Budowanie motywacji i zaangażowania uczniów

Marzeniem każdego nauczyciela jest klasa, w której każdy uczeń jest zmotywowany, chętny do nauki, osiągający sukcesy na miarę swoich możliwości oraz chętnie angażujący się w dodatkowe działania i propozycje ze strony szkoły. Jednocześnie jednak nauczyciele coraz częściej mają wrażenie, że uczniom nie chce się nic, że szkoła jest niepotrzebna, nudna, nieatrakcyjna w porównaniu do przepełnionego bodźcami świata poza nią. Faktycznie – w czasach kultury obrazkowej, wszechobecnych mediów i dostępu do rozrywki zaciekawienie ucznia przedmiotem jest dla nauczyciela sporym wyzwaniem. Bywają takie momenty, kiedy chciałyby się nacisnąć w głowach uczniów magiczny „przycisk” i byliby zmotywowani. Niestety taka metoda nie istnieje. Motywowanie uczniów wymaga od nauczyciela starania i pracy, jednak kluczem nie jest wcale wkładanie cały czas wysiłku, „stawanie na rzęsach” czy robienie z lekcji parku rozrywki. Jest to bardziej kwestia dostarczania uczniom takich metod i form pracy, aby stawali się coraz bardziej samodzielni, budowania w nich decyzyjności i odpowiedzialności, zachęcanie ich do prób i podejmowania własnych wyborów, towarzyszenie dzieciom i młodzieży w zdobywaniu wiedzy i kształceniu kompetencji, zamiast podawania gotowych rozwiązań. Innymi słowy – szukanie środka ciężkości w połowie drogi, gdzie odpowiedzialność za odnoszenie sukcesów edukacyjnych jest zarówno po stronie nauczyciela jak i po stronie ucznia. Chcemy na naszym szkoleniu przedstawić drogę dojścia do motywacji autonomiczne (wewnętrznej) uczniów.

Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce… Budowanie motywacji i zaangażowania uczniów

Program szkolenia (4 godziny szkoleniowe)

  • Motywacja i motywatory, czyli co sprawia, że uczeń podejmuje działania
  • Budowanie zaciekawienia ucznia w czasie lekcji – praktyczne rozwiązania
  • Budowanie samodzielności i odpowiedzialności ucznia w działaniu, jak stopniowo oddawać uczniom decyzyjność i sprawczość
  • Udzielanie wzmocnień – jak i czym zachęcać uczniów do starań
  • Udzielanie uczniowi konstruktywnej informacji zwrotnej – jak chwalić i jak krytykować, aby uczeń słyszał i przyjmował
  • Dawanie uczniom przyzwolenia na błędy, jako metoda wzmacniania motywacji do próbowania, testowania, eksperymentów
  • Metody budowania motywacji i ciekawości poznawczej, inspirowane technikami edukacji alternatywnej – konkretne pomysły na metody pracy z uczniem i całą klasą 

Podczas warsztatu skoncentrujemy się na przedstawieniu uczestnikom konkretnych, praktycznych narzędzi, możliwych do zastosowania już kolejnego dnia. Omówienia teoretyczne skracamy do niezbędnego minimum, tak aby wykorzystać dostępny czas na praktykę, szukanie i dostarczanie konkretnych rozwiązań.

Proponowany program ramowy możemy dowolnie modyfikować, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie Państwa kadry.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę rady.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy.