Szkolenia rad pedagogicznych – Innowacje pedagogiczne i pomysły dla szkół

Zapraszamy do realizacji szkoleń, które pozwolą wprowadzić w Waszej szkole innowacje pedagogiczne i pomysły na nowoczesną edukację. Innowacje dotyczą zarówno dydaktyki i technik uczenia, jak i – budowania przyjaznego środowiska szkolnego.

Poniżej znajdziecie tematykę rad związaną z wprowadzaniem innowacji do szkół. Aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia wystarczy kliknąć w tytuł – opis rozwinie się automatycznie.

Pomysł 1: szukamy inspiracji na innowacje pedagogiczne - związane z prowadzeniem lekcji, technikami uczenia czy metodami oceniania uczniów.

Podstawowym zadaniem szkoły jest stworzenie warunków do efektywnej nauki. Obecnie wiemy już dużo na temat skutecznych sposobów uczenia się. Wiemy, że kreda i tablica już nie wystarczają, by pobudzić zainteresowanie młodych ludzi i skłonić ich do nauki. Nauczyciel powinien nieustannie rozwijać swój warsztat pracy, by motywować uczniów do nauki. Doskonałym narzędziem wzmagającym zainteresowanie przekazywanymi treściami, które pozwala na ich utrwalenie jest sketchnoting, czyli notatki wizualne. Owa metoda zapisu polega na treści z symbolicznymi rysunkami, co wspomaga pracę mózgu. Nie każdy potrafi rysować? Ten kurs udowodni, że wszystko można narysować i może to zrobić każdy.

 • Sketchnoting: co to, po co?
 • ABC sketchnotingu
 • Nauka rysowania! 🙂
  • ikony
  • ramki, boxy
  • postacie, emocje
  • chmurki, litery
  • szablony
 • Zastosowania w szkole
Irena Maluśkiewicz – Kostecka

Nauczycielka języka polskiego, informatyki, wychowawca w świetlicy, doradca zawodowy; propagatorka myślenia wizualnego i sketchnotingu; zwolenniczka nauczania opartego na mentoringu, budowaniu zainteresowania nauką i wzmacnianiu motywacji do uczenia się poprzez ciekawie prowadzony proces dydaktyczny, wyrastający z codziennych doświadczeń i zainteresowań uczniów, angażujący różne zmysły, budujący poczucie sukcesu.

 • Forma szkolenia: stacjonarnie (4-6 godziny zegarowe), online  – wyłącznie po konsultacji
 • Zapewniamy wszystkie pomoce na szkolenie
 • Wielkość grupy: 12-25 osób
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF z pomocami
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Czy uczeń potrzebuje cyfrowej oceny, by się rozwijać? Czy oceny, średnie arytmetyczne, średnie ważone są naprawdę narzędziem motywującym? I czy to one przyczynią się do podniesienia wyników nauczania i do wyższych wyników na testach ósmoklasisty czy podczas matur? Czy słoneczka, uśmiechnięte buźki, naklejki etc w edukacji wczesnoszkolnej są dobrym pomysłem na odejście od oceniania? To zestaw pytań z oczywistą odpowiedzią. Jeśli więc szukacie innego sposobu, by skutecznie motywować, dawać uczniom informacje o ich postępach i ich doceniać oraz czynić to wszystko w zgodzie z prawem oświatowym to jest to szkolenie dla Was. 

 • Ocenianie w świetle prawa oświatowego:
  • analiza zapisów Ustawy o Systemie Oświaty
  • analiza zapisów rozporządzenia w sprawie oceniania
 • Mity i fakty o ocenianiu- nasze wewnętrzne przekonania
 • Cele i funkcje oceniania
 • Błędy w szkolnych statutach
 • Co jest najważniejsze w szkole?
 • Czy sprawdzian i kartkówka jest podstawowym narzędziem oceniania?
 • Sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach ucznia, bez odsyłania do cyfrowych ocen w dzienniku elektronicznym
 • Baza gotowych narzędzi– podpowiedzi jak oceniać bez oceny
Agnieszka Jelińska- Hok

Pedagożka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka pedagogiczna, trenerka edukreatywności, umiejętności społecznych i oświaty, mediatorka, wicedyrektorka szkoły. Edukatorka rodziców i nauczycieli. Orędowniczka pedagogiki korczakowskiej, doceniania, a nie oceniania, dmuchania w skrzydła uczniów, stawiająca na rozwój odpowiedzialności, samodzielności, współpracy i refleksji.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 80 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Współczesny człowiek coraz mocniej cierpi na tzw. „zespół deficytu natury”. Z pomocą w odzyskaniu autentycznych relacji człowieka ze światem przyrody przychodzi idea edukacji leśnej. Tzw. przedszkola leśne, bo o nich tu mowa, są odpowiedzią na problemy współczesnego dzieciństwa i wyzwań, jakie ono stawia. Okazuje się, że zabawa i nauka nie muszą być ograniczone czterema ścianami, a natura może zapewniać wszechstronny rozwój. Warunki zewnętrzne mogą sprzyjać nabywaniu życiowych umiejętności takich, jak np. samodzielność, odpowiedzialność, praca zespołowa, uważne obserwowanie i wyciąganie wniosków. Bez dywanu, bez sufitu, w myśl skandynawskiego powiedzenia „nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania”.

 • „Zespół deficytu natury” – czym jest i co ma wspólnego z postępem technologicznym
 • Idea pedagogiki alternatywnej – konieczność czy przyszłość edukacyjnej rzeczywistości
 • Przedszkola leśne jako progresywna forma wczesnej edukacji: historia i koncepcja przedszkoli leśnych na przykładzie Skandynawii i Niemiec oraz polskie doświadczenia
 • Elementy założeń przedszkola leśnego w standardowej placówce: zmiana sposobu myślenia, przykłady działań podejmowanych w plenerze i w sali przedszkolnej
Marlena Marszałek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wcześniej wychowania przedszkolnego, trener-szkoleniowiec, z zakresu rozwoju kreatywności i kompetencji miękkich, tutor, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Entuzjastka psychologii pozytywnej. W swojej pracy stosuje innowacyjne rozwiązania stymulujące rozwój całego organizmu, w szczególności elementy jogi, fitnessu, aerobiku i zumby. Stale poszerza wiedzę z zakresu wpływu aktywności ruchowej na funkcjonowanie mózgu.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 
Pomysł 2: szukamy inspiracji na innowacje relacyjne - chcemy poprawić atmosferę w naszej szkole i skuteczniej wspierać poszczególnych uczniów podczas osobistych rozmów.

Mediacje są skuteczne! Potwierdzają to badania, prowadzone w placówkach edukacyjnych. Dodatkowo jednak mediacje pomagają rozwijać kompetencje uczniów. Wasza placówka myśli o wykorzystaniu mediacji lub jej elementów? To szkolenie dla Was! Podczas szkolenia zajmiemy się tematyką konfliktów rówieśniczych oraz sposobami reagowania na nie, przedstawimy istotę mediacji, zasady w niej panujące, etapy prowadzenia oraz używane w mediacji narzędzia. Dodatkowo wybrane narzędzia, przydatne w codziennej pracy nauczyciele będą mieli okazję przećwiczyć, tak aby móc zacząć je stosować już następnego dnia. 

Wasza szkoła może również skorzystać z opcji wprowadzenia pełnego programu profilaktycznego z zakresu mediacji – szczegóły znajdziecie tutaj. Nasz Ośrodek może przeprowadzić również szkolenie dla mediatorów szkolnych oraz rówieśniczych.

 • Mediacje – definicja, zasady mediacji, wpływ mediacji na kompetencje uczniów
 • Mediacje a arbitraż
 • Konflikty – typy konfliktów i algorytm reagowania na nie
 • Fazy rozwoju konfliktu i działania nauczyciela
 • Techniki mediacyjne przydatne w codziennej pracy
 • Mediacje szkolne a rówieśnicze
 • Etapy wprowadzania mediacji do szkół
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Czy można kogoś zmusić do zmiany? Zapewne większość nauczycieli już przekonało się, że często ich dobre rady, wskazywanie na negatywne konsekwencje  zachowań i proponowane rozwiązania nic nie dają, co najwyżej wzbudzają u drugiej osoby bunt i opór. Większość uczniów (rodziców) często zdaje sobie sprawę, że robi rzeczy, które ostatecznie nie są zbyt korzystne (np. wagarowanie / wykonywanie zadań za dziecko). Odczuwa przy tym ambiwalencję – z jednej strony wiem, że to szkodliwe, z drugiej…to wygodne czy też znane. Im bardziej nauczyciel argumentuje na rzecz zmiany, tym bardziej jego rozmówca będzie argumentował przeciwko niej. Jeśli chcesz wesprzeć innych w przeprowadzaniu konstruktywnych zmian, naucz się, jak pomóc im znaleźć argumenty ZA zmianą, które wypływają z nich samych. Skorzystaj z dialogu motywującego – metody, której skuteczność jest potwierdzona w badaniach naukowych.

 • Duch dialogu motywującego – czym różni się dialog motywujący od innych schematów rozmów
 • Jak zaangażować ucznia w rozmowę: odzwierciedlenie, pytania, dowartościowanie i podsumowywanie jako bazowe umiejętności osoby prowadzącej dialog
 • Jak wyznaczyć cel i kierunek rozmowy motywującej
 • Po czym rozpoznawać gotowość do zmiany: język zmiany i język podtrzymania
 • Jak odnaleźć w uczniu argumenty za zmianą: etap wywoływania w dialogu motywującym
 • Jak zachęcić do działania: planowanie procesu zmian
 • Jak przekazywać rady i informacje bez wzbudzania oporu: techniki przekazywania autonomii w rozmowie
 • Inna rozmowa z rodzicem: jak wykorzystać dialog motywujący w rozmowach indywidualnych z dorosłymi
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę rady.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie szkolenia nauczycieli.

Sprawdź także szkolenia nauczycieli online na naszej platformie szkoleniowej.

#tagi rady szkoleniowej: budowanie motywacji i zaangażowania uczniów, szkolenie dla nauczycieli, szkolenia dla rad pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli online, sposoby na budowanie motywacji i zaangażowania uczniów

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem