Projekty

Projekty finansowane ze środków publicznych pozyskujemy i realizujemy już od 2012 roku – zarówno jako główny wykonawca, jako partner, jak i jako lider projektu. 

Obecnie realizujemy projekty:

Let’s PLAY! Game Based Learning – (nie)zwykła edukacja

SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie