Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


NODN Progresfera wraz z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych ma zaszczyt zaprosić nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych na autorskie podyplomowe studia – Doradztwo Zawodowe – organizowane w Poznaniu.

 

Prowadzimy jeszcze nabór uzupełniający. Dla naboru uzupełniającego studiów trzysemestralnych zajęcia są realizowane od 1 marca 2020 do 30 kwietnia 2021 r. Świadectwo zostanie wydane do 30 maja 2021 r. Nabór kończy się w czerwcu 2020 roku. 

 

Opis kierunku:

Od roku szkolnego 2017/2018 lekcje z zakresu doradztwa zawodowego stały się obowiązkową częścią pracy z uczniami w klasach VII i VIII SP oraz uczniami szkół ponadpodstawowych.

Jest to doskonały kierunek. Doświadczenia nauczycieli i doradców pracujących z młodzieżą, pokazują bowiem jednoznacznie – znacząca część młodych ludzi nie ma ani planu, ani nawet pomysłu na to, czym chciałaby się w życiu zajmować, jak kierować swoją dalszą edukacją, ma trudność z określeniem swoich zainteresowań, mocnych stron, predyspozycji i preferencji.

Naszą rolą jako pedagogów jest udzielić młodzieży wsparcia w tym zakresie, a dołączenie do programu kształcenia dodatkowego czasu przeznaczonego właśnie na doradztwo zawodowe stwarza ku temu bardzo dogodną przestrzeń. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z 16 sierpnia 2018 od roku szkolnego 2021/2022 każda szkoła będzie musiała mieć zatrudnionego wykwalifikowanego doradcę zawodowego do prowadzenia zajęć z uczniami. Ukończenie studiów na tym kierunku jest więc zarówno szansą na zdobycie nowych, przydatnych umiejętności jak i na zwiększenie posiadanych kwalifikacji i możliwości uzyskania etatu. W czasie zajęć chcemy Państwu przekazać niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą na prowadzenie efektywnych zajęć i spotkań z uczniami. Nadrzędnym celem studiów jest przygotowanie w pełni wykwalifikowanych doradców, którzy będą mieli kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze doradztwa zawodowego.

 

 

Program zajazdów – warsztatów

Szanując Państwa czas proponujemy studia, które łączą w sobie e-learning ze stacjonarnymi zajęciami warsztatowymi. W czasie studiów odbędzie się 6 podstawowych zjazdów, w czasie których przeprowadzimy warsztaty przygotowujące do pełnienia roli doradcy zawodowego w szkole. Dodatkowo zaproponujemy jeden moduł fakultatywny, w czasie którego przedstawimy metodykę pracy doradczej z osobami dorosłymi. Pozostałe treści zostaną dla Państwa przygotowane i dostarczone on-line, tak aby każdy student mógł, w dogodnym dla siebie czasie, uzupełnić swoją wiedzę. Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez ekspertów NODN Progresfera w grupach maksymalnie 30-osobowych, co zapewni komfort pracy każdemu z uczestników. Każdy Student będzie miał również okazję – zgodnie z własnym zapotrzebowaniem – konsultować swoją praktykę zawodową u naszych ekspertów.

 

Moduł 1. Planowanie działań doradczych w szkole – WSDZ

  

 • Podstawy prawne prowadzenia doradztwa w szkołach
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – konstruowanie użytecznego planu i jego ewaluacja
 • Od preorientacji do doradztwa zawodowego – działania na rożnych etapach rozwoju dziecka i ucznia
 • Wydarzenia doradcze, czyli jak jeszcze wspierać uczniów

 

Moduł 2. Doradztwo zawodowe w klasie, czyli jak i po co prowadzić zajęcia grupowe

 

 • Lekcje z zakresu doradztwa zawodowego – efektywne wykorzystanie 10 godzin
 • Innowacyjne programy doradcze – zachodnie inspiracje (w tym autorskie tłumaczenie niemieckiego programu „Der Job, der zu mir passt”)
 • Wychowawca jako doradca
 • Baza propozycji ćwiczeń na zajęcia z uczniami

 

Moduł 3. Indywidualna pomoc uczniowi – praca doradcza „jeden na jeden”

 

 • Prowadzenie wywiadu z uczniem – metody i techniki, integracja danych i wyciąganie ostatecznych wniosków
 • Wykorzystanie testów – psychometria w pracy doradcy
 • Inne podejście do rozmowy – budowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Doradca w XXI wieku – przydatne narzędzia komputerowe
 • Trzecia strona doradztwa – rozmowa z rodzicem ucznia

 

Moduł 4. Wyjście poza średnią – praca doradcza z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  

 • Uczeń z SPE - podstawy teoretyczne
 • Pomóc odnaleźć swój obszar – działania doradcze adresowane do uczniów z dysfunkcjami
 • Uczeń zdolny – jak pomóc komuś, kto jest ze wszystkiego równie dobry

 

Moduł 5. Świat zawodów i rynek pracy

 

 • Zawody przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, czyli zawodoznawstwo
 • Pomóc uczniowi wejść na rynek pracy – standardy współczesnych rekrutacji
 • Przygotowanie doskonałego CV – biletu wstępu na rozmowę kwalifikacyjną
 • Czego się można spodziewać podczas rozmowy o pracę – odpowiadanie na pytania rekruterów

 

Moduł 6. Doradztwo zawodowe dla osób dorosłych - moduł fakultatywny (dla studentów zainteresowanych tą problematyką)

 

 • Zajęcia grupowe doradcze dla osób dorosłych, w tym osób bezrobotnych i z niepełnosprawnościami
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych – sposoby prowadzenia wywiadu, standardowe dokumenty doradcze
 • Reagowanie na sytuacje trudne w pracy z dorosłymi
 • Gdzie szukać zleceń, czyli jak znaleźć dodatkowe źródło dochodu

 

Zakres studiów zgodny jest z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach i daje kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego.

 

  

Organizacja zajęć:

 • Zjazdy weekendowe: w piątek po południu oraz soboty 
 • Czas trwania studiów: 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym.
 • Zakończenie studiów w grudniu 2021 roku. Do końca czerwca można zapisać sie w naborze uzupełniającym (koniec studiów kwiecień 2021)
 • Zajazdy stacjonarne organizowane w Poznaniu - biurowiec Delta, ul Towarowa 35 (informacja o sali, w której odbędą się zajęcia podawana będzie każdorazowo w informacjach organizacyjnych)
 • Zjazdy odbywać się będą w okresie październik 2020- czerwiec 2021
 • Folder informacyjny w formacie PDF do pobrania: pdf

 

 

Opłaty:

 • Koszt – 3000 złotych + 100 zł opłaty wpisowej
 • Czesne za studia można wpłacać: jednorazowo, semestralnie, w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat

 

 

Zapisy: 

 • mailowo pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego: +48 666 356 705 (Anna Kaczmarek)