SP6 na 6! Projekt WRPO

Projekt
SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie

Projekt SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie

Realizacja projektu SP6 na 6

1. Zakup doposażenia

W ramach projektu szkoła jest doposażona w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Poza standardowym doposażeniem zakupoine są również zestawy klocków do programowania,  tablica interaktywna oraz oprogramowanie do pracy z uczniami (w tym w zakresie pracy z SPE). 

2. Zajęcia dla uczniów

Uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli ze szkoły oraz naszych ekspertów. W zajęciach weźmie udział łącznie 200 uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie. Są to zajęcia: 

 1. „Podstawy inżynierii – technika i matematyka”. Zainteresowani uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje techniczno – matematyczne Podczas zajęć uczniowie zapoznają się np. z podstawami inżynierii oraz z matematyką przestrzenną i algorytmiczną.  Zajęcia prowadzone będą w innowacyjny, praktyczny sposób przy wykorzystaniu zestawów klocków. 
 2. „Nasze laboratorium”: To dodatkowe zajęcia z zakresu szeroko rozumianej przyrody i zmierzać będą do zachęcenia uczniów do kontunuowania nauki a następnie wybierania zawodów związanych z inżynierią i biotechnologią. Zajęcia opierać się będą o praktycznie działanie i prowadzenie eksperymentów w doposażonej pracowni. Te interdyscyplinarne zajęcia pozwolą uczniom skorzystać z wiedzy szkolnej i przełożyć ją na praktyczne działanie. 
 3. Mistrzowie angielskiego: dodatkowe zajęcia z języka angielskiego (z uwzględnieniem języka technicznego), prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. gier komputerowych). 
 4. Dla uczniów zagrożonych wystąpieniem specyficznych trudności w uczeniu się, zorganizowane zostaną zajęcia wspomagające harmonijny rozwój, prowadzone będą przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
 5. Kompetencje kluczowe. Uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych z zakresu Rozwijania kompetencji kluczowych. Zajęcia te, prowadzone przez naszych ekspertów, obejmą tematykę profilaktyki przemocy i cyberprzemocy, zasady budowania swojego wizerunku relacjach rówieśniczych, wykorzystywania własnych zasobów oraz sposobów rozwiązywania konfliktów. 
 6. Doradztwo zawodowe: uczniowie mający duży problem z wyborem ścieżki dalszego kształcenia skorzystają z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, dzięki którym uzyskają profesjonalną pomoc w wyborze ścieżki dalszego kształcenia. Porady ukierunkowane będą na możliwość łączenia pasji, zainteresowań i predyspozycji ucznia z ofertą rynku pracy i zapotrzebowaniem na specjalistów. Spotkania poprowadzi szkolna doradczyni zawodowa.

3. Szkolenia dla nauczycieli

Cała kadra szkoły zostanie przeszkolona z zakresu:

 • pracy metodą eksperymentu na zajęciach przyrodniczych – łącznie 10 godzin szkolenia, dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 
 • pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przy rozwijaniu kompetencji matematyczno-logicznych uczniów – łącznie 10 godzin szkolenia dla nauczycieli przedmiotów ścisłych
 • pracy z uczniami wymagającymi wsparcia przy rozwoju (uczniowie z SPE, uczniowie zagrożeni wystąpieniem specyficznych trudności w uczeniu się i rozwoju) – szkolenie z zakresu pedagogiki specjalnej – łącznie 10 godzin szkolenia dla wszystkich nauczycieli ze szkoły
 • rozwijania kompetencji wychowawczych – reagowania na sytuacje trudne, integrowania klasy, reagowania na konflikty rówieśnicze, profilaktyki agresji itd. – łącznie 10 godzin szkolenia dla wszystkich nauczycieli ze szkoły

Informacje o projekcie SP6 na 6

 • projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe
 • okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.07.2021
 • Lider projektu: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie (sp6.konin.pl)
 • Partner projektu: AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. (organ zarządzający NODN Progresfera)
 • nr projektu: RPWP.08.01.02-30-0011/19

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap szkoleń, które mogą Cię zainteresować!

Zostaw nam swoje imię i adres e-mail, a będziemy Cię informować o nowych webinarach, kursach, otwieranych naborach na studia i innych wydarzeniach Progresfery.

Swoją zgodę zawsze możesz wycofać jednym kliknięciem.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem