Kontakt

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „PROGRESFERA”
przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.  www.aiadoradztwo.pl

Rady pedagogiczne, szkolenia otwarte, webinary, studia podyplomowe:

Anna Kaczmarek

Zarząd NODN Progresfera:

Aleksandra Klupś

Agnieszka Kuca