne:
  – struktura nieporozumień na podstawie modelu komunikacyjnego „4 uszu” von Thuna,
  komunikacja w budowaniu relacji,
  narzędziownik nauczyciela-wychowawcy – jak efektywnie wykorzystać „Koło życia”, „Siatkę celów” i „5C”
 • Współpraca ze specjalistami zewnątrz przedszkola. Sugerowanie, zachęcanie czy kierowanie przez nauczyciela?
 • Projekt z zakresu preorientacji zawodowej – pomysł na aktywną współpracę z rodzicami
Marlena Marszałek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wcześniej wychowania przedszkolnego, trener-szkoleniowiec, z zakresu rozwoju kreatywności i kompetencji miękkich, tutor, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Entuzjastka psychologii pozytywnej. W swojej pracy stosuje innowacyjne rozwiązania stymulujące rozwój całego organizmu, w szczególności elementy jogi, fitnessu, aerobiku i zumby. Stale poszerza wiedzę z zakresu wpływu aktywności ruchowej na funkcjonowanie mózgu.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę rady.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie szkolenia nauczycieli.

Sprawdź także szkolenia nauczycieli online na naszej platformie szkoleniowej.

#tagi rady szkoleniowej: budowanie motywacji i zaangażowania uczniów, szkolenie dla nauczycieli, szkolenia dla rad pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli online, sposoby na budowanie motywacji i zaangażowania uczniów

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem