Doradztwo Zawodowe – studia podyplomowe

NODN Progresfera wraz z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych ma zaszczyt zaprosić nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych na  autorskie podyplomowe studia – Doradztwo Zawodowe – organizowane w Poznaniu

W czasie zajęć chcemy Państwu przekazać niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą na prowadzenie efektywnych zajęć i spotkań z uczniami. Nadrzędnym celem studiów jest przygotowanie w pełni wykwalifikowanych doradców, którzy będą mieli kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze doradztwa zawodowego.

opis kierunku

Od roku szkolnego 2017/2018 lekcje z zakresu doradztwa zawodowego stały się obowiązkową częścią pracy z uczniami w klasach VII i VIII SP oraz uczniami szkół ponadpodstawowych. Jest to doskonały kierunek. Doświadczenia nauczycieli i doradców pracujących z młodzieżą pokazują bowiem jednoznacznie – znacząca część młodych ludzi nie ma ani planu, ani nawet pomysłu na to, czym chciałaby się w życiu zajmować, jak kierować swoją dalszą edukacją, ma trudność z określeniem swoich zainteresowań, mocnych stron, predyspozycji i preferencji. Naszą rolą jako pedagogów jest udzielić młodzieży wsparcia w tym zakresie, a dołączenie do programu kształcenia dodatkowego czasu przeznaczonego właśnie na doradztwo zawodowe stwarza ku temu bardzo dogodną przestrzeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z 16 sierpnia 2018 od roku szkolnego 2021/2022 każda szkoła będzie musiała mieć zatrudnionego wykwalifikowanego doradcę zawodowego do prowadzenia zajęć z uczniami. Ukończenie studiów na tym kierunku jest więc zarówno szansą na zdobycie nowych, przydatnych umiejętności jak i na zwiększenie posiadanych kwalifikacji i możliwości uzyskania etatu.

ORGANIZACJA STUDIÓW W NASZYM OŚRODKU

Zajęcia stacjonarne
 • Cykl 6 modułów warsztatowych odbywających się stacjonarnie w Poznaniu
 • Zjazdy weekendowe: w piątek po południu oraz soboty
 • Zajazdy stacjonarne organizowane w Poznaniu – biurowiec Delta, ul Towarowa 35 (tuż obok dworca)
 • Zjazdy odbywać się będą w okresie październik 2020 – czerwiec 2021
E-platforma - Strefa Studenta
 • Szeroki pakiet materiałów przeznaczonych dla studentów wybranego kierunku, wspólnych dla wszystkich studentów Instytutu Studiów Podyplomowych
E-mail
 • Materiały z kolejnych zjazdów dla studentów uczestniczących w zajęciach/studentów Ośrodka NODN Progresfera
1 progres

Program zajazdów – warsztatów

Szanując Państwa czas proponujemy studia, które łączą w sobie e-learning ze stacjonarnymi zajęciami warsztatowymi. W czasie studiów odbędzie się 5 podstawowych zjazdów, w czasie których przeprowadzimy warsztaty przygotowujące do pełnienia roli doradcy zawodowego w szkole. Dodatkowo zaproponujemy jeden moduł fakultatywny, w czasie którego przedstawimy metodykę pracy doradczej z osobami dorosłymi. 

Pozostałe treści zostaną dla Państwa przygotowane i dostarczone on-line, tak aby każdy student mógł, w dogodnym dla siebie czasie, uzupełnić swoją wiedzę.

 • Podstawy prawne prowadzenia doradztwa w szkołach
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – konstruowanie użytecznego planu i jego ewaluacja
 • Od preorientacji do doradztwa zawodowego – działania na rożnych etapach rozwoju dziecka i ucznia
 • Wydarzenia doradcze, czyli jak jeszcze wspierać uczniów
 • Lekcje z zakresu doradztwa zawodowego – efektywne wykorzystanie 10 godzin
 • Innowacyjne programy doradcze – zachodnie inspiracje (w tym autorskie tłumaczenie niemieckiego programu „Der Job, der zu mir passt”)
 • Wychowawca jako doradca
 • Baza propozycji ćwiczeń na zajęcia z uczniami
 • Prowadzenie wywiadu z uczniem – metody i techniki, integracja danych i wyciąganie ostatecznych wniosków
 • Wykorzystanie testów – psychometria w pracy doradcy
 • Inne podejście do rozmowy – budowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Doradca w XXI wieku – przydatne narzędzia komputerowe
 • Trzecia strona doradztwa – rozmowa z rodzicem ucznia
 • Uczeń z SPE – podstawy teoretyczne
 • Pomóc odnaleźć swój obszar – działania doradcze adresowane do uczniów z dysfunkcjami
 • Uczeń zdolny – jak pomóc komuś, kto jest ze wszystkiego równie dobry
 • Zawody przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, czyli zawodoznawstwo
 • Pomóc uczniowi wejść na rynek pracy – standardy współczesnych rekrutacji
 • Przygotowanie doskonałego CV – biletu wstępu na rozmowę kwalifikacyjną
 • Czego się można spodziewać podczas rozmowy o pracę – odpowiadanie na pytania rekruterów
 • Zajęcia grupowe doradcze dla osób dorosłych, w tym osób bezrobotnych i z niepełnosprawnościami
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych – sposoby prowadzenia wywiadu, standardowe dokumenty doradcze
 • Reagowanie na sytuacje trudne w pracy z dorosłymi
 • Gdzie szukać zleceń, czyli jak znaleźć dodatkowe źródło dochodu

Zakres studiów zgodny jest z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach i daje kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego.

kwestie formalne

 • Czas trwania studiów: 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym. Zakończenie studiów w grudniu 2021 roku.  Świadectwo ukończenia studiów zostanie wydane do 15 stycznia 2022 roku. 
 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest  zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin oraz zdanie egzaminu końcowego.

opłaty

 • Koszt – 3000 złotych + 100 zł opłaty wpisowej
 • Czesne za studia można wpłacać: jednorazowo, semestralnie, w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat

folder informacyjny o kierunku

Masz pytania? Zastanawiasz się nad wyborem kierunku? Napisz lub zadzwoń - chętnie doradzimy.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy.