Mediacje szkolne i rówieśnicze

Konflikty w szkole zdarzają się i będą zdarzały zawsze. Z racji wykonywanego zawodu, od nauczyciela oczekuje się często ingerencji w sytuacje konfliktowe. Trwałe przejęcie przez nauczyciela roli „Sędziego” skutkuje jednak brakiem rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów u uczniów. Stąd też coraz więcej szkół interesuje się innym podejściem do rozwiązywania konfliktów między uczniami – zamiast wchodzić w rolę arbitra, woli wspierać uczniów w samodzielnym dojściu do porozumienia. I tutaj właśnie pojawiają się mediacje szkolne

W NODN Progresfera jesteśmy przekonane, że mediacje szkolne i rówieśnicze są odpowiedzią na wiele pojawiających się trudności. Stąd też mamy w naszej ofercie 3 rodzaje działań:​

Mediacje szkolne i rówieśnicze

Szkolenie wprowadzające do tematyki mediacji

rada - 4 godz. szkoleniowe

Szkołom zainteresowanym zapoznaniem się z tematyką mediacji szkolnych i rówieśniczych oferujemy 4-godzinne (3 godz. zegarowe) szkolenie wprowadzające w tą tematykę. Podczas szkolenia nauczyciele zajmiemy się tematyką konfliktów rówieśniczych oraz sposobami reagowania na nie przy udziale nauczyciela, zapoznamy uczestników z istotą mediacji, przedstawimy zasady w niej panujące, etapy prowadzenia mediacji oraz używane w mediacji narzędzia. Dodatkowo wybrane narzędzia, przydatne w codziennej pracy nauczyciele będą mieli okazję przećwiczyć, tak aby móc zacząć je stosować w codziennej pracy. 

Podczas warsztatu skoncentrujemy się na przedstawieniu uczestnikom konkretnych, praktycznych narzędzi, możliwych do zastosowania już kolejnego dnia. Omówienia teoretyczne skracamy do niezbędnego minimum, tak aby wykorzystać dostępny czas na praktykę, szukanie i dostarczanie konkretnych rozwiązań.

Szkolenie przygotowujące do bycia mediatorem szkolnym

16 godzin szkoleniowych

Dla szkół, które zamierzają prowadzić mediacje oferujemy 16-godzinne szkolenie dla mediatorów szkolnych. Jest ono adresowane dla nauczycieli, którzy będą w szkole prowadzić mediacje pomiędzy uczniami, rodzicami czy na linii nauczyciel – rodzic. Podczas szkolenia uczestnicy poznają teorię związaną z konfliktami międzyludzkimi oraz strategie reagowania na nie. Dogłębnie poznają procedurę mediacji, panujące w niej zasady oraz wszystkie narzędzia. Szkolenie jest bardzo praktyczne – każda z przedstawianych technik jest ćwiczona, tak aby uczestnicy po ukończeniu warsztatów czuli się dobrze przygotowani do nowej roli.

Jako że w szkole wystarczy 3, 4 czynnych mediatorów, to istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla wybranych osób z kilku szkół mieszczących się na jednym terenie.

Program profilaktyczny z zakresu mediacji

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy najlepszą tematykę szkolenia rady pedagogicznej.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA
przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
www.aiadoradztwo.pl

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie szkolenia rady pedagogicznej.

Sprawdź także kursy i webinary online na naszej platformie szkoleniowej.

#tagi rady szkoleniowej: mediacje szkolne i rówieśnicze, szkolenie dla mediatorów szkolnych, szkolenie wprowadzające do tematyki mediacji​, program profilaktyczny z zakresu mediacji

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem