Polityka przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych będzie NODN Progresfera przy AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. (dalej: „My”). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul.  Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań
  • za pośrednictwem e-mail: odn@progresfera.edu.pl
  • telefonicznie: 662 212 054, 602 796 009

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

  • wzięcia przez Państwa udziału w szkoleniu, a także wysłania materiałów szkoleniowych oraz wystawienia zaświadczenia udziału – w tym zakresie podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług szkoleniowych,
  • informowania o kolejnych organizowanych przez nas szkoleniach, seminariach, konferencjach w tym w szkoleniach bezpłatnych organizowanych z projektów, granów i konkursów, w których pozyskaliśmy dofinansowanie oraz płatnych szkoleniach otwartych (cele marketingowe)– w tym zakresie podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda,
  • obsługi zapytań jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, a także marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas usług – w tym zakresie podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom udostępniającym nam narzędzie teleinformatyczne (IT), trenerom współpracującym z nami w zakresie prowadzenia szkoleń, wyłącznie na czas ich trwania, a także Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty – dane będą udostępniane wraz z ewidencją wystawionych zaświadczeń udziału w szkoleniu.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:

  • do czasu wygaśnięcie roszczeń związanych z wykonywaniem umowy,
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym marketingu bezpośredniego naszych usług, do czasu wniesienia sprzeciwu.
  • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

Jakie mają Państwa prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku danych, które udostępnili nam Państwo na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, mają Państwo prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.

W przypadku, gdy Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kiedy możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz przetwarzania danych osobowych w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim

Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu oraz otrzymania zaświadczenia oraz materiałów szkoleniowych.

Czy decyzje dotyczące Państwa są podejmowane w sposób zautomatyzowany?

Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na podstawie Państwa danych nie dokonujemy również profilowania.

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem