Lekcja interpretacji opinii i orzeczeń PPP

Jako nauczyciele, zarówno  wychowawcy jaki i przedmiotowcy, spotykamy się coraz częściej w szkolnej rzeczywistości z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez poradnie PPP. Zdajemy sobie sprawę, iż “staranne i powszechne zaspokajanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży wymaga wypracowania systemu skoordynowanej, wielospecjalistycznej opieki nad nimi” (ORE, Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży). Dotyczy  to zajęć min. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i edukacyjnych.

Czytamy diagnozy psychologiczne i pedagogiczne, wskazówki dla nauczycieli i dla rodziców i wydaje się wszystko jasne. Tymczasem nie do końca wiadomo, jak się odnieść do zaleceń oraz jak wprowadzić je w praktykę szkolną.

Na szkoleniu wyjaśnimy, dlaczego u dzieci mogą wystąpić trudności szkolne oraz pokażemy, w jaki sposób praktycznie realizować zalecenia i wskazówki zawarte w opiniach i orzeczeniach na lekcjach z danego przedmiotu.

Na Państwa życzenie praca podczas szkolenia może być oparta opinie i orzeczenia dostarczone przez szkołę. W takim przypadku prosimy o informację podczas zamawiania rady. 

Lekcja interpretacji praktycznej – czyli jak przełożyć opinie i orzeczenia PPP na praktykę nauczycielską

Program szkolenia

  • Osadzenie teoretyczne: przyczyny trudności szkolnych i ich typologia
  • Nasze zmysły: jak zaburzenia poszczególnych zmysłów mogą wpłynąć na przyswajanie wiedzy i umiejętności.
  • Różnica między zaburzeniami, dysfunkcją czy  dysharmonijnym rozwojem
  • Przejawy zaburzeń na przedmiotach szkolnych – charakterystyczne wskaźniki 
  • Instrukcja obsługi opinii/orzeczenia:  konstrukcja opinii i orzeczeń – typowe punkty i używane sformułowania 
  • Jak przełożyć orzeczenie na praktyczne działania: formy pomocy, dostosowania, zindywidualizowanie pracy z uczniem na lekcjach przedmiotowych

Podczas warsztatu skoncentrujemy się na przedstawieniu uczestnikom konkretnych, praktycznych narzędzi, możliwych do zastosowania już kolejnego dnia. Omówienia teoretyczne skracamy do niezbędnego minimum, tak aby wykorzystać dostępny czas na praktykę, szukanie i dostarczanie konkretnych rozwiązań.

Proponowany program ramowy możemy dowolnie modyfikować, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie Państwa kadry.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę rady.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie szkolenia nauczycieli.

Sprawdź także szkolenia nauczycieli online na naszej platformie szkoleniowej.

#tagi rady szkoleniowej: interpretacja opinii i orzeczeń, szkolenie dla nauczycieli, szkolenia dla rad pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli online, praca z orzeczeniem

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem