Integracja klasy i reagowanie na wykluczenie

Człowiek jako istota społeczna potrzebuje innych, aby przetrwać. Przynależność jest warunkiem zaspokajania potrzeb życiowych i rozwojowych. Stąd też w życie człowieka wpisane jest wszechobecne dążenie do utworzenia i utrzymania przynajmniej minimalnej liczby trwałych i znaczących relacji interpersonalnych (Leary, 2011). Uczniowie, wchodząc w nową grupę rówieśniczą mają różne oczekiwania i obawy. Jeśli posiadają już negatywne doświadczenia w relacji z rówieśnikami, oczekują zmian na lepsze, bojąc się jednocześnie podobnej (negatywnej) sytuacji w klasie. CI, którzy do tej pory mieli dobre kontakty z innymi, obawiają się, że nie uda im się nawiązać równie dobrych relacji. Część uczniów narażona będzie na wykluczenie z grupy rówieśniczej, które prowadzi w pierwszym rzędzie do silnych negatywnych emocji (np.  smutku, samotności, poczucia krzywdy), a następnie – do obniżenia samooceny i wycofania społecznego. Rolą nauczyciela jest zadbanie o prawidłową integrację klasy oraz brak wykluczenia – bo tylko wtedy stworzy każdemu uczniowi warunki, które wspierają rozwój.

Razem czy osobno? Integracja zespołu klasowego i reagowanie na wykluczenie

Program szkolenia (4 godziny szkoleniowe)

  • Znany nie jest wykluczany – przykłady ćwiczeń i zabaw na zapoznawcze zajęcia integracyjne
  • Tworzenie grupy – wprowadzenie kontraktu klasowego
  • Wspólny cel łączy – pogłębianie relacji między uczniami przy okazji realizacji celów edukacyjnych.
  • Wspólna historia – budowanie tożsamości grupowej na bazie zaplanowanych wspólnych działań.
  • Zjawisko wykluczenia rówieśniczego – przyczyny, formy i mechanizmy.
  • Profilaktyka wykluczenia – zajęcia reinterpretujące pojęcia dziwności i inności.
  • Reagowanie na wykluczenie – układanie systemowego planu działania, działania na poziomie klasy i szkoły.

Podczas warsztatu skoncentrujemy się na przedstawieniu uczestnikom konkretnych, praktycznych narzędzi, możliwych do zastosowania już kolejnego dnia. Omówienia teoretyczne skracamy do niezbędnego minimum, tak aby wykorzystać dostępny czas na praktykę, szukanie i dostarczanie konkretnych rozwiązań.

Proponowany program ramowy możemy dowolnie modyfikować, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie Państwa kadry.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę rady.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy.