Czytelnia

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych przygotowanych dla Państwa przez trenerki NODN Progresfera:

Każdy z nas wykształcił swoiste programy, które mają mu pomóc zdobyć aprobatę innych ludzi. W Analizie Transakcyjnej nazywamy te programy Sterownikami – driverami. Sterowniki są naszym zasobem, jednak w sytuacjach stresu, strachu i zmęczenia stają się swoistym przymusem – i działją niekonstruktywnie. Zapraszamy do zapoznania się z typami sterowników.

Na tropie pasji w świecie on-line okladka

W związku z przeniesieniem nauczania do świata wirtualnego, dopasowałyśmy rozwiązania dla doradców zawodowych do aplikacji internetowych! Publikacja „Moi uczniowie nie mają zainteresowań! Na tropie pasji” – do wykorzystania w pracy online.

Dla wszystkich doradców oraz wychowawców, którzy mierzą się z tym, że ich uczniowie nie mają zainteresowań, napisałyśmy publikację z propozycjami konkretnych ćwiczeń i rozwiązań.  Publikacja „Moi uczniowie nie mają zainteresowań! Na tropie pasji”.

Kompetencje kluczowe w przepisach

Odniesienie kompetencji kluczowych do polskich przepisów oświatowych. Dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą sprawdzić, gdzie w podstawach programowych dla wszystkich poziomów edukacji znajdują się odniesienia do kompetencji kluczowych.

MOBBING W SZKOLE

Informator dla Dyrekcji – jak rozpoznać zjawisko, jak wprowadzić procedury zabezpieczające w szkole i spełnić obowiązek prowadzenia profilaktyki antymobbingowej.

wypalenie zawodowe

Materiał dla każdego nauczyciela i nauczycielki. Przedstawia symptomy wypalenia zawodowego, czynniki ryzyka i fazy wypalenia. Zawiera również obszerny opis tworzenia planu naprawczego (metody reagowania na objawy wypalenia).

Artykuł AT

Dla wszystkich zainteresowanych Analizą Transakcyjną w edukacji – koncepcja „drzwi kontaktu”, którą można wykorzystać przy projektowaniu zajęć, jak i w komunikacji z uczniami i rodzicami.