fbpx

Kwalifikacje nauczycieli: projekt Rozporządzenia – analiza wątpliwości

W odpowiedzi na liczne wątpliwości odnośnie projektu Rozporządzenia MEiN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli odpowiadamy na Państwa wątpliwości.

kwalifikacje nauczycieli

Kwalifikacje nauczycieli w oparciu o analizę projektu, skonsultowaną z ekspertem z zakresu prawa oświatowego:

Pierwsza sprawa – po co w ogóle to Rozporządzenie? Otóż w 2019 roku weszły w życie nowe przepisy (nowy standard kształcenia nauczycieli – 3 sierpnia 2019 r.). Planowane Rozporządzenie jest formą kontynuacji i dostosowania przepisów do tych standardów. Nie ma więc ono na celu ani utrudniać zdobywania nowych kwalifikacji, ani odbierać uprawnień już posiadanych.

Czytając ustawę widzimy, że na każdym z omawianych uprawnień do zajmowania stanowisk przepisy ujęte są 2-torowo – biegną niejako w 2 ścieżkach: 

 1. 1.  Dla osób, które rozpoczęły studia magisterskie po 3 sierpnia 2019 r. (a więc realnie będą je kończyć niedługo)
 2. 2.  Dla osób, które rozpoczęły/ ukończyły studia przed wejściem nowego standardu w sierpniu 2019 (czyli większości nauczycielek i nauczycieli).

W tym opracowaniu skupiamy się na ścieżce 2 (osobach, które uzyskały wyższe wykształcenie przed wejściem nowych standardów) oraz ich połączeniu ze studiami podyplomowymi, jako najbardziej popularną formą doskonalenia zawodowego. Oczywiście nie oznacza to, że osoby ze ścieżki 1 nie będą mieć uprawnień po ukończeniu studiów podyplomowych, zakładamy jednak, że początek ich kariery w zawodzie będzie związany wprost z właśnie uzyskiwanym wyksztalceniem wyższym, a więc wątpliwości ich po prostu na teraz nie dotyczą. 

Przy poszczególnych uprawieniach podamy konkretne paragrafy, abyście mogli Państwo sami przeczytać dokładne zapisy w projekcie. Można go już teraz pobrać z tej strony: klik

Kwalifikacje nauczycieli do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
(paragraf 34)

Mówimy tu o rewalidacji prowadzonej w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkolach ogólnodostępnych (bez oddziałów i szkół specjalnych, ośrodków itp. – nie chcąc zaciemniać obrazu nie będziemy wklejać pełnego wykluczenia). Rewalidacja prowadzona jest na rzecz uczniów niepełnosprawnych (zgodnie z przepisami włączamy tu uczniów: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Wymagane kwalifikacje: wystarczy (między innymi) posiadanie:

 • 1. Uprawnień do bycia nauczycielem (czyli – jak wiemy – ukończenie studiów magisterskich na dowolnym kierunku i posiadanie przygotowania pedagogicznego) oraz 
 • 2. Studiów podyplomowych w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności ucznia.

Innymi słowy - każda nauczycielka i nauczyciel, który ukończy odpowiednie studia podyplomowe może prowadzić rewalidację w masowych placówkach. Oczywiście uprawnienia obejmują dany typ niepełnosprawności, tutaj nic się nie zmienia. 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego
(paragraf 36)

To nikt inny jak tzw. nauczyciel wspomagający. Skupimy się znów na, wymienionych powyżej, uczniach z niepełnosprawnościami, Chociaż w ten paragraf wchodzą też dzieciaki niedostosowane społecznie lub tym zagrożone. 

Wymagane kwalifikacje: wystarczy (między innymi) posiadanie:

 • 1. Uprawnień do bycia nauczycielem (czyli – jak wiemy – ukończenie studiów magisterskich na dowolnym kierunku i posiadanie przygotowania pedagogicznego) oraz  
 • 2. Studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej. 
  Co ciekawe w projekcie nie znajdujemy wskazania, aby kierunek musiał być zgodny z rodzajem niepełnosprawności ucznia, co jednak ostatecznie tylko dobrze wygląda. Zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie są bowiem opisane dość precyzyjnie (Rozporządzenie z 2017, link na końcu tekstu) i jednym z nich jest prowadzenie rewalidacji. A to – jak napisałyśmy powyżej  – wymaga już wykształcenia zgodnego z rodzajem niepełnosprawności ucznia. 

Reasumując - każda nauczycielka i nauczyciel, który ukończy studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej może być zatrudniony jako nauczyciel wspomagający.

Kwalifikacje do stanowiska nauczyciela pedagoga
(paragraf 27)

W tym zakresie nie ma praktycznie żadnych zmian. Nie ma też różnic pomiędzy ścieżką 1 i 2. Generalnie każdy magister, który ukończy odpowiednie studia podyplomowe może zostać pedagogiem szkolnym, a w szkołach podstawowych i przedszkolach wystarczy sam licencjat, jeśli był robiony przed wejściem nowych standardów w 2019 roku. 

Wymagane kwalifikacje: wystarczy (między innymi) posiadanie:

 • 1. Wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku oraz przygotowania pedagogicznego
 • 2. Studiów podyplomowych w zakresie przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego (pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej)

Reasumując - każda nauczycielka i nauczyciel, który ukończy studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej może zostać pedagogiem szkolnym.

Kwalifikacje nauczycieli do uczenia nowego przedmiotu
(paragraf 3)

 • Tutaj, dla osób, które ukończyły studia wyższe przed wejściem standardów w 2019 praktycznie nic się nie zmienia. Tzn. wystarczy mieć poziom magistra, przygotowanie pedagogiczne oraz studia podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem. Co więcej – aby uczyć w szkołach podstawowych wystarczy sam licencjat
 • Sprawa faktycznie komplikuje się przy osobach, które uczą się już zgodnie z nowymi standardami. Ale nie aż tak bardzo, bo w najłagodniejszej wersji studia wyższe muszą zawierać treści odpowiadające wymaganiom ogólnym określonym w podstawie programowej i do tego trzeba skończyć odpowiednie studia podyplomowe. Będzie więc trudniej mocno się przekwalifikować, ale nie oznacza to, że nowe nauczycielki i nauczyciele będą musieli robić co chwilę 5-letnie studia. 
Oczywiście najbardziej krytyczne jest, aby wybierać studia podyplomowe oferowane przez Uczelnie, które spełniają wymagane w przepisach standardy kształcenia nauczycieli.  Ale to już Państwo doskonale wiecie od 2019 roku.

I wreszcie – chyba najważniejsza informacja. Otóż w projekcie Rozporządzenia znajdziemy paragrafy 38-40. Jest w nich napisane wprost, że uzyskane przed wejściem nowych przepisów uprawienia zachowają swoją moc. Paragraf 38 brzmi następująco: “§ 38. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia i posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela”. 

Ciekawostka - stanowisko pedagoga specjalnego

Wczytując się w projekt znalazłyśmy 2 ciekawe zapisy. Otóż do 2026 roku aby zajmować to stanowisko wystarczą studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej. Po tym czasie uprawnienia faktycznie mają wygasnąć. ALE pojawiły się 2 ciekawe możliwości, których nie widziałyśmy do tej pory:

 1. Aby być pedagogiem specjalnym mają wystarczyć studia 2 stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem (to jednak 2 lata a nie 5) + do tego przygotowanie pedagogiczne
 2. Pojawiała się też możliwość dla osób mających wykształcenie czysto pedagogiczne (studia ukończone zgodnie ze standardami sprzed 2019 roku). Tutaj studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej (oraz przygotowanie pedagogiczne – jak wszędzie) wystarczą aby piastować to stanowisko i po 2026 roku.

Przepisy:

Opracowanie na podstawie przepisów – dla ułatwienia samodzielnego sprawdzenia informacji wklejamy linki do tekstów ujednoliconych: 

 1. Oczywiście – Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: klik 
 2. Rozporządzenie MEN  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tutaj wypisane są SPE ujęte jako niepełnosprawności oraz wykaz zadań nauczyciela wspomagającego): klik
Masz pytania? Zastanawiasz się nad wyborem kierunku? Napisz lub zadzwoń - chętnie doradzimy.

Można do nas zadzwonić lub napisać maila:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PROGRESFERA
przy  AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
www.aiadoradztwo.pl

Lub też wysłać formularz kontaktowy – odpiszemy lub oddzwonimy. 

Zobacz wszystkie kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli, w tym autorskie kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Sprawdź także kursy i webinary online na naszej platformie szkoleniowej.

#Tagi kierunków: studia podyplomowe nauczycielskie poznań, kwalifikacje pedagogiczne, przygotowanie do zawodu nauczyciela, autorskie kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli

Edukacja to Twoja pasja? Nie przegap nowych kursów dla siebie!

Raz na 3-4 tygodnie otrzymasz informacje o nowych kursach i webinarach.

#Nauczycielom jutra #Dla szkoły z pomysłem