Szkolenia rad pedagogicznych – wszystkie tematy

UCZNIOWIE Z SPE,
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Wchodzimy na lekcję i już w pierwszych minutach zwraca naszą uwagę zachowanie Jasia oraz bałagan wokół niego. Ciągle coś manipuluje w piórniku, wszystkie książki i zeszyty wyciągnięte (a jaka teraz lekcja?), kręci się na krześle, odwraca, ma coś do powiedzenia nie pytany, wyrywa się do odpowiedzi, ma dużą trudność z utrzymaniem uwagi, w zeszycie chaos, brak notatki, o zadaniach domowych nie wspomnę. A na przerwie wszędzie go pełno, i jak coś się dzieje, to Jasiu na pewno tam jest! Dlaczego on się tak zachowuje? Jakie są mity, a jaka prawda o nadpobudliwości psychoruchowej?  Gdzie się kończy „złe wychowanie”, a gdzie zaczyna zaburzone (ADHD)?  Zapraszamy na szkolenie, na którym poznacie odpowiedzi na te i inne pytania. UWAGA – z ADHD i nadpobudliwości się “nie wyrasta”! Zapraszamy więc również nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych!

 • Z czym konkretnie mamy do czynienia? – definicja ADHD, podobieństwa i różnice między ADHD a nadpobudliwością psychoruchową
 • Co to znaczy dla ucznia – obszary zaburzeń i ich skutki, przejawiające się w codziennym funkcjonowaniu ucznia z nadpobudliwością psychoruchową w szkole
 • Jak rozpoznać trudności? – proces diagnostyczny
 • Jak współpracować z rodziną dziecka? – rozmowa z rodzicami, wprowadzania zmian, czyli współpracy z nimi
 • Jak pracować na lekcji? – konkretne wskazówki, jak skutecznie ustalać zasady i granice oraz wydawać polecenia dziecku z nadruchliwością psychoruchową
 • Skąd czerpać inspiracje? – różne metody pracy z dzieckiem z ADHD/ nadpobudliwością psychoruchową
Agnieszka Gierłowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako wycedyrektor, pedagog i specjalista. Prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunkach pedagogicznych , w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Krotoszyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Czytamy opinie, orzeczenia, diagnozy psychologiczne i pedagogiczne, wskazówki dla nauczycieli i dla rodziców i wszystko wydaje się jasne. Tymczasem niejednokrotnie nie do końca wiadomo, jak się odnieść do zaleceń oraz jak wprowadzić je w praktykę szkolną. Na szkoleniu wyjaśnimy, dlaczego u dzieci mogą wystąpić trudności szkolne oraz pokażemy, w jaki sposób praktycznie realizować zalecenia i wskazówki zawarte w opiniach i orzeczeniach na lekcjach z danego przedmiotu.

Na Państwa życzenie praca podczas szkolenia może być oparta o opinie i orzeczenia dostarczone przez szkołę

 • Osadzenie teoretyczne: przyczyny trudności szkolnych i ich typologia
 • Nasze zmysły: jak zaburzenia poszczególnych zmysłów mogą wpłynąć na przyswajanie wiedzy i umiejętności.
 • Różnica między zaburzeniami, dysfunkcją czy  dysharmonijnym rozwojem
 • Przejawy zaburzeń na przedmiotach szkolnych – charakterystyczne wskaźniki 
 • Instrukcja obsługi opinii/orzeczenia:  konstrukcja opinii i orzeczeń – typowe punkty i używane sformułowania 
 • Jak przełożyć orzeczenie na praktyczne działania: formy pomocy, dostosowania, zindywidualizowanie pracy z uczniem na lekcjach przedmiotowych

Zachęcamy, aby przed szkoleniem dostarczyć trenerce zanonimizowane opinie i orzeczenia z Waszej placówki. Wtedy w czasie szkolenia skoncentrujecie się na własnych przypadkach

Agnieszka Gierłowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako wycedyrektor, pedagog i specjalista. Prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunkach pedagogicznych , w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Krotoszyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Nieadekwatne zachowanie, brak poczucia humoru i zrozumienia ironii, nadwrażliwość na hałas, trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego – oto opis ucznia z Aspergerem? Niepełny! To uczniowie ciekawi świata, wykorzystujący myślenie, o dobrej pamięci i często – niebywałych pasjach.  W jaki sposób prowadzić edukację ucznia z ZA? Jak ułatwić mu funkcjonowanie w klasie i nawiązywanie relacji? I w końcu – jak współpracować z jego rodzicem i jakie wprowadzać zmiany?  Zapraszamy na szkolenie, na którym poznacie konkretne wskazówki do pracy z uczniem z ZA: od organizacji sali, przez techniki komunikacyjne, aż po systemy motywacji do nauki!

 • Zespół Aspergera czy ADHD , podobieństwa i różnice. Przedstawienie obszarów zaburzeń i ich skutków w funkcjonowaniu codziennym ucznia z ZA
 • Jak wprowadzić zmiany we współpacy z rodzicami  i uczniem? Rozmowa z rodzicami nt. zachowania dziecka
 • Zespół klasowy jako środowisko wspierające ucznia z ZA, czyli jak rozmawiać z zespołem klasowym o zachowaniach Asa?
 • Konkretne wskazówki , jak pracować z dzieckiem z ZA (Ustalanie zasad i skuteczne wydawanie poleceń-ustalanie granic i ich przestrzeganie), TUS
 • Jak wprowadzić skuteczny system motywacyjny dla ucznia z Zespołem Aspergera?
Agnieszka Gierłowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako wycedyrektor, pedagog i specjalista. Prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunkach pedagogicznych , w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Krotoszyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Coraz więcej dzieci i młodzieży choruje na depresję i zaburzenia nastroju. Jednocześnie w Polsce kultura dbania o zdrowie psychiczne dopiero się rozwija i często brakuje rodzicom, nauczycielom, młodym ludziom wiedzy z tego zakresu, co powoduje bagatelizowanie problemu lub udzielanie nieskutecznego wsparcia. Przed nauczycielami pojawiają się trzy podstawowe zadania. Po pierwsze umiejętności diagnostyczne: jak odróżnić zwykłe lenistwo, zły nastrój od zaburzeń depresyjnych, po drugie: rozpoczęcie współpracy z rodziną, w celu uzyskania pomocy medycznej (farmakologicznej, psychiatrycznej, terapeutycznej) i po trzecie: własny rozwój – jak samemu rozmawiać, wspierać i zindywidualizować pracę z takim uczniem. Poznaj konkretne narzędzia i wskazówki, które pozwolą Ci efektywnie reagować na te wyzwania.

 • jak rozpoznać depresję w warunkach szkolnych i odróżnić ją od innych symptomów zaburzeń nastroju
 • jak przeprowadzić wywiad diagnostyczny z rodzicem
 • jak rozpocząć współpracę z rodzicem w celu udzielenia efektywnego wsparcia dziecku
 • jak rozmawiać z uczniem cierpiącym na depresję
 • jak indywidualizować pracę z takim uczniem, w celu wsparcia procesu leczenia
Małgorzata Trybuś

Pedagog, trener rad pedagogicznych od 25 lat związana z edukacją. Uzyskała uprawnienia trenerskie z zakresu treningu asertywności, terapii systemowej, coachingu, doradztwa zawodowego. Specjalizuje się w pracy z młodymi ludźmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na co dzień pracuje z młodzieżą w szkole średniej, łączy wiedzę teoretyczną z praktyką szkolną. Jest współautorem programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów SPE, programu profilaktycznego, opartego na rozwoju czynników chroniących.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Agresywne zachowania dziecka, wycofanie, spóźnienia, przesiadywanie w szkole bardzo długo, kiepskie oceny pomomo potencjału. To tylko niektóre sypmtomy, które mogą świadczyć, że dziecko może być ofiarą przemocy domowej. Jak je poprawnie rozpoznać? Jakie są rodzaje przemocy domowej  i co się wtedy dzieje z naszymi uczniami?  Jak sobie radzić w tak trudnych dla nas sytuacjach? Jakie są obowiązki szkoły w takiej sytuacji?  Na te pytania odpowiemy podczas szkolenia.

 • Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej
 • Wpływ dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego na funkcjonowanie dziecka w obrębie tejże rodziny i poza nią (m.in. w szkole, w środowisku rówieśniczym)
 • Podstawowe informacje na temat przemocy domowej (formy przemocy, oznaki zaniedbań, oznaki stosowania przemocy wobec dziecka, oznaki wykorzystywania seksualnego)
 • Dziecko jako świadek i/lub ofiara przemocy
 • Formy pomocy i zapobiegania zjawisku przemocy
 • Obowiązki prawne szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów z rodzin dysfunkcyjnych
 • Sposób komunikacji nauczyciela z uczniem doświadczającym przemocy oraz jego rodziną
Agnieszka Gierłowska

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligo- i surdopedagog, na co dzień pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej jako wycedyrektor, pedagog i specjalista. Prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunkach pedagogicznych , w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych oraz rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW,
PROFILAKTYKA PRZEMOCY W SZKOLE

Współczesny świat niesie za sobą coraz więcej zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Choć również w przeszłości pojawiały się problemy takie jak wybuchy agresji czy przemoc w szkole, to nauczyciele alarmują – trudności wychowawczych napotyka się coraz więcej, a zjawiska wyraźnie eskalują. Epidemiologia przemocy w szkołach jest alarmująca – doświadczyła jej ponad połowa (!) uczniów a jedna piąta stała się obiektem ataku cyberprzemocy. Skala problemów w szkole wymaga zdecydowanego działania – tak, aby uczniowie mogli czuć i rozwijać się bezpiecznie w miejscu, w którym spędzają niemal połowę swojego dnia.

 • Przemoc i agresja w szkole – opis, przejawy, formy
 • Dlaczego dzieci tak się zachowują? Czynniki sprzyjające pojawianiu się przemocy 
 • Co zrobić, żeby kontrakt w klasie nie był martwy? Wprowadzanie i nauka przestrzegania kontraktu
 • Nie tylko kijem, lecz też marchewką. Nagradzanie zachowań konstruktywnych – wzmocnienia pozytywne
 • Bezczelny buntownik na lekcji. Nowa perspektywa patrzenia nałamanie dyscypliny – gry władzy w ujęciu Analizy Transakcyjnej
 • Kiedy uwagi i punkty ujemne są nieskuteczne: konsekwencje stosowane w przypadku przewinień – baza gotowych konsekwencji
 • Interwencja w przypadku bullyingu – silnej przemocy
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2-3 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (3-4 godziny zegarowe)
 • Opcja dodatkowej godziny na omówienie przypadków wniesionych przez uczestników
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Trudnością, z jaką spotykają się często w swojej pracy nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej jest przejawiana przez dzieci agresja w stosunku do nauczyciela, innych dzieci czy nawet przedmiotów. Trudno mieć do dziecka pretensje – rozwija ono przecież dopiero swoje umiejętności w zakresie kontrolowania emocji. Ponadto małe dzieci dopiero uczą się norm i zasad społecznych, nie rozumieją pojęcia dobra i zła, nie mają w pełni rozwiniętej empatii. Często powtarzają zachowania, które obserwują u ważnych dla nich osób czy postaci z bajek. Dzięki szkoleniu dowiecie się, jak efektywnie wypełnić 2 zadania: po pierwsze zapewnić bezpieczeństwo dziecku i jego otoczeniu, po drugie wspierać je w rozwoju umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób.

 • Dlaczego niektóre dzieci tak się zachowują? Typowe mechanizmy agresji u młodszych dzieci 
 • Czy młodsze dzieci rozumieją dobro i zło? Rozwój moralny
 • Zupełnie niewrażliwe na innych? Rozwój empatii – perspektywa dzieci
 • Bije, rzuca, przeklina? Drabina gniewu
 • Zabawy rozwijające empatię i inteligencję emocjonalną, na rozładowanie złości i napięcia, bajki terapeutyczne – propozycje sprawdzonych zajęć
 • Jak unikać wybuchów? Praktyczne techniki dla różnych dzieci
 • Ukierunkowanie zachowań dziecka poprzez nagrody i kary. Sposoby udzielania wzmocnień
 • Co robić, kiedy standardowe działania zawodzą. Stosowanie paradoksu
 • Kiedy reprymenda jest nieskuteczna. Dobór konsekwencji do wieku dziecka – konkretne propozycje
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Uczniowie, wchodząc w nową grupę rówieśniczą, mają różne oczekiwania i obawy. Boją się, nie wiedzą, czy uda im się nawiązać dobre relacje. Część uczniów narażona będzie na wykluczenie z grupy rówieśniczej, które prowadzi w pierwszym rzędzie do silnych negatywnych emocji (np.  smutku, samotności, poczucia krzywdy), a następnie – do obniżenia samooceny i wycofania społecznego. Rolą nauczyciela jest zadbanie o prawidłową integrację klasy oraz brak wykluczenia – bo tylko wtedy stworzy każdemu uczniowi warunki, które wspierają rozwój.

W zależności od potrzeby placówki – możemy skupić się na obu tematach – integracji klasy i reagowaniu na wykluczenie, jak i przeprowadzić pogłębione szkolenie, obejmujące wyłącznie 1 z tych tematów.

 • Znany nie jest wykluczany – przykłady ćwiczeń i zabaw na zapoznawcze zajęcia integracyjne
 • Tworzenie grupy – wprowadzenie kontraktu klasowego
 • Wspólny cel łączy – pogłębianie relacji między uczniami przy okazji realizacji celów edukacyjnych
 • Wspólna historia – budowanie tożsamości grupowej na bazie zaplanowanych wspólnych działań
 • Zjawisko wykluczenia rówieśniczego – przyczyny, formy i mechanizmy
 • Profilaktyka wykluczenia – zajęcia reinterpretujące pojęcia dziwności i inności
 • Reagowanie na wykluczenie – układanie systemowego planu działania, działania na poziomie klasy i szkoły
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Mediacje są skuteczne! Potwierdzają to badania, prowadzone w placówkach edukacyjnych. Dodatkowo jednak mediacje pomagają rozwijać kompetencje uczniów. Wasza placówka myśli o wykorzystaniu mediacji lub jej elementów? To szkolenie dla Was! Podczas szkolenia zajmiemy się tematyką konfliktów rówieśniczych oraz sposobami reagowania na nie, przedstawimy istotę mediacji, zasady w niej panujące, etapy prowadzenia oraz używane w mediacji narzędzia. Dodatkowo wybrane narzędzia, przydatne w codziennej pracy nauczyciele będą mieli okazję przećwiczyć, tak aby móc zacząć je stosować już następnego dnia. 

Wasza szkoła może również skorzystać z opcji wprowadzenia pełnego programu profilaktycznego z zakresu mediacji – szczegóły znajdziecie tutaj. Nasz Ośrodek może przeprowadzić również szkolenie dla mediatorów szkolnych oraz rówieśniczych.

 • Mediacje – definicja, zasady mediacji, wpływ mediacji na kompetencje uczniów
 • Mediacje a arbitraż
 • Konflikty – typy konfliktów i algorytm reagowania na nie
 • Fazy rozwoju konfliktu i działania nauczyciela
 • Techniki mediacyjne przydatne w codziennej pracy
 • Mediacje szkolne a rówieśnicze
 • Etapy wprowadzania mediacji do szkół
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

KOMPETENCJE
WYCHOWAWCÓW JUTRA

Rodzice i nauczyciele są sprzymierzeńcami, dążącymi do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla dzieci. Przeważnie jednak to nauczyciel przejmuje na siebie większą odpowiedzialność za stworzenie dobrych relacji z rodzicami. Istnieje jednak wiedza oraz zbiór umiejętności, które mogą mu to, czasami dość skomplikowane zadanie – znacznie ułatwić. Warsztat skupiony jest wyłącznie na temacie rodzica roszczeniowego. Zastanowimy się na nim, dlaczego rodzice zachowują się w roszczeniowy sposób i pokażemy typowe metody wywierania nacisku. Następnie przejdziemy do przedstawienia i przećwiczenia technik reagowania na te sposoby. Główny nacisk położymy na przećwiczenie nowych narzędzi.

 • Jak przekazać złe wieści, żeby minimalizować opór? Prowadzenie spotkań indywidualnych. Algorytm prowadzenia rozmów
 • Nacisk wywierany „wprost” Jak nie ulegać presji? Jednoznaczne roszczenia rodziców – jak odmawiać?
 • Jak obronić swoje granice? Reagowanie na krytykę i atak, powrót do racjonalnego poziomu rozmowy
 • Co robić, kiedy rodzic chce zdominować? Gry władzy – próba uzyskania przewagi przez rodzica
 • Nacisk wywierany „nie wprost”. Techniki manipulacyjne
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Cyfrowe pokolenia, urodzone w świecie pełnym technologii. Wszystko mają pod ręką… I co może zaproponować im szkoła? Chcecie zadbać o swoją efektywność w roli nauczyciela, pracującego z “nowymi pokoleniami” – Z i Alfa? Na szkoleniu powiemy Wam jakie różnice pokoleniowe są faktem, a jakie mitem i jakie potrzeby mają współcześnie uczniowie.  Skoncentrujemy się na przedstawieniu konkretnych wskazówek: jak dobierać metody nauczania i pomoce dydaktyczne oraz myśleć o roli nauczyciela. Wskażemy również na to, jak rozwijać u nowych pokoleń kompetencje przyszłości, które obecnie trudniej zdobyć im poza murami szkoły.

 • Charakterystyka pokoleń Z i Alfa w szkole
 • Metody nauczania dla Generacji Alfa i pokolenia Z – pomysły i przykłady 
 • Skutki urodzenia się ze smartfonem w ręce – co możemy z tym zrobić? 
 • Grywalizacja i GBL jako innowacyjne podejście w pracy z uczniami
 • Rozwój kompetencji społecznych pokoleń Z i Alfa
 • Jaką rolę może odegrać nauczyciel w w świecie powszechnego dostępu do informacji?
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Hejt i mowa nienawiści stały się stałym składnikiem cyfrowej rzeczywistości. Badania EU Kids online (2018) pokazały, że w ciągu roku ponad 30% uczniów i uczennic doświadczyło agresji w sieci, a prawie 9% stało się ofiarą mowy nienawiści. Młodzi czasem nie odróżniają od siebie hejtu, trollingu i mowy nienawiści. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji tych zjawisk. Co najtrudniejsze – nie wiedzą też, jak na nie reagować. Hejt i mowa nienawiści nie znikną w magiczny sposób, przenoszą się do świata realnego. Możemy jednak pomóc naszym uczniom radzić sobie z nimi – i budować bardziej empatyczne społeczeństwo przyszłości.

Podczas szkolenia otrzymacie gotowy scenariusz ze wszystkimi potrzebnymi ćwiczeniami dla uczniów!

 • Granice wolności słowa
 • Hejt, trolling a mowa nienawiści
 • Dobra zabawa, żart czy agresja – wpływ hejtu i mowy nienawiści na innych
 • Od słowa do czynów – konsekwencje mowy nienawiści
 • Ja w roli świadka, Ja w roli celu ataku – jak reagować na hejt i mowę nienawiści w sieci
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Cóż za cudowna sprawa – w końcu żyjemy w czasach, w których każdy ma dostęp do nielimitowanej ilości informacji, niezależnie od tego, gdzie mieszka i z jakiego domu pochodzi. Jednak… czy to naprawdę powód do radości? Internet zalany jest spiskowymi narracjami, sensacyjnymi pseudo-faktami czy fałszywymi wiadomościami i poradami. Zarówno uczniom, jak i nam bardzo łatwo dać się zmanipulować wiadomościom z sieci. Co więc robić? Zamiast odcinać się od zasobów Internetu, lepiej po prostu zdobyć niezbędną w dzisiejszym świecie kompetencję – czyli umiejętność weryfikowania informacji i reagowania na nie. Dopiero, gdy sami opanujemy umiejętność krytycznego myślenia, będziemy mogli być przewodnikami dla uczniów po współczesnym świecie dezinformacji.

 • Fake newsy, postprawda i clickbajty – czyli o co to całe zamieszanie
 • Sygnały ostrzegawcze – które informacje powinny wzbudzać naszą czujność
 • Jak weryfikować wiadomości: narzędzia i procedury, ułatwiające krytyczną ocenę informacji
 • Walka z fake newsami w sieci – czyli aktywiści i eksperci w akcji
 • Narzędzia online, gry i ćwiczenia – inspiracje na warsztaty dla uczniów i uczennic z różnych grup wiekowych
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Dorastanie to czas budowania poczucia własnej wartości i stabilnej samooceny. Młodzież nie ma we współczesnym świecie łatwo. Mierzy się z dostępnymi w sieci niedoścignionymi wzorami – wszyscy są zdolni, odważni, piękni, a ich życie jest pełne niesamowitych wydarzeń. Jak się wśród nich wyróżnić? Jak zdobyć popularność i sympatię innych? Nauczyciele zdają sobie sprawę, że pomysły ich uczniów na budowanie wizerunku w sieci nie są zbyt konstruktywne. Świadome kreowanie wizerunku (i w świecie rzeczywistym i online) zaczyna się od świadomego poczucia wartości, a kończy – na rozumieniu konsekwencji przedstawiania siebie z takiej, a nie innej strony. Szkolenie pokaże Wam, jak przygotować do tego uczniów – otrzymacie gotowy scenariusz wraz ze wszystkimi ćwiczeniami!

 • Co mnie wyróżnia, co mnie buduje – baza poczucia wartości
 • Akceptacja – czym jest potrzeba przynależności
 • Mnoga tożsamość – spójność wizerunku w różnych środowiskach i mediach
 • W głowie odbiorcy – wpływ udostępnianych o sobie informacji na to, jak jesteśmy oceniani
 • Cyberbezpieczeństwo – wizerunek w sieci, jak dbać o bezpieczeństwo swoich danych w mediach społecznościowych?
 • Mistrz kreacji – świadome budowanie wizerunku w świecie online i offline
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Czasami nauczyciele nie wiedzą, jak zorganizować pracę na lekcji wychowawczej lub nie mają pomysły, co na niej robić, aby uczniowie byli zaangażowani i zainteresowani. Przydadzą im się gotowe scenariusze zajęć, które pokażą nowe możliwości pracy z dziećmi i pozwolą poczuć satysfakcje oraz zobaczyć korzyści z nowych zajęć! Na szkoleniu przedstawione zostaną sprawdzone pomysły na zajęcia wychowawcze oraz pakiet scenariuszy, które nauczyciele wykorzystają w codziennej pracy! Dzięki nim wyjdą naprzeciw potrzebom dzieci i zapewnią im lepsze warunki do rozwoju.

 • Sposoby zaangażowania młodych ludzi w zajęcia z wykorzystaniem rutyn myślenia krytycznego oraz cooperative learning
 • Narzędzia online i offline do wspólnego podejmowania decyzji klasowych
 • Gotowy plan zajęć wychowawczych na I semestr wraz z celami i metodami planowania pracy
 • Pakiet scenariuszy z wykorzystaniem filmów, gier i zabaw
 • Gotowe karty do dyskusji klasowych
 • Rekomendacje literatury, która pomoże zrozumieć istotę wychowawstwa nie tylko w szkole
Monika Szulkowska

Dyplomowana nauczycielka języka angielskiego i języka polskiego w Szkole Podstawowej, ambasadorka Wikiszkoły oraz Wiosny Edukacji, entuzjastka wykorzystania technologii ICT oraz technik cooperative learning i CLIL na zajęciach języka angielskiego, trenerka MIE, certyfikowany trener umiejętności społecznych, ciągle doskonaląca swoje umiejętności, współorganizatorka i prelegentka wielu ogólnopolskich wydarzeń edukacyjnych, liderka ogólnopolskiej akcji „Zaproś mnie na swoją lekcję”.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Czy można kogoś zmusić do zmiany? Zapewne większość nauczycieli już przekonało się, że często ich dobre rady, wskazywanie na negatywne konsekwencje  zachowań i proponowane rozwiązania nic nie dają, co najwyżej wzbudzają u drugiej osoby bunt i opór. Większość uczniów (rodziców) często zdaje sobie sprawę, że robi rzeczy, które ostatecznie nie są zbyt korzystne (np. wagarowanie / wykonywanie zadań za dziecko). Odczuwa przy tym ambiwalencję – z jednej strony wiem, że to szkodliwe, z drugiej…to wygodne czy też znane. Im bardziej nauczyciel argumentuje na rzecz zmiany, tym bardziej jego rozmówca będzie argumentował przeciwko niej. Jeśli chcesz wesprzeć innych w przeprowadzaniu konstruktywnych zmian, naucz się, jak pomóc im znaleźć argumenty ZA zmianą, które wypływają z nich samych. Skorzystaj z dialogu motywującego – metody, której skuteczność jest potwierdzona w badaniach naukowych.

 • Duch dialogu motywującego – czym różni się dialog motywujący od innych schematów rozmów
 • Jak zaangażować ucznia w rozmowę: odzwierciedlenie, pytania, dowartościowanie i podsumowywanie jako bazowe umiejętności osoby prowadzącej dialog
 • Jak wyznaczyć cel i kierunek rozmowy motywującej
 • Po czym rozpoznawać gotowość do zmiany: język zmiany i język podtrzymania
 • Jak odnaleźć w uczniu argumenty za zmianą: etap wywoływania w dialogu motywującym
 • Jak zachęcić do działania: planowanie procesu zmian
 • Jak przekazywać rady i informacje bez wzbudzania oporu: techniki przekazywania autonomii w rozmowie
 • Inna rozmowa z rodzicem: jak wykorzystać dialog motywujący w rozmowach indywidualnych z dorosłymi
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

MOTYWUJĄCA DYDAKTYKA
ROZWIĄZANIA NA LEKCJE

Motywowanie uczniów wymaga od nauczyciela starania i pracy, jednak kluczem nie jest wkładanie cały czas wysiłku, czy robienie z lekcji parku rozrywki. Jest to bardziej kwestia dostarczania uczniom takich metod i form pracy, aby stawali się coraz bardziej samodzielni i budowania w nich decyzyjności i odpowiedzialności. Innymi słowy to szukanie środka ciężkości w połowie drogi, gdzie odpowiedzialność za sukcesy jest i po stronie nauczyciela i po stronie ucznia. Na szkoleniu przedstawimy drogę dojścia do motywacji autonomicznej (wewnętrznej) uczniów.

 • Motywacja, czyli w sumie co? Spojrzenie na punkty wspólne różnych podejść do motywacji
 • Teoria, która sprawdza się w praktyce szkolnej – SDT
 • Systemowa demotywacja – jak podejść do zagrożeń wynikających z systemu
 • Jak motywować zdemotywowanych: dwie drogi budowania motywacji i zaangażowania u uczniów
 • Budowanie poczucia własnej skuteczności: informacje zwrotne, filtry znaków rozpoznania, budowanie poczucia autonomii, wsparcie kompetencji w zakresie uczenia się
 • Flow przy nauce: wzbudzanie ciekawości, motywujące formy pracy, wpływ relacji, znaczenie przydatności
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży a działania motywacyjne nauczyciela
 • System naczyń połączonych: jak motywować w klasie wybranych uczniów tak, aby nie zdemotywować innych?
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Jednym z wyzwań przed jakimi stoi nauczyciel jest zapewnienie uczniom dobrych warunków do uczenia się. Podstawą jest tutaj dostarczanie dzieciom i młodzieży ciekawych dla nich treści, towarzyszenie im w rozwoju, bycie z nimi w relacji, w której zarówno nas i lubią i szanują – jesteśmy dla nich mądrym dorosłym i przewodnikiem świecie naszego przedmiotu. Oczywiście, niezależnie od tego, jak bardzo dobrym pedagogiem jesteśmy, będą zdarzali się uczniowie, którzy mają trochę inny „pomysł” na przebywanie w szkole niż spokojne nabywanie nowej wiedzy i umiejętności. Co z tym zrobić? Podczas szkolenia przedstawiamy zarówno techniki i sposoby takiej pracy z klasą, aby uczniowie nie mieli pomysłów na przeszkadzanie, jak i strategie reagowania, kiedy jednak to będą robić.

Klasa, w której temat dyscypliny nikomu nie zaprząta głowy:

 • Uczeń zaangażowany to uczeń „grzeczny” – czyli kilka patentów na ciekawe lekcje
 • Wprowadzanie kontraktów klasowych, nauka przestrzegania zasad
 • Wydawanie poleceń, zachęcanie do utrzymywania zasad
 • Wzmacnianie zachowań konstruktywnych – sposoby na szybkie i proste wzmocnienia

Kiedy już trzeba zareagować, czyli jak leczyć:

 • Diagnozowanie motywacji do zachowań niepożądanych
 • Gry władzy i stosowanie paradoksu– nowa perspektywa patrzenia na łamanie dyscypliny
 • Reagowanie na nieprzestrzeganie zasad: stopnie reakcji nauczyciela
 • Przykłady konsekwencji
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Czy uczeń potrzebuje cyfrowej oceny, by się rozwijać? Czy oceny, średnie arytmetyczne, średnie ważone są naprawdę narzędziem motywującym? I czy to one przyczynią się do podniesienia wyników nauczania i do wyższych wyników na testach ósmoklasisty czy podczas matur? Czy słoneczka, uśmiechnięte buźki, naklejki etc w edukacji wczesnoszkolnej są dobrym pomysłem na odejście od oceniania? To zestaw pytań z oczywistą odpowiedzią. Jeśli więc szukacie innego sposobu, by skutecznie motywować, dawać uczniom informacje o ich postępach i ich doceniać oraz czynić to wszystko w zgodzie z prawem oświatowym to jest to szkolenie dla Was. 

 • Ocenianie w świetle prawa oświatowego:
  • analiza zapisów Ustawy o Systemie Oświaty
  • analiza zapisów rozporządzenia w sprawie oceniania
 • Mity i fakty o ocenianiu- nasze wewnętrzne przekonania
 • Cele i funkcje oceniania
 • Błędy w szkolnych statutach
 • Co jest najważniejsze w szkole?
 • Czy sprawdzian i kartkówka jest podstawowym narzędziem oceniania?
 • Sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach ucznia, bez odsyłania do cyfrowych ocen w dzienniku elektronicznym
 • Baza gotowych narzędzi– podpowiedzi jak oceniać bez oceny
Agnieszka Jelińska- Hok

Pedagożka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka pedagogiczna, trenerka edukreatywności, umiejętności społecznych i oświaty, mediatorka, wicedyrektorka szkoły. Edukatorka rodziców i nauczycieli. Orędowniczka pedagogiki korczakowskiej, doceniania, a nie oceniania, dmuchania w skrzydła uczniów, stawiająca na rozwój odpowiedzialności, samodzielności, współpracy i refleksji.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 80 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Kompetencje dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego powinny być bardzo rozbudowane. Oceny to nie cyfry, to składowa wielu czynników, o których często zapominamy, szczególnie w czasie nawału pracy na koniec roku szkolnego. Podczas rady szkoleniowej pokażemy, że wyniki uczniów, to nasz sukces, albo nasza porażka. Zastanowimy się wspólnie, co wniesie ocena niedostateczna w życiu ucznia. Czy w ogóle zagrożenia są nam potrzebne? W czasie szkolenia przedstawione zostaną sposoby rozmowy o uzyskanych ocenach z przedmiotów i z zachowania. Wskażemy również, o czym należy pamiętać pod względem prawnym, wstawiając oceny. Szkolenie oparte na przykładach z życia wziętych.

 • Ocena jest jak zupa, czyli co się na nią składa?
 • Zagrożenie, co wnosi w życiu ucznia?
 • Jak uzasadnić ocenę z zachowania, czyli rozmowa z uczniem i rodzicami.
 • Dlaczego warto, aby uczniowie mogli poprawiać swoje oceny?
 • Błędy popełniane przez nauczycieli w czasie oceniania uczniów.
 • Zasady rozmowy z uczniami i rodzicami o wynikach.
Aleksandra Nowak

Polonistka, oligo-, tyflo- i surdopedagog, na co dzień pełni funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowuje dzieci i młodzież do egzaminów z języka polskiego. Kładzie szczególny nacisk na holistyczne podejście w zarządzaniu i przekazywaniu wiedzy.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 100 km od Wolsztyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Już w 2006 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej wydali Zalecenie, w którym wyszczególnionych zostało 8 kompetencji kluczowych. Kluczowych, ponieważ są one potrzebne na każdym polu życia – od zawodowego, poprzez prywatne, aż do bycia aktywnym i świadomym obywatelem. Kompetencje te pojawiały się również z naszych Podstawach Programowych, niezależnie od etapu uczenia. Obecnie, analizując nowe Podstawy można zauważyć, że na ich kształcenie położony jest wyraźny nacisk. Tym samym jednym z zadań szkoły jest wspieranie uczniów w rozwijaniu się w omawianych 8 obszarach. Można to robić zarówno podczas lekcji przedmiotowych, zajęć z wychowawcą czy też innych okazji szkolnych. Na szkoleniu pokazujemy nauczycielom te właśnie sposoby. Szkolenie oparte jest o najnowszy wykaz kompetencji kluczowych, a więc nauczyciele zdobędą najbardziej aktualną wiedzę.

 • Kompetencje kluczowe – definicja i prawo oświatowe, analiza podstaw programowych
 • Kształcenie kompetencji kluczowych
 • Baza gotowych ćwiczeń i narzędzi
 • Kompetencje cyfrowe – używanie e-narzędzi w pracy z uczniami
 • Skuteczne techniki uczenia się – rozwinięcie kompetencji piątej
 • Kilka słów o dokumentacji, czyli jak się rozliczyć z realizacji wymagań
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Jak zmienić lekcje tak, by nie były powtarzalne? Jeżeli brakuje w nich tej „iskry”, która zapali uczniów do działania – można coś zmienić! Zapraszamy do poznania technik cooperative learning i rutyn krytycznego myślenia. Sprawią one, że to uczniowie będą grali pierwsze skrzypce na lekcjach, a nauczyciel jako –  mentor i przewodnik – będzie im towarzyszył w drodze do samodzielności i wzięcia odpowiedzialności za swoją pracę. Znajomość tych technik i rutyn pozwoli zaplanować nowoczesne lekcje w Twojej placówce i naprawdę angażujące uczniów i sprawiające, że nauka stanie się zabawą i treningiem współpracy w grupie.

 • 5 technik cooperative learning
 • 5 rutyn krytycznego myślenia
 • Wzbudzanie chęci zdobywania wiedzy i umiejętności i pobudzanie uczniów do działania
 • Poznanie aplikacji, która pozwoli wykorzystać rutyny i techniki przy użyciu filmu
 • Poznanie sposobów grupowania uczniów, aby sprawić, że każdy uczeń będzie miał możliwość współpracy ze wszystkimi osobami w klasie
 • 2 uniwersalne scenariusze lekcji
Monika Szulkowska

Dyplomowana nauczycielka języka angielskiego i języka polskiego w Szkole Podstawowej, ambasadorka Wikiszkoły oraz Wiosny Edukacji, entuzjastka wykorzystania technologii ICT oraz technik cooperative learning i CLIL na zajęciach języka angielskiego, trenerka MIE, certyfikowany trener umiejętności społecznych, ciągle doskonaląca swoje umiejętności, współorganizatorka i prelegentka wielu ogólnopolskich wydarzeń edukacyjnych, liderka ogólnopolskiej akcji „Zaproś mnie na swoją lekcję”.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Na zajęciach spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak rozumieć edukację klasyczną we współczesnej edukacji. Czy jest to ideał wychowania wytworzony w starożytności i dążący do ukształtowania człowieka pięknego moralnie (gr. kalos kagathos), czyli takiego, który posiada cnoty i sprawności? A może jest to wychowanie w kierunku kształtowania takich wartości jak dobro, piękno i prawda
w oparciu o postawy i wartości zawarte w Biblii i kulturze antycznej? Sprawdzimy, czym dysponuje podstawa programowa II i III etapu edukacyjnego związana z tym tematem.

 • W ramach szkolenia nauczyciele przedmiotów humanistycznych (poloniści, historycy, filozofowie, łacinnicy) i przedmiotów artystycznych rozważą propozycje metodyczne dotyczące treści z edukacji klasycznej, które występują na ich przedmiotach, a także propozycje zintegrowanych rozwiązań przedmiotowych w formie „klasycznego” projektu edukacyjnego.
 • Przykłady metodyczne będą zawierały zagadnienia dotyczące kultury antycznej (teksty filozoficzne, literackie, architektura, muzyka, sztuka, oracja, język łaciński, historia sztuki); umożliwią uczniom uczestnictwo w różnorodnych formach pracy (debaty, dyskusje, gry terenowe, konkursy czytelnicze, mitologiczne, biblijne, krasomówcze, itp.); pomogą dostrzec i rozumieć różnorodne konteksty. Zagadnienia będą dostosowane do potrzeb uczniów o różnym stopniu zainteresowania edukacją klasyczną.
 • Dodatkową ich wartością będzie przygotowanie i „oswojenie” uczniów z rodzajami zadań, jakie mogą wystąpić zarówno na egzaminie po klasie ósmej, jak i na maturze.
 • Wszyscy nauczyciele będą mieli okazję sprawdzić, jakie metody pracy oraz narzędzia dydaktyczne pozwolą im kształtować cnoty i sprawności u uczniów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych.
Lidia Pasich

Polonistka, certyfikowana edukatorka, inicjatorka działań związanych ze wspieraniem i rozwijaniem uzdolnień w woj. świętokrzyskim; autorka programu pracy z uczniem zdolnym pt. Taki jak Mozart oraz koncepcji certyfikatu dla szkół Szkoła Pięknych Umysłów; współautorka podręczników do kształcenia literackiego oraz artykułów z dziedziny zdolności, oceniania kształtującego i języka polskiego; miłośniczka nowoczesnej, twórczej dydaktyki.

 • Forma szkolenia: online -2 godziny zegarowe
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: sprawdź cennik (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Podstawowym zadaniem szkoły jest stworzenie warunków do efektywnej nauki. Obecnie wiemy już dużo na temat skutecznych sposobów uczenia się. Wiemy, że kreda i tablica już nie wystarczają, by pobudzić zainteresowanie młodych ludzi i skłonić ich do nauki. Nauczyciel powinien nieustannie rozwijać swój warsztat pracy, by motywować uczniów do nauki. Doskonałym narzędziem wzmagającym zainteresowanie przekazywanymi treściami, które pozwala na ich utrwalenie jest sketchnoting, czyli notatki wizualne. Owa metoda zapisu polega na treści z symbolicznymi rysunkami, co wspomaga pracę mózgu. Nie każdy potrafi rysować? Ten kurs udowodni, że wszystko można narysować i może to zrobić każdy.

 • Sketchnoting: co to, po co?
 • ABC sketchnotingu
 • Nauka rysowania! 🙂
  • ikony
  • ramki, boxy
  • postacie, emocje
  • chmurki, litery
  • szablony
 • Zastosowania w szkole
Irena Maluśkiewicz – Kostecka

Nauczycielka języka polskiego, informatyki, wychowawca w świetlicy, doradca zawodowy; propagatorka myślenia wizualnego i sketchnotingu; zwolenniczka nauczania opartego na mentoringu, budowaniu zainteresowania nauką i wzmacnianiu motywacji do uczenia się poprzez ciekawie prowadzony proces dydaktyczny, wyrastający z codziennych doświadczeń i zainteresowań uczniów, angażujący różne zmysły, budujący poczucie sukcesu.

 • Forma szkolenia: stacjonarnie (4-6 godziny zegarowe), online  – wyłącznie po konsultacji
 • Zapewniamy wszystkie pomoce na szkolenie
 • Wielkość grupy: 12-25 osób
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF z pomocami
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

RELACJE
Z UCZNIAMI I RODZICAMI

Rodzice i nauczyciele są sprzymierzeńcami, dążącymi do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla dzieci. Przeważnie jednak to nauczyciel przejmuje na siebie większą odpowiedzialność za stworzenie dobrych relacji z rodzicami. Istnieje jednak wiedza oraz zbiór umiejętności, które mogą mu to, czasami dość skomplikowane zadanie – znacznie ułatwić. Warsztat skupiony jest wyłącznie na temacie rodzica roszczeniowego. Zastanowimy się na nim, dlaczego rodzice zachowują się w roszczeniowy sposób i pokażemy typowe metody wywierania nacisku. Następnie przejdziemy do przedstawienia i przećwiczenia technik reagowania na te sposoby. Główny nacisk położymy na przećwiczenie nowych narzędzi.

 • Jak przekazać złe wieści, żeby minimalizować opór? Prowadzenie spotkań indywidualnych. Algorytm prowadzenia rozmów
 • Nacisk wywierany „wprost” Jak nie ulegać presji? Jednoznaczne roszczenia rodziców – jak odmawiać?
 • Jak obronić swoje granice? Reagowanie na krytykę i atak, powrót do racjonalnego poziomu rozmowy
 • Co robić, kiedy rodzic chce zdominować? Gry władzy – próba uzyskania przewagi przez rodzica
 • Nacisk wywierany „nie wprost”. Techniki manipulacyjne
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Jaką rolę może odegrać nauczyciel w świecie powszechnego dostępu do poradników dotyczących wychowania? Jaką postawę przyjąć w rozmowie z rodzicem, który obwinia nas o błędy w zachowaniu swojego dziecka?  Jak dobrać słowa, aby uniknąć nieprzyjemności? Czego szkoła ma prawo wymagać, a o co może jedynie prosić?  Jak wreszcie prowadzić rozmowy z rodzicami aby kształtować myślenie, które pomoże im postawić nauczycieli w roli partnerów w wychowaniu ich dzieci? Na szkoleniu poznacie zasady, techniki i sprawdzone rozwiązania, które pomogą  przekonać rodziców, że szkoła jest miejscem, z którym warto budwać wspólny front.

 • Omówienie przepisów obligujących nauczycieli do wspomagania wychowawczej roli rodziny oraz zakresu odpowiedzialności szkoły/nauczycieli
 • Wskazanie granicy między kompetencjami szkoły / nauczycieli a uprawnieniami rodzicielskimi
 • Pomysły, techniki, przykładowe rozwiązania:
  • Jak wspierać rodziców w roli wychowawczej, aby nie czuli się urażeni?
  • Jak pokazać rodzicom, że działamy dla dobra dzieci?
  • Jak określić, co nauczyciel ma prawo „żądać” od rodzica, a o co może jedynie prosić
  • W jaki sposób zachęcać do dzielenia się informacjami dla dobra dzieci (np. opiniami, diagnozami itd.)
  • W jaki sposób organizować i prowadzić spotkania „interwencyjne”
  • W jaki sposób organizować i prowadzić spotkania rozwijające umiejętności wychowawcze
Aleksandra Nowak

Polonistka, oligo-, tyflo- i surdopedagog, na co dzień pełni funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowuje dzieci i młodzież do egzaminów z języka polskiego. Kładzie szczególny nacisk na holistyczne podejście w zarządzaniu i przekazywaniu wiedzy.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 100 km od Wolsztyna. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Sytuacja związana z migracją nie ustaje, a szkoły wciąż szukają dobrych rozwiązań. Dobrych, czyli takich, które pomogą skutecznie włączyć uczniów – obcokrajowców w szkolną społeczność. Odpowiedzią mogą być narzędzia pozwalającego w kilku krokach wdrożyć model szkoły przyjaznej dzieciom z doświadczeniem migracji. Takie rozwiązanie stanowi wsparcie w każdym momencie pracy dyrekcji, kadry pedagogicznej w tym wychowawców i wychowawczyń klas. Podczas szkolenia pokażemy Wam model przyjaznej szkoły, który pozwala na na opracowanie własnych sposobów pokonywania wyzwań związanych z uczniem lub uczennicą z doświadczeniem migracji.

 • Uczeń/uczennica z doświadczeniem migracji – o kim mowa?
 • Psychologiczne aspekty migracji dzieci
 • Szkolny System Integracji – pierwsze kroki stawania się szkołą wielokulturową czyli praktyczne narzędzie poza systemowe
 • „Jesteśmy szkołą wielokulturową i jesteśmy z tego dumni!” – przykłady dobrych praktyk z zakresu działań integracyjnych i informacyjnych dla społeczności szkolnej
dr Sylwia Antonowicz

doktorka nauk społecznych ze specjalizacją pedagogika, specjalistka ds. edukacji w Fundacji Emic oraz koordynatorka projektów edukacyjnych w Polskiej Akcji Humanitarnej. Członkini i koordynatorka zespołu edukacja w Międzysektorowym Wojewódzkim Zespole ds. Zarządzania Migracjami i Polityką Migracyjną (kujawsko-pomorskie). Edukatorka i trenerka organizacji pozarządowych. Z tematem migracji, edukacji międzykulturowej i globalnej związana od blisko 10 lat.

 • Forma szkolenia: online -2 godziny zegarowe
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: sprawdź cennik (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Zawód nauczyciela wymaga szczególnej uważności na drugiego człowieka. Wciąż doskonalimy się w metodach mających zapewnić uczniom wielostronny rozwój w bezpiecznym i szczęśliwym otoczeniu. A co z naszym rozwojem i poczuciem szczęścia, zadowolenia, satysfakcji? Czujemy się przytłoczeni nadmiarem obowiązków, brakiem wymiernych efektów naszej pracy, krytyką i deprecjonowaniem naszego zawodu. Czy w tych warunkach możemy zadbać o siebie i odnaleźć drogę do trwałego dobrostanu, który będzie czymś więcej niż skradziona codzienności chwila w fotelu z książką i filiżanką herbaty? Tak! Pokażę Wam, jak nadać głęboki sens swojej pracy, poprawić relacje z otaczającymi nas ludźmi i z samym sobą, poczuć się szczęśliwym i spełnionym także w pracy. Odwołam się do najnowszych opracowań naukowych z zakresu psychologii pozytywnej oraz do starych jak świat nurtów filozoficznych. Usłyszycie także wiele praktycznych porad, jak zadbać o dobrostan w szkole, odczuwany wspólnie przez całą społeczność.

 • Analiza wyników ankiety
 • Definicje dobrostanu
 • Model well- beingu
 • Podstawy psychologii pozytywnej Martina Seligmana
 • Dobrostan w pięciu odsłonach
 • Szczęśliwi w szkole?
 • Ćwiczenia z uważności
 • Obudź się!
Elżbieta Miłowska

Nauczycielka języka polskiego i niemieckiego z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, trenerka edukacji, koordynatorka projektów edukacyjnych. Propagatorka działań na rzecz zmian w polskiej szkole, opartych na dobrej relacji „nauczyciel- uczeń”. Organizatorka np. nietypowych zajęć: “Piknik z lekturą. Czytanie na trawie” czy współorganizatorka konkursów takich jak: Bajkowy pokaz mody. Kieruje się przekonaniem, że zadaniem nadrzędnym jest dokonanie rewolucji w myśleniu o szkole, co pomoże w niej wprowadzać ewolucyjne zmiany. W swojej pracy trenerki sięga po inspiracje ze źródeł literackich, co nadaje jej wystąpieniom dodatkowy metaforyczny wymiar.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerka dojeżdża do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

TIK W EDUKACJI:
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I KOMPETENCJE CYFROWE

“Czego ona nie zrobi dla fejmu xD” , “Pieseł! UwU!”, “random spotkanie, a taki krindż!”

Brzmi jak język mieszkańców innej planety? Tak! Jest to Cyfrowa Planeta, na której mieszkają współczesne dzieci i młodzież. Na tej planecie panuje prawo fejmu i hejtu, ale przeżywane tam sytuacje dotykają prawdziwych emocji i stanowią najbardziej aktualne dla młodzieży tematy. Może warto, żeby nauczyciel nie zastanawiał się dłużej kto to jest ten Pieseł i zrobił sobie wycieczkę na Cyfrową Planetę?

Szkolenie pozwoli nauczycielom zapoznać się z aktualnymi trendami online, przygotować na reagowanie na cyberprzemoc oraz – na zachęcanie uczniów do wykorzystywania jasnych stron sieci.

 • Cyberświat, czyli Planeta Internet – co dzieci i młodzież robią w sieci
 • Najpopularniejsze sposoby spędzania czasu online
 • Cyberprzemoc – różne formy zjawiska
 • Zajęcia profilaktyczne – zbiór materiałów do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami
 • Hejt nasz codzienny – wskazówki
 • Reagowanie na cyberprzemoc – rola świadków, procedury w szkole, zbiór konsekwencji 
 • Kreatywne wykorzystanie cyberświata – jak być przewodnikiem po jasnych stronach Cyberplanety
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Czy nam się to podoba, czy nie – cyfrowe technologie są i już zawsze będą. Nasi uczniowie wychowują się w świecie, w którym dostęp do globalnej sieci jest po prostu naturalny. Możemy walczyć i ustawiać się po drugiej stronie „barykady”. Tylko po co? Sprytniej będzie technologie okiełznać i zaprząc do naszych celów – niech nam służą, bo przecież po to są 😊 Podczas szkolenia pokażemy Wam zestaw narzędzi online, których możemy używać w procesie edukacyjnym – jako pomysł na bardziej efektywne lekcje, ciekawe zadania, utrwalanie i sprawdzanie wiedzy czy motywowanie. Nie zabraknie też czegoś dla nauczyciela – metod na ułatwienie sobie pracy. Zajmiemy się też konsekwencjami płynącymi z rozwoju w globalnej wiosce –  czy to w zakresie budowania relacji i kształtowania kompetencji społecznych, czy też rozwijania zdolności mądrego, krytycznego podchodzenia do treści. A to wszytko, aby spod naszych skrzydeł wyszli ludzie przygotowani do budowania lepszego świata. I to świata offline.

 • Przede wszystkim cel – zestawienie narzędzi ułatwiających przekaz informacji, pomagających zwizualizować treści czy utrwalić materiał
 • Jeden wspólny świat – pomysły na wplatanie zadań cyfrowych i łącznie ich z pracą „analogową”
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii do motywowania uczniów
 • Narzędzia cyfrowe na służbie – jak ułatwiać sobie pracę korzystając z dostępnych rozwiązań
 • Jedna z podstawowych kompetencji cyfrowych – jak pomóc uczniom kształcić krytyczne myślenie i nie dać sobą manipulować czy oszukać (pomysły na ćwiczenia z uczniami)
 • Jak nie zapraszać do oszukiwania – prawa autorskie i wspieranie samodzielnego myślenia w dobie algorytmów
 • Komunikacja i relacje w globalnej wiosce – jak pomagać uczniom rozwijać kompetencje miękkie w nowych warunkach
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

W dzisiejszych czasach, druk 3D to jedna z najbardziej fascynujących i innowacyjnych technologii, która rewolucjonizuje sposób tworzenia i projektowania różnorodnych przedmiotów.  Celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im skutecznie wykorzystać potencjał druku 3D w procesie nauczania. Skupimy się na zaprezentowaniu praktycznych i inspirujących sposobów wykorzystania druku 3D w klasie, aby uczniowie mogli rozwijać swoją kreatywność i zdobywać nowe umiejętności. Podczas szkolenia pokażemy wykorzystanie druku 3D na różnych przedmiotach, przekażemy też gotowe scenariusze. 

 • Podstawy druku 3D: Wprowadzenie do technologii druku 3D, różnice między różnymi typami drukarek, materiałami do druku oraz praktyczne wskazówki dotyczące obsługi.
 • Projektowanie 3D: Praktyczne warsztaty z różnymi narzędziami i oprogramowaniem do tworzenia modeli 3D. Nauczyciele dowiedzą się, jak wspierać uczniów w kreatywnym projektowaniu i rozwiązywaniu problemów za pomocą technologii 3D.
 • Wykorzystanie druku 3D w różnych przedmiotach: Przykłady zastosowania druku 3D w naukach ścisłych, technologii, sztuce, biologii, geografii i wielu innych dziedzinach. Nauczyciele otrzymają gotowe scenariusze lekcji, które mogą wykorzystać w swojej pracy.
 • Integracja z programem nauczania: Jak efektywnie wprowadzić druk 3D do istniejących programów nauczania, aby wspierać cele edukacyjne i rozwój umiejętności uczniów.
Mikołaj Pecheniuk

Programista, edukator i nauczyciel, od dzieciństwa zafascynowany komputerami i matematyką. Potrafi współpracować z osobami na każdym etapie zaawansowania i w każdym wieku. Stara się budować pozytywne nastawienie do przedmiotu i kreować twórczą atmosferę. Jak sam mówi: “potrafi być wymagający”, ale jednocześnie zrobi wszystko, by nauczyć i wesprzeć swoich uczestników w osiągnięciu sukcesu. Dzięki bogatemu doświadczeniu doskonale wie, jak podchodzić do efektywnej nauki nowych technologii.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trener dojeżdża na terenie województwa Mazowieckiego. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Współczesna edukacja nieuchronnie zlewa się z technologią, a narzędzia oparte na sztucznej inteligencji stają się nieodłącznym elementem procesu nauczania. To szkolenie ma na celu przybliżenie nauczycielom możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w ich codziennej pracy dydaktycznej. Po zakończeniu szkolenia nauczyciele nabędą umiejętności i wiedzę potrzebną do efektywnego wykorzystania narzędzi opartych na SI w swojej codziennej pracy dydaktycznej, co przyczyni się do lepszej jakości edukacji i dostosowania się do współczesnych trendów technologicznych.

 • Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji: krótka definicja i kontekst; rola sztucznej inteligencji we współczesnym środowisku edukacyjnym
 • ChatGPT : wyjaśnienie, jak ChatGPT działa, przykłady zastosowań w klasie, tworzenie interaktywnych scenariuszy lekcyjnych
 • Canva z Elementami SI: przegląd możliwości w kontekście edukacji, wykorzystanie funkcji, tworzenie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych
 • Integracja Narzędzi z Innymi Aplikacjami: dobór i kombinowanie narzędzi z aplikacjami takimi jak Wordwall, Quizizz czy Excel

W programie rozszerzonym dodatkowo:

 • Czat Bing – Interaktywna Nauka: prezentacja narzędzia, studium przypadku: tworzenie interaktywnego kreatora pytań i odpowiedzi, integracja z platformami e-learningowymi
 • Midjourney – Kreatywna Grafika: przedstawienie Midjourney, praktyczne zastosowania w projektach edukacyjnych, warsztat: tworzenie grafik z wykorzystaniem Midjourney
Mikołaj Pecheniuk

Programista, edukator i nauczyciel, od dzieciństwa zafascynowany komputerami i matematyką. Potrafi współpracować z osobami na każdym etapie zaawansowania i w każdym wieku. Stara się budować pozytywne nastawienie do przedmiotu i kreować twórczą atmosferę. Jak sam mówi: “potrafi być wymagający”, ale jednocześnie zrobi wszystko, by nauczyć i wesprzeć swoich uczestników w osiągnięciu sukcesu. Dzięki bogatemu doświadczeniu doskonale wie, jak podchodzić do efektywnej nauki nowych technologii.

 • Zakres szkolenia: program podstawowy lub rozbudowany (osobna wycena) – do wyboru przez szkołę
 • Forma szkolenia: online (2-3 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trener dojeżdża na terenie województwa Mazowieckiego. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

BEZPIECZNE I INNOWACYJNE
PRZEDSZKOLE

Ruch jest nieoceniony w rozwoju, Przechodząc OD STÓP DO GŁÓW, dzieci uczą się kontrolować ciało, rozwijają siłę, wytrzymałość, gibkość oraz koordynację ruchową. A to nie wszystko!  Regularne zajęcia sportowe wpływają pozytywnie na funkcje poznawcze, koncentrację, pamięć oraz zdolności logicznego myślenia. Zajęcia ruchowe, które są skonstruowane w sposób angażujący, przynoszą też ogromne korzyści społeczne – dzieci uczą się współpracy, szacunku, komunikacji oraz zwiększają swoją pewność siebie. Wyobraźcie sobie, jaki pozytywny wpływ może mieć na atmosferę w klasie wspólne bieganie, skakanie czy tworzenie choreografii. Podczas szkolenia zaprezentujemy Wam Wam praktyczne narzędzia, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał ruchu w różnych sferach rozwoju uczniów. Na szkoleniu poznacie różne formy aktywności fizycznej, które można wprowadzić zarówno w przedszkolu, jak i w klasach I-III.

 • Rola ruchu w rozwoju przedszkolaków i uczniów klas I-III.
 • Wpływ aktywności fizycznej na rozwój umysłowy i społeczny dzieci.
 • Praktyczne narzędzia do planowania angażujących zajęć ruchowych.
 • Worek pełen pomysłów – różne formy aktywności fizycznej do wprowadzenia w przedszkolu i
  klasach I-III (ćwiczenia indywidualne, w parach i grupach).
Marlena Marszałek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wcześniej wychowania przedszkolnego, trener-szkoleniowiec, z zakresu rozwoju kreatywności i kompetencji miękkich, tutor, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Entuzjastka psychologii pozytywnej. W swojej pracy stosuje innowacyjne rozwiązania stymulujące rozwój całego organizmu, w szczególności elementy jogi, fitnessu, aerobiku i zumby. Stale poszerza wiedzę z zakresu wpływu aktywności ruchowej na funkcjonowanie mózgu.

 • Forma szkolenia: online -2 godziny zegarowe
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: sprawdź cennik (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Współczesny człowiek coraz mocniej cierpi na tzw. „zespół deficytu natury”. Z pomocą w odzyskaniu autentycznych relacji człowieka ze światem przyrody przychodzi idea edukacji leśnej. Tzw. przedszkola leśne, bo o nich tu mowa, są odpowiedzią na problemy współczesnego dzieciństwa i wyzwań, jakie ono stawia. Okazuje się, że zabawa i nauka nie muszą być ograniczone czterema ścianami, a natura może zapewniać wszechstronny rozwój. Warunki zewnętrzne mogą sprzyjać nabywaniu życiowych umiejętności takich, jak np. samodzielność, odpowiedzialność, praca zespołowa, uważne obserwowanie i wyciąganie wniosków. Bez dywanu, bez sufitu, w myśl skandynawskiego powiedzenia „nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania”.

 • „Zespół deficytu natury” – czym jest i co ma wspólnego z postępem technologicznym
 • Idea pedagogiki alternatywnej – konieczność czy przyszłość edukacyjnej rzeczywistości
 • Przedszkola leśne jako progresywna forma wczesnej edukacji: historia i koncepcja przedszkoli leśnych na przykładzie Skandynawii i Niemiec oraz polskie doświadczenia
 • Elementy założeń przedszkola leśnego w standardowej placówce: zmiana sposobu myślenia, przykłady działań podejmowanych w plenerze i w sali przedszkolnej
Marlena Marszałek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wcześniej wychowania przedszkolnego, trener-szkoleniowiec, z zakresu rozwoju kreatywności i kompetencji miękkich, tutor, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Entuzjastka psychologii pozytywnej. W swojej pracy stosuje innowacyjne rozwiązania stymulujące rozwój całego organizmu, w szczególności elementy jogi, fitnessu, aerobiku i zumby. Stale poszerza wiedzę z zakresu wpływu aktywności ruchowej na funkcjonowanie mózgu.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

W Waszym przedszkolu pojawiają się „problemowi” rodzice? Koncentrujecie się na nich i wszystkie pozostałe sprawy schodzą na dalszy plan? Czujecie, że brakuje Wam energii i skutecznej strategii? Każdy nauczyciel w swojej karierze zawodowej spotkał się z taką sytuację. A świadomość, że prowadzona przez nas grupa składa się nie tylko z dzieci, ale też ich rodziców, często spędza nam sen z powiek. Bo przecież staramy się, poświęcamy swój czas, doceniamy postępy wychowanków, jesteśmy otwarci na współpracę, a mimo wszystko nie każdy rodzic będzie nam przychylny. Złośliwość, brak szacunku, konflikt oddziaływań to tylko niektóre z napotykanych problemów. Na szczęście współpracę, nawet z trudnymi rodzicami, można sobie ułatwić. Jest bowiem szereg narzędzi i technik komunikacyjnych, których stosowanie znacząco zwiększa szanse na uzyskanie porozumienia i zbudowanie wspólnego frontu. Przecież ostateczne cel jest wspólny – dobro dziecka!

 • Zakres i formy współpracy z rodzicami w przedszkolu
 • Rozmowa indywidualna – jej rodzaje i najczęściej popełniane błędy
 • Elementy tutoringu wychowawczo-rozwojowego jako skuteczna alternatywa dla rozmów indywidualnych
 • Strategie na sytuacje trudne:
  – struktura nieporozumień na podstawie modelu komunikacyjnego „4 uszu” von Thuna,
  komunikacja w budowaniu relacji,
  narzędziownik nauczyciela-wychowawcy – jak efektywnie wykorzystać „Koło życia”, „Siatkę celów” i „5C”
 • Współpraca ze specjalistami zewnątrz przedszkola. Sugerowanie, zachęcanie czy kierowanie przez nauczyciela?
 • Projekt z zakresu preorientacji zawodowej – pomysł na aktywną współpracę z rodzicami
Marlena Marszałek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wcześniej wychowania przedszkolnego, trener-szkoleniowiec, z zakresu rozwoju kreatywności i kompetencji miękkich, tutor, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Entuzjastka psychologii pozytywnej. W swojej pracy stosuje innowacyjne rozwiązania stymulujące rozwój całego organizmu, w szczególności elementy jogi, fitnessu, aerobiku i zumby. Stale poszerza wiedzę z zakresu wpływu aktywności ruchowej na funkcjonowanie mózgu.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Trudnością, z jaką spotykają się często w swojej pracy nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej jest przejawiana przez dzieci agresja w stosunku do nauczyciela, innych dzieci czy nawet przedmiotów. Trudno mieć do dziecka pretensje – rozwija ono przecież dopiero swoje umiejętności w zakresie kontrolowania emocji. Ponadto małe dzieci dopiero uczą się norm i zasad społecznych, nie rozumieją pojęcia dobra i zła, nie mają w pełni rozwiniętej empatii. Często powtarzają zachowania, które obserwują u ważnych dla nich osób czy postaci z bajek. Dzięki szkoleniu dowiecie się, jak efektywnie wypełnić 2 zadania: po pierwsze zapewnić bezpieczeństwo dziecku i jego otoczeniu, po drugie wspierać je w rozwoju umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób.

 • Dlaczego niektóre dzieci tak się zachowują? Typowe mechanizmy agresji u młodszych dzieci 
 • Czy młodsze dzieci rozumieją dobro i zło? Rozwój moralny
 • Zupełnie niewrażliwe na innych? Rozwój empatii – perspektywa dzieci
 • Bije, rzuca, przeklina? Drabina gniewu
 • Zabawy rozwijające empatię i inteligencję emocjonalną, na rozładowanie złości i napięcia, bajki terapeutyczne – propozycje sprawdzonych zajęć
 • Jak unikać wybuchów? Praktyczne techniki dla różnych dzieci
 • Ukierunkowanie zachowań dziecka poprzez nagrody i kary. Sposoby udzielania wzmocnień
 • Co robić, kiedy standardowe działania zawodzą. Stosowanie paradoksu
 • Kiedy reprymenda jest nieskuteczna. Dobór konsekwencji do wieku dziecka – konkretne propozycje
Aleksandra Klupś

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz Mediacji i Negocjacji, absolwentka Szkoły Trenerów, praktyk Analizy Transakcyjnej w polu Edukacji w cyklu zaawansowanych szkoleń, doradczyni zawodowa, pozaszkolnie-rekruterka. Od 2009 roku pracuje i szkoli dorosłych, dzieci i młodzież, od 2011 jest trenerką NODN Progresfera.

Agnieszka Elżbieta Kuca

Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu AT. Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne. Od 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)

Na szkolenia stacjonarne trenerki dojeżdżają do około 120 km od Poznania. W przypadku większej odległości – prosimy o wybór szkolenia online lub kontakt z naszym sekretariatem. 

Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Urodzeni ze smartfonem w dłoni, generacja online, cyfrowi tubylcy… To nimi wypełniona jest współczesna rzeczywistość przedszkolna. Nauczycielską codziennością stała się praca z tzw. pokoleniem Alfa, dla którego obecność nowych technologii w życiu jest czymś zupełnie naturalnym. Dzieci wiedzą, jak włączyć sprzęt, ale czy równie dobrze radzą sobie z włączaniem myślenia, kiedy wymaga tego sytuacja? Jako nauczyciele doskonale wiemy, że nie. Mierzymy się z nie lada wyzwaniem, bowiem jak pośród wyuczonej bezradności, trudności z koncentracją uwagi, deficytu empatii, zależności od technologii moblilnych, znaleźć złoty środek i mądrze wyedukować młodego człowieka? Czy jesteśmy w stanie dopasować się do Alf i podążać za nimi? Zadbajcie o to, by dostarczyć swoim podopiecznym tego, czego najbardziej potrzebują. Przygotujcie się na nowe wyzwania i poznajcie triki na Alfiki! Pracujcie mądrze, świadomie i efektywnie!

 • Charakterystyka pokolenia Alfa
 • Online – ok, offline – nie ok? Jak funkcjonuje pokolenie Alfa
 • Współpraca na linii nauczyciel – rodzic. O czym pamiętać i jak ją planować, aby wspólnie wspierać dzieci w rozwoju
 • Edukacyjne drogowskazy czyli jak pracować z pokoleniem Alfa w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej:
  – zastosowanie TIK w edukacji,
  STEAM w pracy nauczyciela,
  – elementy myślenia krytycznego,
  – strategia Walta Disney’a,
  – elementy grywalizacji,
  – wolontariat ratunkiem dla empatii, komunikacji i poczucia wpływu od najmłodszych lat
Marlena Marszałek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wcześniej wychowania przedszkolnego, trener-szkoleniowiec, z zakresu rozwoju kreatywności i kompetencji miękkich, tutor, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Entuzjastka psychologii pozytywnej. W swojej pracy stosuje innowacyjne rozwiązania stymulujące rozwój całego organizmu, w szczególności elementy jogi, fitnessu, aerobiku i zumby. Stale poszerza wiedzę z zakresu wpływu aktywności ruchowej na funkcjonowanie mózgu.

 • Forma szkolenia: online (2 godziny zegarowe) lub stacjonarnie (2-3 godziny zegarowe)
 • Warsztatowa forma zajęć, dzięki temu szkolenie ma praktyczny charakter
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma papierowe zaświadczenie zgodne z wymaganiami MEiN (mamy akredytację KO)
 • Po szkoleniu przekazujemy obszerne materiały w PDF, zawierające obszerny opis treści ze szkolenia oraz ich rozszerzenie
 • Cena szkolenia: forma stacjonarna (klik), forma online (klik)
Prosimy podać podstawowe dane kontaktowe. Skontaktujemy się w celu doprecyzowania szczegółów w przeciągu maksymalnie 3 dni. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę rady.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie szkolenia nauczycieli.

Sprawdź także szkolenia nauczycieli online na naszej platformie szkoleniowej.

#tagi rady szkoleniowej: budowanie motywacji i zaangażowania uczniów, szkolenie dla nauczycieli, szkolenia dla rad pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli online, sposoby na budowanie motywacji i zaangażowania uczniów

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem