O nas

Teacher at work

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “Progresfera” powstał w 2011 roku z myślą o nauczycielach, pedagogach i dyrektorach szkół, którzy chcę rozszerzać swoją wiedzę i swoje kompetencje w obszarach związanych z kompetencjami miękkimi, innowacyjnym podejściem do nauki, psychologią w pracy nauczyciela.

Nasi specjaliści od lat pracują z dziećmi i z młodzieżą i wiedzą, na jakie trudności natrafiają codziennie pracownicy szkół. Pracownicy NODN Progresfera prowadzą zajęcia dla dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze, dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, klas niezintegrowanych. W programach szkoleń dla kadry nauczycielskiej uwzględniamy zatem nie tylko wiedzę, lecz również – doświadczenie i praktykę.

Uczestnicy naszych zajęć mogą nie tylko świadomie i aktywnie wpłynąć na ulepszenie własnej pracy, lecz również rozwinąć się na poziomie osobistym, korzystając przy tym z możliwości włączenia tych szkoleń do dokumentacji swojej ścieżki rozwoju zawodowego.

Nasze szkolenia prowadzimy:

  1. Na zlecenie szkół, w formie warsztatów dla Rad Pedagogicznych. Szczegółowy wykaz tematów oraz programy szkoleniowe znajdziecie Państwo z zakładce Rady pedagogiczne
  2. W formie szkoleń otwartych realizowanych dla zainteresowanych nauczycieli.

Nasze zajęcia prowadzimy wyłącznie metoda warsztatową. Metoda warsztatowa opiera się na 4 filarach: uczestnicy mają okazję wziąć udział w doświadczeniach związanych z daną tematyką, dokonać analizy, poznać teorię oraz przećwiczyć ją w praktyce. Taki tryb pracy na szkoleniu zwiększa efektywność nauki i motywację do wykorzystywania nowych umiejętności w codziennych sytuacjach zawodowych. Metoda warsztatowa aktywizuje uczestników do samodzielnej pracy i aktywnego udziału w szkoleniu, dzięki czemu czas poświęcony na rozwój kompetencji przynosi wymierne efekty.

Zajęcia odbywają się w centrum Poznania, bądź na terenie zainteresowanej placówki oświatowej.