Reagowanie na przemoc w szkole

Współczesny świat niesie za sobą coraz więcej zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Choć również w przeszłości pojawiały się problemy takie jak wybuchy agresji czy przemoc w szkole, to nauczyciele alarmują – trudności wychowawczych napotyka się coraz więcej a zjawiska wyraźnie eskalują. Epidemiologia przemocy w szkołach jest alarmująca – doświadczyła jej ponad połowa (!) uczniów a jedna piąta stała się obiektem ataku cyberprzemocy. Skala problemów w szkole wymaga zdecydowanego działania – tak, aby uczniowie mogli czuć i rozwijać się bezpiecznie w miejscu, w którym spędzają niemal połowę swojego dnia.

Agresja i przemoc w szkole: profilaktyka i reagowanie

Program szkolenia (4-5 godz. szkoleniowych)

  • Przemoc i agresja w szkole – opis, przejawy, formy 
  • Dlaczego dzieci tak się zachowują? Czynniki sprzyjające pojawianiu się przemocy 
  • Co zrobić, żeby kontrakt w klasie nie był martwy? Wprowadzanie i nauka przestrzegania kontraktu 
  • Nie tylko kijem, lecz też marchewką. Nagradzanie zachowań konstruktywnych – wzmocnienia pozytywne 
  • Jak zapobiegać, żeby nie było trzeba leczyć? Baza dobrych praktyk 
  • Bezczelny buntownik na lekcji. Nowa perspektywa patrzenia nałamanie dyscypliny – gry władzy w ujęciu Analizy Transakcyjnej 
  • Kiedy uwagi i punkty ujemne są nieskuteczne: konsekwencje stosowane w przypadku przewinień – baza gotowych konsekwencji 
  • Interwencja w przypadku bullyingu – silnej przemocy

W ramach opłaty za szkolenie proponujemy również dodatkową godzinę na omówienie przypadków wniesionych przez uczestników. W jej trakcie zainteresowani nauczyciele będą mieli możliwość przedstawienia i wspólnego poszukania rozwiązań dla konkretnych sytuacji z jakimi mierzą się w swojej codziennej pracy .

Podczas warsztatu skoncentrujemy się na przedstawieniu uczestnikom konkretnych, praktycznych narzędzi, możliwych do zastosowania już kolejnego dnia. Omówienia teoretyczne skracamy do niezbędnego minimum, tak aby wykorzystać dostępny czas na praktykę, szukanie i dostarczanie konkretnych rozwiązań.

Proponowany program ramowy możemy dowolnie modyfikować, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie Państwa kadry.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę rady.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy.