Poznań, ul.Szamarzewskiego 17/3
odn@progresfera.edu.pl
+48 61 662 85 66

Niepubliczny
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli


Już  1998 roku w ramach prac realizowanych przez Organizację  Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podano charakterystykę  dobrego nauczyciela.  Zdolności organizacyjne i współpraca – profesjonalizm nauczyciela nie może być dłużej uważany za zindywidualizowany zestaw kompetencji, ale powinien funkcjonować jako część „organizacji szkolnej”. Zdolność i gotowość do uczenia się od innych nauczycieli oraz uczenia innych nauczycieli jest być może najważniejszym aspektem tej cechy nauczyciela. Jakość pracy szkoły nie jest sumą działań poszczególnych nauczycieli. Jakość pracy szkoły to jej rozwój jako instytucji ukierunkowany na wieloaspektowy rozwój edukacyjny uczniów. Skoro zatem nauczyciele pracują z tym samymi uczniami, w tym samym czasie i w tym samym miejscu, to ich działania muszą być zespolone. Inaczej indywidualna praca może nie służyć przyjętej koncepcji rozwojowej szkoły.   
   

Program cyklu szkoleniowego:

 

Moduł 1 - Efektywna komunikacja

 • Wykorzystanie efektu pierwszego wrażenia - efekt anielski i efekt diabelski
 • Komunikacja niewerbalna i emocje w komunikacji
 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Sztuka rozmowy – zadawanie pytań
 • Komunikacja na 4 płaszczyznach
 • Indywidualne style komunikacji

Moduł 2 – Współpraca w zespole

 • Role zespołowe
 • Predyspozycje i preferencje do pełnienia określonych ról zespołowych
 • Podejmowanie decyzji w zespole
 • Cykl Deminga jako sposób usprawniania pracy zespołu
 • Udzielanie informacji zwrotnych w zespole zgodnie z modelem FUO
 • Reagowanie na sytuacje konfliktowe w zespole

Moduł 3 – Organizacja pracy w zespole

 

 

Proponowany program stanowi wykaz możliwych do zrealizowania tematów szkoleń. Dokładny plan warsztatu opracowywany jest we współpracy ze szkołą, po dokonaniu analizy potrzeb szkoleniowych  nauczycieli.