Mediacje program profilaktyczny

Konflikty w szkole zdarzają się i będą zdarzały zawsze. Z racji wykonywanego zawodu, od nauczyciela oczekuje się często ingerencji w sytuacje konfliktowe. Trwałe przejęcie przez nauczyciela roli „Sędziego” skutkuje jednak brakiem rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów u uczniów. Dlatego też, opierając się na informacjach od nauczycieli, biorących udział w naszych szkoleniach oraz na zgłoszeniach od pedagogów i dyrektorów szkół, które spłynęły do naszego Ośrodka, przygotowaliśmy ofertę Programu profilaktycznego, pozwalającego wprowadzić mediacje do szkoły.

Program realizujemy we współpracy z pracownikami szkoły – część zadań wykonują nasi specjaliści, część – nauczyciele z danej placówki.

Program profilaktyczny: Mediacje sposobem rozwiązywania konfliktów w szkole – etapy realizacji

Dokładny opis działań i przebiegu realizacji znajdziecie Państwo w pliku:

Mediacje w Szkole Podstawowej w Lipce - przykład realizacji programu

Historia powstania propozycji programu profilaktycznego, dotyczącego wprowadzania mediacji rówieśniczych do szkół ma swój początek w rozmowach w uczestnikami sieci współpracy „Mediacje szkolne i rówieśnicze” w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W ramach sześciu spotkań, zrealizowanych podczas tego Grantu, nauczyciele zostali przygotowani do pełnienia roli mediatora szkolnego. Dodatkowo dowiedzieli się, jak tworzyć procedury i dokumentację mediacji oraz jak przygotować swoich uczniów do prowadzenia mediacji.

Uczestniczki sieci współpracy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce, zainspirowane nową ideą, złożyły wniosek o dofinansowanie wprowadzenia mediacji do szkoły w ramach programu „Bezpieczna Szkoła”. Przedstawiciele szkoły uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie podzielenie kompetencji w ramach tego programu między specjalistów NODN Progresfera oraz nauczycieli ze szkoły. Część zadań (np. warsztaty z komunikacji) wykonywali pracownicy placówki, szkolenia specjalistyczne (dla mediatorów rówieśniczych, nauczycieli, warsztaty z rozwiązywania konfliktów dla uczniów) – ekspertki NODN Progresfera. Efekt przeszedł oczekiwania wszystkich – a o tym, jak sam program odebrali uczniowie, możecie Państwo przeczytać na stronie Złotowskie.pl

W ramach tej współpracy wypracowany został schemat całościowego programu profilaktycznego z zakresu wprowadzania mediacji do szkół, z którego korzystają teraz inne placówki. Wzajemne wsparcie, merytoryczne dyskusje oraz praktyczne doświadczenie pozwoliło przygotować nam kompletną ofertę dla wszystkich szkół, które chcą wykorzystać mediacje do rozwiązywania konfliktów. Za tę współpracę chcemy uczestnikom naszych szkoleń gorąco podziękować!

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszego programu profilaktycznego

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy.