Wykłady dla rodziców

Szkoły współpracują z rodzicami uczniów na wielu polach. Efektywna współpraca opiera się między innymi na sprawnym przekazywaniu rodzicom informacji – nie tylko o działaniach podejmowanych przez placówkę, lecz również: potrzebach rozwojowych dzieci i młodzieży, zagrożeniach, z jakimi spotykają się uczniowie czy też innowacyjnych metodach reagowania na sytuacje trudne w domu i w szkole i sposobach wspierania uczniów. Nasze wykłady ułatwiają tę komunikację. W zależności od potrzeb danej placówki, podczas zajęć podejmujemy tematy zgodne z programem profilaktyczno-wychowawczym lub – dostosowane do specyficznych dla danej grupy uczniów trudności. Zajęcia trwają ok 45-60 minut i są prowadzone w formie wykładu z elementami warsztatu.

thought-2123970_1920

Najchętniej zamawiane wykłady dla rodziców:

Wykład, który staje się bardzo potrzebny w każdej szkole, która chce wprowadzić mediację jako sposób na rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych. Podczas wykładu rodzice dowiedzą się, czym są mediacje, kto w szkole może je prowadzić, jak zostanie do tego przygotowany. Zdobędą też informację na temat bezpieczeństwa ich dzieci podczas mediacji oraz korzyści, związanych z wykorzystywaniem tej metody w placówce. Świadomość rodziców odnośnie znaczenia mediacji jest niezbędnym warunkiem skutecznego wprowadzenia tej metody do szkoły. Wykład ten jest częścią programu profilaktycznego Mediacje sposobem rozwiązywania konfliktów w szkole.

Drugim wariantem tego wykładu są zajęcia dotyczące różnych konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów między dziećmi i nastolatkami. Rodzice dowiedzą się, jak rozmawiać z dziećmi o konflikcie, na które konflikty reagować i jak wspierać dzieci w nauce samodzielnego rozwiązywania konfliktowych sytuacji.

W cyberświecie czeka na uczniów wiele zagrożeń. Zagrażające treści na stronach, możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnie groźnymi osobami, wszechobecny „hejt”, kradzież danych osobowych – to codzienność uczniów, spędzających część swojego czasu w sieci. Jednocześnie jednak cyberświat to niesamowite możliwości: jeszcze nigdy wiedza nie była tak dostępna, jeszcze nigdy utrzymywanie kontaktu z ludźmi z całego świata nie było tak proste. Prawdziwa profilaktyka cyberprzemocy nie polega wyłącznie na ostrzeganiu uczniów przed zagrożeniami i wyposażaniu ich w kompetencje „ochronne”, lecz również – na pokazaniu sposób konstruktywnego korzystania z sieci. Rodzice dowiedzą się podczas wykładu, przed czym w sieci chronić dzieci, a do czego je zachęcać. Wykład prowadzony jest w grupach: dla rodziców uczniów klas 1-3(4) SP, dla rodziców uczniów klas (4)5-8 SP i dla rodziców młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Chęć eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi jest dość typowa dla wieku dojrzewania. Wokół niektórych substancji psychoaktywnych narosło wiele mitów, o innych zagrożeniach – rodzice często niewiele wiedzą. Wykład pozwala rodzicom zapoznać się z rzeczywistymi statystykami dotyczącymi eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi w różnym wieku, przekazać wiedzę o popularnych środkach i ich wpływie. Rodzice nie tylko dowiedzą się, po czym rozpoznać, że ich dziecko eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi, lecz również – jak z nim o tym rozmawiać. Wykład prowadzony jest w grupach – dla rodziców uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz dla rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wykład adresowany jest dla rodziców dzieci ze wszystkich grup wiekowych – od najmłodszych do młodzieży starszej. Podczas spotkania przedstawiamy sposoby zapobiegania oraz reagowania na agresję typową dla dzieci młodszych, jak i na zachowania diagnozowane jako przemoc rówieśnicza. Na spotkaniu poruszamy również kwestie przydatne rodzicom, którzy obawiają się, że ich dzieci mogą być ofiarą przemocy. Jest też miejsce dla rodziców grupy najbardziej licznej – świadków przemocy. Wykład prowadzony jest w oparciu o konkretne przypadki, a środek ciężkości kładziemy na zaprezentowanie konkretnych wskazówek i narzędzi do pracy z dzieckiem.

Rodzice chcą dla swoich dzieci jak najlepiej – i najczęściej dobrze wiedzą, co będzie dla nich dobre. Z drugiej strony – pozwalając dziecku na bycie samodzielnym, dajemy mu przekonanie, że posiada możliwości potrzebne do wykonania działania, dzięki czemu będzie odważnie wybierać zadania i wkładać wysiłek w ich realizację, a także konsekwentnie dążyć do postawionego celu. Podcas wykładu rodzice dowiedzą się, jak mądrze zachęcać dzieci do samodzielności i przejmowania odpowiedzialności, jak być dla nich wsparciem i mentorem przy budowaniu pewności siebie.

Myślicie Państwo o zorganizowaniu wykładu dla rodziców? Macie dodatkowe pytania, chcecie poznać szczegóły? - chętnie udzielimy odpowiedzi.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy.